REKLAMA
REKLAMA

SANOK: Metamorfoza brzegów Sanu. Efekt finalny w październiku (VIDEO)

SANOK / PODKARPACIE. W Urzędzie Miasta Sanoka trwa konferencja prasowa poświęcona projektowi „Zagospodarowania brzegów rzeki San”. Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo.

OGLĄDAJ NA ŻYWO

Projekt „Zagospodarowanie terenów brzegów rzeki San w Sanoku” realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie z UE z kwietnia 2018 roku.

Główne cele projektu to:
 Zahamowanie spadku powierzchni terenów zielonych w mieście
 Poprawa jakości zieleni w miejscu realizacji projektu
 Zwiększenie bioróżnorodności na terenie miasta
 Poprawa dostępu mieszkańców do terenów zielonych
 Zwiększenie świadomości mieszkańców na temat różnorodności biologicznej obszaru miasta

Planowany całkowity koszt realizacji projektu to nieco ponad 1,5 mln zł, z czego magistrat otrzymał 85 proc. dofinansowania – czyli blisko 1,3 mln złotych.

Inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach:

Część I – Zagospodarowanie terenów brzegów rzeki San w Sanoku:
• Budowa ścieżki pieszo rowerowej o długości 724,95 mb i szerokości 2,4 m. Ścieżkę
zaprojektowano wzdłuż ulicy Rybickiego od parkingu przy Muzeum Budownictwa
Ludowego do istniejącej ścieżki pieszo – rowerowej przy „Sosenkach”.
• Wykonanie nawierzchni utwardzonych dla dwóch punktów widokowych o
powierzchni całkowitej – 193 m2, zaprojektowano je w dwóch miejscach – na działce
o nr. ewid. 244 obręb Wójtostwo oraz 794 obręb Olchowce.

• Montaż elementów małej architektury, tj: – 38 ławek rekreacyjnych, 30 koszy na
śmieci, 9 palenisk betonowych, 3 tablice informacyjne i promocyjne

Część II – Wykonanie nasadzeń, pielęgnacji oraz renowacji terenów zielonych:
• Odmładzanie i pielęgnacja starszych drzew i pielęgnacja krzewów oraz karczowanie
pni i wykaszanie chwastów i samosiewów
• Wykonanie trawników parkowych i darniowych
• Przygotowanie terenu pod nasadzenia i nasadzenie drzew i krzewów

Wykonanie nasadzeń, pielęgnacji oraz renowacji terenów zielonych obejmuje następujące prace: wykonanie nasadzeń 3377 drzew i krzewów, pielęgnację istniejącej szaty roślinnej, rekultywację terenów trawiastych, uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.

Wykonawcy zadania:
• Część I – Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
• Część II – firma Sorted sp z o.o.

Zakończenie prac zaplanowano na 31 października 2019 r. Łączna powierzchnia terenów zieleni objętych pracami to 17 hektarów. Dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna, uzyskana w wyniku realizacji projektu to 6,50 hektara.

źródło: UM Sanok

09-07-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)