REKLAMA
REKLAMA

Sanok na starej fotografii. Z lotu ptaka (ZDJĘCIA)

SANOK / PODKARPACIE. Dzięki archiwum fotografii prowadzonym przez Muzeum Historyczne w Sanoku możemy zobaczyć, jak dawniej wyglądał Sanok. W tym artykule prezentujemy zdjęcia Sanoka wykonane „z lotu ptaka”.

Wszystkie zamieszczone w artykule fotografie stanowią własność Muzeum Historycznego w Sanoku.

Fotografia przedstawia widok Sanoka od strony wschodniej. Na lewym brzegu Sanu widoczna przystań wioślarska oraz most drogowy – wysadzony we wrześniu 1939 r. przez wycofujących się polskich żołnierzy. Czas powstania: lata 30. XX w. Autor: Leon Gottdank.

Fotografia przedstawia wschodnią część Śródmieścia. Na pierwszym planie, u podnóża skarpy, nowo zbudowane garaże Straży Pożarnej. Powyżej tyły kamienic stojących wzdłuż ul. Jagiellońskiej. Z prawej, u podnóża Góry Parkowej, widoczny m.in. budynek obecnego II Liceum Ogólnokształcącego. Czas powstania: 1948 r. Autor: Stanisław Potocki (?)

Fotografia przedstawia wschodnią część Śródmieścia. Na pierwszym planie tyły kamienic stojących wzdłuż ul. 3 Maja. W środku kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego. Po prawej stronie kościoła budynek Gimnazjum Męskiego przy ul. Sobieskiego, po prawej budynek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Po lewej stronie fotografii fragment Góry Parkowej, poniżej budynek obecnego II Liceum Ogólnokształcącego. Na dalekim planie zabudowania Wójtostwa i Glinice. Czas powstania: 1948 r. Autor: Stanisław Potocki (?)

Fotografia przedstawia wschodnią i środkową część Śródmieścia. Na pierwszym planie ulice Zamkowa i Cerkiewna, prowadząca do Rynku. Po prawej stronie ul. Cerkiewnej pusty obszar zajmowany przez dzielnicę żydowską, którą zniszczyli Niemcy podczas II wojny światowej. W środkowej części fotografii widoczny Rynek i plac św. Michała. Czas powstania: 1948 r. Autor: Stanisław Potocki (?)

Fotografia przedstawia środkową część Śródmieścia. Na pierwszym planie widoczny plac św. Michała oraz ulice: Piłsudskiego, Grzegorza z Sanoka i 3 Maja. Na drugim planie widoczne zabudowania przy ulicach Kościuszki i Mickiewicza (m.in. budynek obecnego II Liceum Ogólnokształcącego). Czas powstania: 1948 r. Autor: Stanisław Potocki (?)

Fotografia przedstawia środkową część Śródmieścia. Na pierwszym planie widoczny plac św. Michała oraz ulice: Piłsudskiego, Wałowa i Grzegorza z Sanoka. Na drugim planie widoczne zabudowania przy ul. 3 Maja oraz Jagiellońskiej i Kościuszki. Za Domem Mansjonarzy widoczne nieistniejące już dziś sklepy oraz teren obecnej hali targowej. Czas powstania: 1948 r. Autor: Stanisław Potocki (?)

Fotografia przedstawia środkową część Sródmieścia, Górę Parkową oraz Glinice i Wójtostwo. Na pierwszym planie tyły zabudowań przy wschodniej pierzei Rynku oraz plac Hanki Sawickiej (obecnie św. Jana). W centrum Rynek z zieleńcem i wierzbami pośrodku. Widoczny również przystanek autobusowy Państwowej Komunikacji Samochodowej, który mieścił się na Rynku do początku lat 70. XX w. Na drugim planie zabudowania przy ulicach: 6 Marca (obecnie Piłsudskiego), Jarosława Dąbrowskiego (obecnie Sobieskiego) oraz Lenartowicza i Mickiewicza. Nad ul. Mickiewicza wznosi się Góra Parkowa. U jej podnóża widoczny „stary” pomnik wdzięczności, zastąpiony w 1977 r. pomnikiem obecnym. W tle widoczne Wójtostwo oraz Glinice i zabudowania nieistniejącej już cegielni. Autor: Zbigniew Kaszycki

Fotografia przedstawia południową część Śródmieścia oraz fragment Błoni. Na pierwszym planie widoczne, w większości już nieistniejące, zabudowania przy ulicach Gieli, Słowackiego i Daszyńskiego. Powyżej budynki wzdłuż ul. Świerczewskiego (obecnie Jagiellońskiej) oraz tzw. Okopisko. U góry budynki na Błoniach. Przy lewej krawędzi fotografii widoczny plac składnicy maszyn rolniczych Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. W lewym górnym narożniku kościół i klasztor oo. Franciszkanów. Czas powstania: przełom lat 60. i 70. XX w. Autor: Zbigniew Kaszycki (?)

