REKLAMA
REKLAMA

SANOK: „EGIDA-19”. W razie zagrożenia bezpieczeństwa lub wojny (FOTO)

SANOK / PODKARPACIE. W Komendzie Powiatowej Policji w Sanoku przeprowadzone zostały ćwiczenia pod kryptonimem „EGIDA-19”, w których uczestniczyło 19 rezerwistów posiadających nadane przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do służby w jednostkach zmilitaryzowanych Policji. Rezerwiści uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznych, nabywając i doskonaląc wiedzę dotyczącą m.in. użycia i obsługi broni palnej, jak również udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.


Głównym celem ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie przyjętych założeń i rozwiązań planistycznych związanych z powoływaniem rezerw osobowych Komendy Powiatowej Policji w Sanoku, przewidzianych do militaryzacji w razie zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub w czasie wojny.

Ćwiczenia rozpoczęły się o godz. 7, przyjęciem 19 rezerwistów oraz ich ewidencjonowaniem. Po wstępnych czynnościach organizacyjnych, meldunek o rozpoczęciu przyjął Komendant Powiatowy Policji w Sanoku nadkom. Krzysztof Łopuszański. Następnie w trakcie kilku paneli tematycznych, powołani rezerwiści zostali zapoznani z miejscem, gdzie w razie mobilizacji, mieliby wykonywać zadania, ze specyfiką służby, podstawowymi zadaniami Policji, a także ze sprzętem i uzbrojeniem wykorzystywanym przez tę formację.

Podstawowe zasady zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania zadań służbowych omówiła Jolanta Zapała. O funkcjonowaniu Policji w systemie obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadaniach, obowiązkach i uprawnieniach osób, którym zostały nadane przydziały organizacyjno- mobilizacyjne do służby w jednostce zmilitaryzowanej Policji, przypomniał uczestnikom asp. Krystian Uzdejczyk. Następnie pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych – Sabina Dąbrowska poinformowała o zasadach ochrony informacji niejawnych.

Omówieniem uwarunkowań dotyczących działań Policji w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa państwa w czasie wojny, oraz roli Policji w osiąganiu wyższych stanów gotowości obronnej państwa, zajął się asp.szt. Adrian Wanielista.

W dalszej części ćwiczeń rezerwiści wzięli udział w wykładach poświęconych podstawom prawnym działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa porządku publicznego w miejscu pełnienia służby oraz podejmowaniu interwencji, a także szczególnej ochronie i obronie obiektów. Powyższe tematy przybliżyła podinsp. Katarzyna Wojtowicz.

O zadaniach realizowanych przez Policję na rzecz Sił Zbrojnych RP oraz obronie cywilnej mówił podkom. Łukasz Jarosz.

Podstawy prawne, zasady, przypadki i sposób posługiwania się bronią palną przedstawił instruktor wyszkolenia strzeleckiego sierż. szt. Daniel Mola. Zaprezentował również podstawowe rodzaje broni palnej, wykorzystywanej w Policji.

Ostatni blok tematyczny, poświęcony zasadom udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, przedstawili asp.szt. Robert Koszyk i Wojciech Przygórzewski ratownik GOPR oraz LPR.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali stosowne zaświadczenia o ukończeniu ćwiczeń.

KPP Sanok

19-11-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)