REKLAMA
REKLAMA

SANOK: Czy szpital przejmie miejskie przychodnie?

SANOK / PODKARPACIE. Powiat Sanocki zwrócił się do Rady Miasta Sanoka i burmistrza o udzielenie wsparcia szpitalowi poprzez poręczenie kredytu. Informowaliśmy o tym niedawno. Prośba dotyczy jednak również przekazania miejskich przychodni, które miałyby wejść w strukturę lecznicy.

Do sanockiego magistratu 26 listopada wpłynęło ze starostwa pismo, w którym włodarze powiatu niejako podsumowują założenia zaproponowane podczas spotkania z władzami miasta i miejskimi radnymi, które odbyło się pięć dni wcześniej. Mówiono głównie o kredycie potrzebnym do realizacji planu naprawczego przyjętego przez radę powiatu 31 października. O kwestii poręczenia kredytu lub ustanowienia hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka do łącznej wysokości ponad 23 mln zł pisaliśmy tutaj: SANOK: Szpital chce wziąć kredyt. Zabezpieczeniem dworzec multimodalny?

Drugą częścią przyjętego przez radnych powiatowych planu naprawczego jest pomysł przekazania miejskich przychodni zdrowia szpitalowi.

Przyłączenia Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku do Samodzielnego Publicznego Zespołu opieki Zdrowotnej w Sanoku przyniesie korzyści nie tylko mieszkańcom powiatu, ale również mieszkańcom miasta tj. zapewni dostęp do szerokiego wachlarza usług medycznych.pozwoli na kompleksowe leczenie pacjenta poprzez współpracę szpitala z przychodniami podstawowej opieki zdrowotnej. Daje również szanse na wzmocnienie kadrowe w zakresie personelu medycznego obu połączonych jednostek, co biorąc pod uwagę obecne trudności w dostępie do odpowiednich zasobów kadrowych jest wartością nie do przecenienia. Połączenie to spowoduje podnoszenie jakości usług medycznych świadczonych w jednym podmiocie działalności leczniczej, zarówno szpitalnych i specjalistycznych jak i podstawowej opieki zdrowotnej – pisze w dokumencie skierowanym do miejskich radnych oraz burmistrza Stanisław Chęć, starosta sanocki.

Starostwo przypomina, że w 2001 roku powiat przekazał miastu w formie darowizny nieruchomości zabudowane budynkami przychodni nr 1 i 2 z przeznaczeniem na cel związany z ochroną zdrowia. – W tamtym czasie była to decyzja wyjątkowo trudna dla powiatu, ale z uwagi na dobro i bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Sanoka zasadna – tłumaczy starosta. Ponadto w dokumencie podane są wyliczenia wskazujące liczbę mieszkańców miasta leczonych w szpitalu:

„W roku 2018 w szpitalu hospitalizowano 10 699 osób z terenu powiatu, a z terenu miasta Sanoka 4 543 osoby. Odpowiednio na SOR: 15 701 i 6 808 osób z miasta. W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej 87 168 osób powiat i 45 318 osób z miasta. Z kolei w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 16 489 osób z powiatu i 9 510 osób z miasta”.

Z dużą ostrożnością do propozycji powiatu podchodzi radny miejski Sławomir Miklicz:

Na ten moment mamy za mało informacji. Chcieliśmy przejrzeć zapisy programu naprawczego, ale na razie go nie otrzymaliśmy. Na dzisiaj nie widzę możliwości przekazania miejskich przychodni i włączenia ich do struktury szpitala. Trzeba brać pod uwagę dobro pacjentów, to jest najważniejsze. Przychodnie funkcjonują obecnie bez poważniejszych problemów finansowych, nie ma kłopotów z obsadą lekarzy. Jest zatem wątpliwość, czy ewentualne zmiany nie odbiłyby się negatywnie na jakości świadczonych usług, a co za tym idzie, właśnie na pacjentach. Trzeba też pamiętać, że w przychodniach były i są realizowane inwestycje przy udziale środków unijnych, obowiązuje więc nas trwałość projektów. Wszystko pachnie mi szantażem, wywieraniem nacisków na władze miasta i radnych, a tutaj trzeba podejmować przede wszystkim racjonalne decyzje. Jako radni miejscy musimy dbać na pierwszym miejscu o majątek miasta i nasze jednostki. Uważam, że bardziej adekwatną formą pomocy z naszej strony mógłby być dla przykładu zakup sprzętu ratującego zdrowie i życie pacjentów.

Do Urzędu Miasta Sanoka zwróciliśmy się z prośbą o komentarz władz miasta co do przedstawionej propozycji starostwa. Gdy otrzymamy odpowiedzi, opublikujemy je na naszym portalu. Na czwartek jesteśmy również umówieni na rozmowę z dyrektorem Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku Aleksandrem Korobczenko. O komentarz poprosimy także radnych miejskich i powiatowych.

W dokumencie przedstawiona jest aktualna sytuacja finansowa szpitala. Niestety, może budzić poważne obawy. Czytamy między innymi:

„Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku przeżywa aktualnie poważne trudności finansowe spowodowane czynnikami zewnętrznymi związanymi z transformacją działalności szpitali. Zgodnie z wymogami prawa szpitale powinny posiadać odpowiednią infrastrukturę. Z powodu braku innych możliwości SPZOZ w Sanoku był zmuszony zaciągnąć pożyczkę inwestycyjną w łącznej wysokości 13 629 690 zł spłacanej z budżetu szpitala, przeznaczonego na działalność statutową, aby sfinansować budowę „Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego”. Ponadto szpital spłaca kredyty i pożyczki w tym inwestycyjne zaciągnięte od roku 2009. Obecnie miesięczna rata kredytów i pożyczek zamyka się kwotą około 500 000 zł.

Dodatkowym czynnikiem jest znaczący wzrost kosztów wynagrodzeń nie refundowanych przez NFZ Podkarpacki Oddział Wojewódzki w Rzeszowie. Miesięczny wzrost kosztu
powyższych wynagrodzeń wynosi obecnie ponad 490 000 zł. Z uwagi na fakt niedoszacowania procedur medycznych do wysokości ponoszonych na nie kosztów z kontraktu z NFZ Podkarpacki Oddział Wojewódzki w Rzeszowie, który nie pokrywa w Pełni zaciąganych zobowiązań, w konsekwencji powoduje to co miesięczny wzrost zobowiązań wobec kontrahentów. Należy podkreślić, iż w każdym miesiącu szpitalowi na bieżące funkcjonowanie brakuje średnio l mln zł„.

Przychodnia Rejonowa nr 2 w Sanoku

DOKUMENT, KTÓRY TRAFIŁ DO UM – KLIKNIJ


źródło: Red., materiały nadesłane

03-12-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)