Na pierwszym planie uwidoczniono wzgórze zamkowe z zamkiem. Po lewej wschodnia część Sanoka: zabudowania w okolicach ulic: Podgórze, Alei Wojska Polskiego, Ogrodowej, Błonie. Obecnie na tym miejscu stoją bloki osiedla mieszkaniowego. W tle Szklana Górka. Po prawej widoczny fragment Rynku i zabudowania Śródmieścia. Czas powstania: przełom lat 60. i 70. XX w. 9. Autor: Zbigniew Kaszycki

Fotografia przedstawia teren przy skrzyżowaniu ulic Mickiewicza oraz Ĺ»wirki i Wigury. Obecnie obszar ten zajmuje Dom Turysty wraz z przyległościami. Wówczas na tym terenie odbywała się czasowa Wystawa Rolnicza Ziemi Sanockiej. Nad wejściem na wystawę widoczny napis: WYSTAWA ROLNICZA / ZIEMI SANOCKIEJ / OKRĘGOWEGO TOWARZYTSTWA GOSPODARSKIEGO. Wystawa została otwarta 11 paĹşdziernika 1927 r. Na pierwszym planie ul. Ĺ»wirki i Wigury. Z prawej strony ul. Mickiewicza. Po prawej widoczny budynek (w stanie surowym) Polskiej Ochronki Dzieci Chrześcijańskich im. Św. Józefa. W tle fragment Wójtostwa, Biała Góra i zalesione wzgórza Gór Słonnych. Fotografia wykonana z terenu koszar (wówczas 2. Pułku Strzelców Podhalańskich). Czas powstania: 1927 r. Autor: Leon Gottdank

Fotografia przedstawia fragment Śródmieścia. Na pierwszym planie widoczna ul. Sobieskiego wraz z zabudowaniami. Z lewej strony (pomiędzy krawędzią fotografii a konstrukcją skrzydła samolotu) mury spalonej poczty, poniżej, w centrum, kamienica Filipczaków i dom Drewińskich. Przy ul. Lenartowicza widoczna kamienica Szomków (obecnie Miejska Biblioteka Publiczna). Na drugim planie ulice Mickiewicza, Szopena oraz Ĺ»wirki i Wigury. Widoczne zabudowania jednostki wojskowej oraz miejski stadion. W oddali widoczny San oraz zabudowania na Wójtostwie. Fotografia wykonana z samolotu, prawdopodobnie Po-2, o czym świadczy widoczny na fotografii fragment konstrukcji skrzydła. Czas powstania: 1948 r. Autor: Stanisław Potocki (?)

Fotografia przedstawia hale produkcyjne Fabryki Wagonów z lotu ptaka. Widoczny San oraz zabudowania po prawej stronie rzeki, wzdłuż obecnej ul. Przemyskiej. W oddali zalesione stoki Gór Słonnych. Fotografia wykonana od strony południowej. Czas powstania: lata 30. XX w.

Fotografia przedstawia hale produkcyjne Fabryki Wagonów z lotu ptaka. Widoczny San oraz zabudowania po prawej stronie rzeki, wzdłuż obecnej ul. Przemyskiej. W oddali zalesione stoki Gór Słonnych. Fotografia wykonana od strony południowej.Czas powstania: lata 30. XX w.

Fotografia przedstawia hale produkcyjne Fabryki Wagonów z lotu ptaka. Widoczny San oraz zabudowania po prawej stronie rzeki, wzdłuż obecnej ul. Przemyskiej. W oddali zalesione stoki Gór Słonnych. Fotografia wykonana od strony południowej. Czas powstania: lata 30. XX w.

Fotografia przedstawia Fabrykę Wagonów z lotu ptaka. Widoczna ul. Lipińskiego, droga w kierunku Stróży – obecna ul. Stróżowska – oraz tory kolejowe. Fotografia wykonana od strony północnej. Czas powstania: 1927 r.

03-12-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)