REKLAMA
REKLAMA

OBWODNICA SANOKA: Jeszcze ostatnie rondo i oświetlenie. RAPORT Z BUDOWY

SANOK / PODKARPACIE. Na terenie budowy obwodnicy Sanoka trwają w zasadzie ostatnie prace związane z inwestycją. Do wykonania jest jeszcze rondo nr 1 czy oświetlenie. Chociaż wykonawca zgodnie z umową ma czas do 7 kwietnia na zakończenie wszelkich robót, jednak jeszcze w tym roku planowane jest oddanie obwodnicy do ruchu.

 

Wykonawca realizujący obwodnicę Sanoka (DK28) prowadzi intensywne prace wykończeniowe. Do wykonania pozostało rondo nr 1 na początku obwodnicy (skrzyżowanie DW886 i DK28), jezdnie dodatkowe, roboty wykończeniowe, przepusty pod jezdniami dodatkowymi, oświetlenie, oznakowanie poziome i pionowe, bariery ochronne, ekrany akustyczne.

W zakresie robót drogowych prowadzone są następujące prace:

– Nasyp na Rondzie nr 1

– Wykop na Rondzie nr 3;

– Humusowanie;

– Wykonywanie górnej warstwy nasypu (GWN);

– Podbudowa zasadnicza;

– Podbudowa pomocnicza;

– Umocnienia skarp rowów i ściekow;

– Wykonanie zarurowań;

– Wykonanie nawierzchni i chodnika z kostki brukowej betonowej;

– Wykonanie krawężników betonowych;

– Wykonanie obrzeża betonowego;

– Wykonanie krawężnika kamiennego;

– Wykonanie umocnienia poboczy;

– Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych;

– Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego;

 

 

Roboty mostowe, które obecnie realizuje Wykonawca to przede wszystkim:

– montaż barier na obiektach

– montaż balustrad na obiektach i schodkach skarpowych

– montaż schodków skarpowych

– montaż korytek ściekowych (muldowych i trapezowych)

– przygotowanie podłoża i wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych gzymsów oraz betonu

– montaż reperów na kapach chodnikowych.

Trwają także roboty branżowe: oświetlenie drogowe na rondzie nr 1, rondzie nr 2, rondzie nr 3, łączniku ul. Okulickiego, miejscu kontroli pojazdów, a także budowa zbiorników retencyjnych i kanalizacji deszczowej.

Inwestycja obejmuje budowę obwodnicy Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka o dł. 6,7 km. Początek zlokalizowany jest na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 886 z ul. Krakowską (DK 28). Koniec stanowi włączenie obwodnicy do istniejącej drogi krajowej nr 84 (ul. Lipińskiego). Trasa główna będzie posiadać parametry techniczne drogi klasy GP o przekroju 2+1. Obwodnica zostanie połączona z innymi drogami za pomocą 4 skrzyżowań jednopoziomowych.

Kalendarium:

1. 30 sierpnia 2013 r. – złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej

2. 10 lipca 2014 r. – uzyskanie decyzji środowiskowej

3. 30 września 2014 r. – ogłoszenie przetargu na projekt i budowę obwodnicy Sanoka

4. 9 lutego 2016 r. – podpisanie umowy z Wykonawcą (Wykonawca: firma Max Bögl Polska Sp. z o.o., wartość kontraktu: 171 581 454,27 PLN)

5. 21 lipca 2017 r. – uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)

6. 31 lipca 2017 r. – przekazanie placu budowy

7. 9 sierpień 2017 r. – rozpoczęcie prac budowlanych

8. 1 października 2018 r. – podpisanie umowy na dofinansowanie unijne projektu – (Umowa o Dofinansowanie Nr POIŚ.04.02.00-00-00-0049/18-00 ze środków Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 podpisana została pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych (Instytucja pośrednicząca), a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (Beneficjent). Całkowity koszt projektu: 207 180 936,44 PLN).

9. 7 kwietnia 2020 r. – data zakończenia wszystkich robót (zgodnie z podpisaną umową na roboty projektowo-budowlane, Wykonawca zobowiązany był do zakończenia umowy w terminie do 33 miesięcy. Jednakże z uwagi na napotkane w trakcie prowadzenia robót problemy: liczne stanowiska archeologiczne, dwukrotnie większy zakres wykopu w skale niż pierwotnie zakładano, kontrakt został finalnie przedłużony do 7 kwietnia 2020 r., jednak jeszcze w tym roku planowane jest oddanie obwodnicy do ruchu).

 

 

źródło: GDDKiA Rzeszów

31-10-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)