REKLAMA
REKLAMA

OBWODNICA SANOKA: Inwestycja ukończona w 95 proc. (FOTORELACJA)

SANOK / PODKARPACIE. Kolejny raport z budowy najbardziej wyczekiwanej inwestycji tego roku. Obwodnica Sanoka jest gotowa w 95 proc.

Wykonawca realizujący obwodnicę Sanoka (DK28) prowadzi prace wykończeniowe – budowa ronda nr 1 na początku obwodnicy (skrzyżowanie DW886 i DK28), jezdnie dodatkowe, przepusty pod jezdniami dodatkowymi, oświetlenie, oznakowanie poziome i pionowe, bariery ochronne, ekrany akustyczne. Zaawansowanie robót sięga 95%.

W zakresie robót drogowych prowadzone są następujące prace:

– Nasyp na Rondzie nr 1

– Wykop na Rondzie nr 3

– Humusowanie

– Podbudowa zasadnicza

– Podbudowa pomocnicza

– Umocnienia skarp rowów i ścieków

– Wykonanie zarurowań

– Wykonanie nawierzchni i chodnika z kostki brukowej betonowej

– Wykonanie krawężników betonowych

– Wykonanie obrzeża betonowego

– Wykonanie krawężnika kamiennego

– Wykonanie umocnienia poboczy

– Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

– Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

Zaawansowanie procentowe robót w branży drogowej wynosi 89,75%.

Roboty mostowe, które obecnie realizuje Wykonawca to przede wszystkim:

– montaż barier na obiektach
– montaż balustrad na obiektach i schodkach skarpowych

– montaż schodków skarpowych

– montaż korytek ściekowych (muldowych i trapezowych)

– przygotowanie podłoża i wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych gzymsów oraz betonu

– montaż reperów na kapach chodnikowych

Zaawansowanie procentowe robót w branży mostowej wynosi 96,73%.

Trwają także roboty branżowe: oświetlenie drogowe na rondzie nr 1, rondzie nr 2, rondzie nr 3, łączniku ul. Okulickiego, miejscu kontroli pojazdów, a także budowa zbiorników retencyjnych i kanalizacji deszczowej.

Zaawansowanie procentowe robót branżowych (kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, sieć gazowa, sieć kanalizacji sanitarnej, melioracje – przebudowa cieków, sieć teletechniczna, sieci elektroenergetyczne) wynosi 80,62%.

Inwestycja obejmuje budowę obwodnicy Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka o dł. 6,7 km. Początek zlokalizowany jest na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 886 z ul. Krakowską (DK 28). Koniec stanowi włączenie obwodnicy do istniejącej drogi krajowej nr 84 (ul. Lipińskiego). Trasa główna będzie posiadać parametry techniczne drogi klasy GP o przekroju 2+1. Obwodnica zostanie połączona z innymi drogami za pomocą 4 skrzyżowań jednopoziomowych.

 

źródło: GDDKiA Rzeszów

07-11-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)