REKLAMA
REKLAMA

DZISIAJ: Jaki będzie tegoroczny budżet? Sesja powiatowa

POWIAT SANOCKI / PODKARPACIE. W najbliższy czwartek 31 stycznia o godz inie 16.30 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka zaplanowano IV sesję Rady Powiatu Sanockiego. W porządku obrad debata nad uchwałą budżetową na 2019 rok.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2.Powołanie sekretarza.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu Sanockiego.
5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.
6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku.
8. Debata nad uchwałą budżetową na 2019 rok:
a/ przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.
b/ odczytanie Uchwały Nr 6/49/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2019.
c/ przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych w tym Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego .
d/ przedstawienie autopoprawek oraz stanowiska Zarządu Powiatu do nieuwzględnionych propozycji zmian budżetu wynikających ze złożonych wniosków przez komisje stałe Rady Powiatu.
e/ dyskusja nad wnioskowanymi poprawkami i ich głosowanie,
f) dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały budżetowej
9. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2019 – 2039.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Sanockiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie prawa jazdy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sanockiego na rok 2019.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Wnioski i oświadczenia.
16. Zamknięcie obrad sesji.

31-01-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:



Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)