REKLAMA
REKLAMA

Raport z budowy obwodnicy Sanoka (ZDJĘCIA)

SANOK / PODKARPACIE. Budowa obwodnicy Sanoka (DK28) w toku. Wykonawca prowadzi prace na wszystkich frontach robót i w pełnym zakresie. W ramach kontraktu prowadzony jest remont ul. Dworcowej, który potrwa do końca czerwca br. Z kolei na przełomie kwietnia i maja planowana jest zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu DW886 z DK28 w miejscu przyszłego ronda, a także na ul. Konopnickiej.

Aktualnie wykonawca kontynuuje roboty drogowe w zakresie wykopów i nasypów, umacniania skarp oraz humusowania i wykonywania podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Trwa także remont ul. Dworcowej w Sanoku, który potrwa do końca czerwca br. Z kolei na przełomie kwietnia i maja br. Wykonawca planuje wprowadzić zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu DW886 z DK28 w miejscu przyszłego ronda a także na ul. Konopnickiej. Zmiany wprowadzane będą bezpośrednio przed rozpoczęciem robót, o czym będziemy na bieżąco informować. Kierowców natomiast prosimy o szczególną ostrożność w miejscu prowadzonych prac, przestrzeganie oznakowania oraz wykonywanie poleceń osób kierujących ruchem.

Prowadzone są także roboty mostowe:

– wiadukt drogowy WD-1: wykonanie zasypki konstrukcyjnej, zasypka przy murach oporowych, wykonanie warstwy hydroizolacyjnej, wykonanie stożków,

– most drogowy MD-10: wykonanie kap chodnikowych, wykonanie stożków, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych, montaż desek gzymsowych, montaż krawężników, wykonanie płyty przejściowej;

– most drogowy MD-5: wykonanie płyty przejściowej, wykonanie zasypki konstrukcyjnej, montaż desek gzymsowych i krawężników, wykonanie betonu konstrukcyjnego szczelin dylatacyjnych;

– most drogowy MD-5A: zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych;

– most drogowy MD-5B: wykonanie zasypki konstrukcyjnej, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych;

– most drogowy MD-6 : zasypka przy murach oporowych, zasypka konstrukcyjna, wykonanie warstwy hydroizolacyjnej, wykonanie stożków;

– wiadukt drogowy WD-8: wykonanie stożków, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych, zasypka konstrukcyjna, wykonanie płyty przejściowej;

– most drogowy MD-7: zasypka przy murach oporowych, montaż krawężników, montaż desek gzymsowych, wykonanie kap chodnikowych, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych, betonowanie.

Realizowane są również roboty branżowe takie jak: wykonywanie kanalizacji deszczowej, budowa zbiornika podziemnego, budowa zbiorników retencyjnych, oświetlenie drogowe na rondach, łączniku ul. Okulickiego i miejscu do kontroli pojazdów oraz przebudowa sieci teletechnicznej.

Kalendarium:

Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miasta Sanok w ciągu drogi krajowej nr 28

1. Złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej – 30 sierpnia 2013 r.

2. Uzyskanie decyzji środowiskowej – 10 lipca 2014 r.

3. Ogłoszenie przetargu na projekt i budowę obwodnicy Sanoka – 30 września 2014 r.

4. Podpisanie umowy z Wykonawcą – 9 lutego 2016 r. (Wykonawca: firma Max Bögl Polska Sp. z o.o., wartość umowy: 139 909 727,58 PLN)

5. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) – 21 lipca 2017 r.

6. Rozpoczęcie prac budowlanych – sierpień 2017 r.

7. Podpisanie umowy na dofinansowanie unijne projektu – 1 października 2018 r. (Umowa o Dofinansowanie Nr POIŚ.04.02.00-00-00-0049/18-00 ze środków Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 podpisana została pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych (Instytucja pośrednicząca), a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (Beneficjent). Całkowity koszt projektu: 207 180 936,44 PLN. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych: 169 020 041,67 PLN).

Na 7-kilometrowym odcinku obwodnicy powstanie 12 obiektów inżynierskich, 4 obiektów na potokach górskich, 6 przejść dla zwierząt i przepustów pod obwodnicą, 8 przepustów ramowych pod drogami bocznymi. Zakończenie robót planowane jest końcem bieżącego roku.

GDDKiA O. Rzeszów

25-04-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)