REKLAMA
REKLAMA

POWIAT SANOCKI: Oświadczenia majątkowe, skarga w zakresie przyznawania stypendium

SANOK / PODKARPACIE. W najbliższy czwartek 31 października zaplanowano kolejną sesję Rady Powiatu Sanockiego. Obrady rozpoczną się o godzinie 9.00 w sali Herbowej.

 

Poniżej prezentujemy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Powołanie sekretarza.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XII i XIII sesji Rady Powiatu Sanockiego.
5. Sprawozdanie przewodniczących komisji z pracy komisji między sesjami.
6. Sprawozdanie Starosty z prac zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Komańcza prowadzenie zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie w/w gminy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tyrawa Wołoska prowadzenie zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie w/w gminy.
10.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Sanoku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2 w Sanoku.
11.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Sanoku wchodzącego w skład Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Sanoku.
12. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku.
13. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Rady Powiatu w Sanoku w sprawie utworzenia zespołu o nazwie Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2019 (kwota 2.081 zł).
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (kwota 418.690 zł ).
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (kwota 857.176 zł ).
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2019 (kwota 1.500 zł ).
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2019 (kwota 15.865 zł ).
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (kwota 10.000 zł).
21. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
22. Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi w zakresie przyznawania stypendium dla uzdolnionych uczniów za zasadną.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku na lata 2019 – 2021.
24. Informacja Wojewody Podkarpackiego o analizie złożonych oświadczeń majątkowych Starosty Sanockiego i Przewodniczącego Rady Powiatu Sanockiego.
25. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Sanockiego o analizie złożonych oświadczeń majątkowych radnych.
26. Informacja Starosty Sanockiego o analizie złożonych oświadczeń majątkowych.
27. Interpelacje i zapytania radnych.
28. Wnioski i oświadczenia.
29. Zamknięcie obrad sesji.

31-10-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)