REKLAMA
REKLAMA

Inwestycje w poprawę dostępności i jakości usług społecznych (VIDEO)

Inwestycje w poprawę dostępności i jakości usług społecznych (VIDEO)

RZESZÓW / PODKARPACIE. Za ponad 18 mln złotych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Sanok – Lesko, wyremontowanych i przebudowanych zostanie kilka budynków użyteczności publicznej. Umowa na realizację projektu została dziś podpisana w urzędzie marszałkowskim. Z ramienia zarządu, dokument sygnowała Maria Kurowska.

Projekt, którego liderem jest miasto Sanok, będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, a jego celem jest poprawa dostępności i jakości oferty usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem z powodu niepełnosprawności, choroby lub starszego wieku.

W krótkiej uroczystości podpisania dokumentu uczestniczyli: poseł Piotr Uruski, Tomasz Matuszewski – burmistrz Sanoka, Adam Snarski – burmistrz Leska, Ernest Nowak – burmistrz Zagórza, Anna Hałas – wójt gminy Sanok, Bogdan Florek – skarbnik Sanoka oraz ks. Paweł Konieczny – z-ca dyr. Caritas Archidiecezji Przemyskiej.

Członek zarządu województwa – Maria Kurowska, nie kryła radości z podpisanej umowy.

– Cieszę się, że współpraca pomiędzy województwem, a innymi jednostkami samorządu oraz organizacjami, przekłada się na wymierne efekty. Dziś budynki, które utraciły swoje społeczne funkcje, niszczały przez lata, dzięki temu projektowi odzyskają swój dawny blask – mówiła Maria Kurowska.

W imieniu parlamentarzystów, głos zabrał obecny na uroczystości poseł Piotr Uruski.

– Wiemy, że szczególnie premiowane są projekty, które służą integracji, które trafiają do kilku samorządów. Bo wtedy na większym terenie kompleksowo rozwiązujemy dany problem. Dlatego z przyjemnością gratuluję pani Marszałek oraz beneficjentom tego projektu – dodał Piotr Uruski.


O PROJEKCIE:

Wartość ogółem projektu wynosi: 18 117 575,76 zł,
Wydatki kwalifikowalne: 12 718 773,67 zł,
Dofinansowanie: 8 681 591,99 zł
Rozpoczęcie realizacji projektu: 31.12.2018 r,
Zakończenie realizacji projektu: 28.02.2021 r.

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa dostępności i jakości oferty usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem z powodu niepełnosprawności, choroby lub starszego wieku, zamieszkujących obszary rewitalizacji na terenie MOF Sanok-Lesko. Projekt składa się z 4 zadań realizowanych przez Lidera Gminy Miasta Sanoka (nie ponosi wydatków w ww. projekcie) oraz czterech partnerów: Gmina Sanok, Gmina Lesko, Gmina Zagórz, Caritas Archidiecezji Przemyskiej. Przedmiotem projektu jest rewitalizacja niezagospodarowanych obiektów i przestrzeni z nimi związanych funkcjonalnie, obejmująca:

Gminę Sanok

Stworzenie Domu Pomocy Społecznej i Ośrodka Wsparcia Dziennego dla osób, niepełnosprawnych, samotnych oraz w podeszłym wieku w miejscowości Raczkowa w Gminie Sanok. Przedmiotem zadania jest rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku w części po dawnej szkoły w Raczkowej ze zmianą sposobu użytkowania na Dom Pomocy Społecznej.

Wartość ogółem wynosi: 8 531 851,15 zł,
Wydatki kwalifikowalne: 5 958 637,23 zł,
Dofinansowanie: 3 249 840,73 zł

Gminę Lesko

Rewitalizacja budynku dawnej świątyni ormiańskiej w Lesku w celu adaptacji na Klub Seniora i Regionalną Izbę Pamięci Przedmiotem zadania jest przebudowa części budynku dawnej Świątyni Ormiańskiej zlokalizowanej w Lesku ze zmianą sposobu użytkowania na Klub Seniora i Regionalną Izbę Pamięci.

Wartość ogółem wynosi: 2 117 259,80 zł,
Wydatki kwalifikowalne: 2 117 259,80 zł,
Dofinansowanie: 1 799 035,60 zł

Gminę Zagórz

Nadanie nowej funkcji części budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zagórzu wraz z poprawą atrakcyjności, bezpieczeństwa i funkcjonalności terenu funkcjonalnie związanego z obiektem Przedmiotem zadania jest adaptacja pomieszczeń w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu (MGOKiS) z przeznaczeniem na Klub Aktywnego Seniora wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z budynkiem.

Wartość ogółem wynosi: 2 011 566,82 zł,
Wydatki kwalifikowalne: 2 004 079,95 zł,
Dofinansowanie: 1 700 060,99 zł

Caritas Archidiecezji Przemyskiej

Rewitalizacja dawnego Domu Kultury na cele działalności społecznej, opiekuńczej i wychowawczej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu. Przedmiotem zadania jest rozbudowa, przebudowa, dobudowa i nadbudowa istniejącego budynku Domu Kultury w Sanoku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności społecznej – Caritas.

Wartość ogółem wynosi: 5 456 897,99 zł,
Wydatki kwalifikowalne: 2 638 796,69 zł,
Dofinansowanie: 1 932 654,67 zł

Michał Mielniczuk / BP UMWP

03-04-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)