REKLAMA
REKLAMA

Burmistrz Tomasz Matuszewski z absolutorium za 2018 rok

SANOK / PODKARPACIE. Radni zagłosowali za udzieleniem absolutorium dla burmistrza Tomasza Matuszewskiego. Po raz pierwszy prezentowano także raport o stanie Gminy Miasta Sanoka. 

Burmistrz Tomasz Matuszewski, po udzieleniu mu wotum zaufania, w swoim wystąpieniu wymienił najważniejsze inwestycje minionego roku budżetowego. Wśród nich wskazał na dworzec multimodalny, modernizację ulic miejskich, Centrum Rehabilitacji i Sportu, czy adaptację budynku po gimnazjum nr 1 na przedszkole.

Burmistrz miasta Sanoka otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2018. Za udzieleniem absolutorium głosował pełen skład rady.

Dochody budżetowe w 2018 roku wyniosły prawie 166 mln zł, przy prawie 188 mln planowanych, z kolei wydatki były na poziomie ponad 198 mln złotych, w stosunku do założeń na poziomie prawie 234 mln złotych. Wynik deficytu na koniec 2018 roku wyniósł ponad 33 mln złotych, przy planowanym deficycie ustalonym na poziomie blisko 46 mln złotych. Emisja obligacji komunalnych to prawie 40 mln zł, wolne środki za 2017 rok – ponad 2,1 mln złotych, zaś spłata kredytów i pożyczek była na poziomie 5,6 mln złotych.

Końcowy dodatni wynik finansowy to prawie 3,3 mln złotych.

Burmistrz wskazał także, że lista przedsięwzięć do realizacji w  nowej perspektywie finansowej, jest całkiem długa. 

Chcemy korzystać ze środków UE i realizować przede wszystkim przedsięwzięcia infrastrukturalne, najpilniejsze są związane z gospodarką komunalną, gospodarką odpadami, przemysłem oraz logistyką miejską – wylicza Tomasz Matuszewski.

Podczas sesji absolutoryjnej po raz pierwszy przedstawiono raport o stanie Gminy Miasta Sanoka, do przygotowania którego burmistrza obliguje art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym.

18-06-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)