REKLAMA
REKLAMA

Kolejny drogowy remont. Ogłoszono przetarg na przebudowę trasy z Sanoka do Zagórza

SANOK, ZAGÓRZ / PODKARPACIE. Ogłoszono przetarg na zaprojektowanie oraz rozbudowę i przebudowę DK nr 84 na trasie Sanok-Zagórz. Zainteresowane firmy mogą składać oferty do 3 grudnia.

Droga krajowa nr 84 łączy Sanok z przejściem granicznym z Ukrainą w Krościenku. Codziennie tą trasą przejeżdża setki samochodów.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: Rozbudowa i przebudowa drogi krajowej nr 84 na odcinku Sanok – Zagórz o dł. 4,28 km – informuje Bartosz Wysocki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie.

Roboty budowlane będą polegały na rozbudowie drogi krajowej nr 84 na odcinku około 4,3 km. na trasie z Sanoka do Zagórza. Zostanie wzmocniona konstrukcja nawierzchni, przebudowane skrzyżowania, powstanie także chodnik oraz ścieżka rowerowa.

Wstępny koszt przebudowy tej trasy oszacowano na około 30 mln złotych. W październiku ubiegłego roku został podpisany Program Inwestycyjny, który dał gwarancję finansowania tego zadania.

Inwestycja jest bardzo potrzebna, szczególnie czekają na nią mieszkańcy okolicznych miejscowości. Obecnie brak tam chodników, czy ścieżek rowerowych. A na tej trasie niejednokrotnie dochodziło do poważnych wypadków.

Przyszły Wykonawca będzie miał za zadanie zaprojektować i wykonać w szczególności następujące roboty:

 • Rozbudowę odcinka drogi krajowej nr 84
 • Wzmocnienie nawierzchni jezdni DK84 do przenoszenia obciążeń do 115 kN/oś.
 • Budowę/przebudowę infrastruktury dla pieszych w postaci chodników, ścieżek rowerowych, wydzielonych przejść dla pieszych oraz wysp dzielących (azylów) w rejonie skrzyżowania,
 • Przebudowę skrzyżowania DK84 z drogą gminną w km 4+323
 • Budowę pasa do lewoskrętu do szkoły w km 6+795
 • Przebudowę skrzyżowania DK84 z DW892 w km 7+245
  Przebudowę istniejących wlotów dróg gminnych, powiatowych w ciągu projektowanego odcinka,
 • Budowę i przebudowę zatok autobusowych,
 • Przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych w rejonie inwestycji.
 • Przebudowę systemu odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, rowy kryte, kanalizację deszczową i inne,
 • Oczyszczenie i udrożnienie istniejących rowów przydrożnych dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego, ewentualną korektę skarp i przeciwskarp rowów, bądź w razie konieczności umocnienie skarp (lub wprowadzenie murków oporowych) w związku z koniecznością lokalizacji elementów przekroju w pasie drogowym,
 • Przebudowę istniejących przepustów pod koroną drogi,
 • Umocnienie wlotów i wylotów przepustów, umocnienie wylotów z kanalizacji deszczowej
 • Przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych – w razie konieczności,
 • Budowę oświetlenia drogowego,
 • W razie konieczności wycinkę kolidującej zieleni wraz z nasadzeniami zastępczymi,
 • Opracowanie i wprowadzenie nowej organizacji ruchu
09-11-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)