REKLAMA
REKLAMA

DZISIAJ: Jaki będzie tegoroczny budżet? Sesja powiatowa

POWIAT SANOCKI / PODKARPACIE. W najbliższy czwartek 31 stycznia o godz inie 16.30 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka zaplanowano IV sesję Rady Powiatu Sanockiego. W porządku obrad debata nad uchwałą budżetową na 2019 rok.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2.Powołanie sekretarza.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu Sanockiego.
5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.
6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku.
8. Debata nad uchwałą budżetową na 2019 rok:
a/ przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.
b/ odczytanie Uchwały Nr 6/49/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2019.
c/ przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych w tym Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego .
d/ przedstawienie autopoprawek oraz stanowiska Zarządu Powiatu do nieuwzględnionych propozycji zmian budżetu wynikających ze złożonych wniosków przez komisje stałe Rady Powiatu.
e/ dyskusja nad wnioskowanymi poprawkami i ich głosowanie,
f) dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały budżetowej
9. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2019 – 2039.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Sanockiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie prawa jazdy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sanockiego na rok 2019.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Wnioski i oświadczenia.
16. Zamknięcie obrad sesji.

31-01-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)