REKLAMA
REKLAMA

NABÓR DO KLAS PATRONACKICH ADR Polska S.A, EAE Elektronik i SANOK RUBBER COMPANY

Technik automatyk i technik elektronik to zawody, w których brak specjalistów odczuwają zarówno lokalne firmy, jak i globalne korporacje. Zawody te znalazły się na liście 20 zawodów, dla których, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy (Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy).

Zespół Szkół nr 2 (MECHANIK), wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu firm ADR POLSKA S.A, EAE Elektronik i SANOK RUBBER COMPANY w roku szkolnym 2019/2020 prowadzi nabór do klas patronackich w zawodach technik automatyk i technik elektronik.

CO ZAPEWNIAJĄ FIRMY W RAMACH PATRONATU?

  • program nauczania opracowany na podstawie realnych warunków i potrzeb produkcyjnych,
  • dodatkowe kursy, szkolenia specjalistyczne i staże, za które uczniowie będą otrzymywać wynagrodzenie,
  • stypendia dla najlepszych,
  • doposażenie pracowni w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie,
  • zajęcia praktyczne pod okiem wieloletnich praktyków,
  • oferty pracy dla najlepszych absolwentów.

Ponadto, klasy będą objęte projektem „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Sanoku”- firmy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020Oś priorytetowa IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego opiewającym na kwotę: 1 037 487,50 zł, który jest obecnie na etapie negocjacji. W ramach projektu szkoła otrzyma pieniądze na wyposażenie pracowni w ramach nowo utworzonych kierunków, dodatkowe kursy i szkolenia specjalistyczne dla uczniów oraz dodatkowe płatne staże u partnerów – w firmach EAE Elektronik i Sanok Rubber.

Więcej informacji na stronie internetowej szkoły, pod linkami:

http://www.zs2.sanok.pl/index.php/informacje-o-szkole/kierunki-ksztalcenia/technik-automatyk
http://www.zs2.sanok.pl/index.php/informacje-o-szkole/kierunki-ksztalcenia/te

Na kierunki technik automatyk i technik elektronik mogą się zapisywać uczniowie klas ósmych szkół podstawowych oraz uczniowie klas trzecich gimnazjum. Wnioski można składać do 19.06.2019 r. w systemie naboru dostępnym pod linkiem: https://podkarpacie.edu.com.pl

Artykuł sponsorowany
materiały nadesłane

31-05-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook