REKLAMA
REKLAMA

500+ dla niepełnosprawnych od października

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Nowe przepisy wejdą w życie 1 października i zapewnią wsparcie osobom niepełnosprawnych w wysokości do 500 złotych miesięcznie.

Ustawa jest realizacją zapowiedzi złożonej przez premiera Mateusza Morawieckiego. Świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji w wysokości nie wyższej niż 500 złotych miesięcznie, przy czym łączna kwota tego świadczenia i świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1600 złotych z wyłączeniem renty rodzinnej, zasiłku pielęgnacyjnego oraz innych dodatków.

Dzięki temu rozwiązaniu, osoby, które pobierają w chwili obecnej świadczenia nieznacznie przekraczające wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, będą również miały możliwość ubiegać się o przyznanie świadczenia uzupełniającego. Osoby pobierające jednocześnie rentę socjalną oraz rentę rodzinną również uzyskają prawo do świadczenia uzupełniającego.

Świadczenie przyznawane będzie na wniosek osoby uprawnionej. Wnioski będzie można składać od 1 października. Do wsparcia uprawnione będą osoby, które ukończyły 18 lat i których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona określonym w ustawie orzeczeniem.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że z nowych przepisów skorzysta ponad 800 tys. osób. Na wsparcie przeznaczone zostanie ok. 4,5 mld złotych rocznie.

Świadczenie zwolnione będzie z opodatkowania, a organ wypłacający nie będzie mógł dokonywać potrąceń i egzekucji. Świadczenie nie będzie wliczać się też do dochodów np. przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego, świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej itd. Kwota świadczenia nie będzie też zaliczana do dochodów, od których odlicza się wydatki na cele rehabilitacyjne.

Ustawa wejdzie w życie 1 października br.

Należy pamiętać, że Ci, którzy są ubezpieczeni w ZUS powinni się zgłosić do tej placówki, natomiast  osoby ubezpieczone w KRUS do KRUS-u

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Zdjęcie poglądowe

13-08-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)