REKLAMA
REKLAMA

AKTUALIZACJA: „Drastyczna” podwyżka opłat za śmieci uchwalona. Większość radnych nie podniosła ręki „za” (FILM, ZDJĘCIA)

AKTUALIZACJA: „Drastyczna” podwyżka opłat za śmieci uchwalona. Większość radnych nie podniosła ręki „za” (FILM, ZDJĘCIA)

SANOK / PODKARPACIE. Rada Miasta Sanoka na wniosek burmistrza przegłosowała projekt uchwały podnoszący ceny odbioru śmieci. I tak, w 2019 roku, za odpady segregowane zapłacimy 14 zł, czyli o 40% więcej niż dotychczas. Natomiast jeśli ktoś zadeklarował, że będzie oddawał śmieci zmieszane, musi liczyć się z opłatą 28 zł, czyli o 75% wyższą niż w 2018 roku. Co ciekawe, uchwała „przeszła”, mimo że większość radnych nie zagłosowała „za”.

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta Sanoka najwięcej uwagi poświecono kwestii ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości. Projekt uchwały przygotowany przez urzędników zakładał podniesienie opłaty za odpady segregowane do 14 zł miesięcznie od jednego mieszkańca oraz do 28 zł za śmieci zmieszane. Uchwała zawiera więcej pozycji, stawek i uwarunkowań, ale to właśnie te dwie pozycje wzbudzały największe zainteresowanie, gdyż dotyczą większości mieszkańców miasta. Przypomnijmy, że w systemie zarejestrowanych jest blisko 30 tys. sanoczan. Przedstawione stawki opłat to w porównaniu do dotychczasowego cennika wzrost o kolejno 40 i 75%.

Projekt nie został zaopiniowany pozytywnie zarówno przez Komisję Finansowo-Gospodarczą (4 za, 4 przeciw, 6 wstrzymujących) jak i Komisję Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego (1-1-1).

Koszty funkcjonowania całego systemu wzrosły w stopniu diametralnym. Obserwujemy, że wszystkie gminy w Polsce podejmują uchwały podwyższające ceny. Przeprowadziliśmy gruntowne analizy i wypracowaliśmy propozycję stawek na 2019 rok. Chciałbym też zauważyć, że w ciągu ostatnich co najmniej 10 lat w Sanoku nie wykonano dosłownie żadnej inwestycji infrastrukturalnej usprawniającej bądź optymalizującej funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami. Nie wybudowano PSZOKu, nie lokowano na terenie miasta spalarni, nie lokowano w mieście składowisk odpadów. To też ma pośredni wpływ na funkcjonowanie systemu. Ponadto należy też pamiętać, że w ciągu ostatnich pięciu lat nie było podwyżki cen opłat za odpady – powiedział rozpoczynając dyskusję nad projektem uchwały Paweł Hydzik, wiceburmistrz Sanoka. – Niemniej jednak dokładamy wszelkich starań, aby miasto było czyste, aby koszty systemu były możliwie najniższe, a przy tym, byśmy w kolejnych latach usprawnili go miedzy innymi poprzez propozycję i mam nadzieję realizację Punktu Segregacji i Zbiórki Odpadków Komunalnych – dodał.

Gmina ma obowiązek ustalenia wysokości ponoszonych przez mieszkańców opłat na poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W projekcie budżetu miast na 2019 rok zaplanowano dochody z tytułu opłat w wysokości 6,8 mln zł, natomiast zaplanowane wydatki wynoszą 7,5 mln zł. Dochody nie pokryją wydatków stąd konieczne jest podniesienie opłat – wskazała najistotniejsze dane Aneta Kończak-Kucharz, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami.

Problemy z gospodarką śmieciową są skomplikowane. Gdyby ta dyskusja miała miejsce w ubiegłym roku, dla przykładu we wrześniu czy październiku, to teraz nie musielibyśmy tłumaczyć wielu złożonych kwestii – wspomniał również wiceburmistrz Sanoka Paweł Hydzik.

Podwyżki opłat są drastyczne, ale musimy być odpowiedzialni. Niestety to są koszty do poniesienia. Na dzień dzisiejszy, przy trudnym budżecie na 2019 rok, nie jesteśmy w stanie sfinansować deficytu żadną dotacją miejską – zaznaczył Marek Karaś, radny Rady Miasta Sanoka.

Dyskusja nad projektem uchwały zaangażowała do zabrania głosu wielu radnych. Były liczne pytania, odpowiedzi, wątpliwości i sugestie. Szczegóły w powyższym materiale filmowym.

W głosowaniu (pierwszy raz poprzez system elektroniczny) wzięło udział 20 radnych. 7 było za, 4 przeciw, a aż 9 wstrzymało się od głosowania. Mimo, że większość nie opowiedziała się za zatwierdzeniem uchwały, projekt został zaakceptowany i wkrótce będzie obowiązywał.

Istotną kwestią jest też fakt, że jak przekonywała naczelnik przedmiotowego wydziału, miasto do dwóch tygodni ogłosi przetarg na świadczenie usług związanych z gospodarką odpadami. Do czasu rozstrzygnięcia będzie obowiązywać trzymiesięczne przedłużenie umowy z firmą, która działała dotychczas. W trakcie debaty pojawiła się nadzieja, że być może w ramach przetargu uda się ustalić niższe kwoty za odbiór i wywóz śmieci.

Proszę państwa nie liczyłbym na to – ocenił radny Maciej Drwięga. – Nie wierzę w możliwość obniżki tych cen. Najprawdopodobniej przedstawione ceny są cenami rynkowymi i tak to będzie wyglądać.

Oprócz stawek dla właścicieli zamieszkałych nieruchomości ustalono również ceny dotyczące nieruchomości niezamieszkałych.

Ustala się stawkę opłaty za pojemnik ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:

a) pojemnik o pojemności 60 l – 18 zł (wzrost o 29%)
b) pojemnik o pojemności 120 l – 35 zł (wzrost o 25%)
c) pojemnik o pojemności 240 l – 70 zł (wzrost o 25%)
d) pojemnik o pojemności 1100 l – 318 zł (wzrost o 22%)
b) pojemnik o pojemności 7000 l – 2021 zł (wzrost o 22%)

Ustala się stawkę opłaty za pojemnik ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:

a) pojemnik o pojemności 60 l – 36 zł (wzrost o 80%)
b) pojemnik o pojemności 120 l – 70 zł (wzrost o 75%)
c) pojemnik o pojemności 240 l – 140 zł (wzrost o 75%)
d) pojemnik o pojemności 1100 l – 636 zł (wzrost o 73%)
b) pojemnik o pojemności 7000 l – 4042 zł (wzrost o 73%)

Poniżej tabelka przedstawiająca porównanie Sanoka do innych gmin

Grafika przedstawiona podczas sesji

24-01-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)