REKLAMA
REKLAMA

SANOK: Podpułkownik Grzegorz Grzegorzewski dowódcą sanockich Terytorialsów

SANOK / PODKARPACIE. Podpułkownik Grzegorz Grzegorzewski został dowódcą 35. Batalion Lekkiej Piechoty w Sanoku. Obowiązki objął po ppłk. Jaroszu, który odszedł do 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej celem dalszego pełnienia obowiązków służbowych.


Ppłk Grzegorz Grzegorzewski jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, następnie studiów II stopnia na kierunku zarządzanie i marketing oraz studiów podyplomowych. W pełnionej służby odbył wiele wojskowych kursów doskonalących.

W 2019 roku ukończył kurs kwalifikacyjny w Akademii Marynarki Wojennej dla stanowisk etatowych
o stopniu podpułkownika. Ppłk Grzegorzewski jest wychowankiem 6. Brygady Desantowo – Szturmowej, w której zdobywał doświadczenie na stanowiskach dowódczych i sztabowych. W sierpniu 2009 roku rozpoczął służbę w Wojskach Specjalnych. Od 2011 roku skierowany do Jednostki Wojskowej NIL w Krakowie, w której pełnił służbę na wielu stanowiskach. Nowy dowódca sanockiego batalionu wielokrotnie brał udział w misjach poza granicami kraju w Bośni i Afganistanie. Jest oficerem doświadczonym z dużym bagażem wiedzy wojskowej, którą będzie mógł w pełni wykorzystać w służbie na stanowisku dowódcy batalionu.

35. Batalion Lekkiej Piechoty w Sanoku wchodzi w skład 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, obok batalionów stacjonujących w Jarosławiu, Dębicy, Nisku i Rzeszowie. Rejon odpowiedzialności sanockiego batalionu obejmuje powiaty sanocki, leski, bieszczadzki, krośnieński oraz brzozowski. Szkolenie żołnierzy odbywa się w specyficznych warunkach terenowych: górzystych, leśnych oraz wodnych. Żołnierze współpracują z Górskim i Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym oraz funkcjonariuszami Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

***

Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” powstała w pierwszym etapie formowania Wojsk Obrony Terytorialnej. Dowódcą brygady jest płk Dariusz SŁOTA. W skład brygady wchodzi pięć batalionów lekkiej piechoty rozmieszczonych w Rzeszowie, Nisku, Dębicy, Jarosławiu oraz Sanoku. Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnej społeczności.

W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą. Stała obecność i bliskie relacje z lokalną społecznością to siła i największy atut żołnierzy WOT. Obecnie w Wojskach Obrony Terytorialnej służy niemal 25 tys. żołnierzy.

Zdjęcie: zasoby własne ppłk Grzegorz Grzegorzewski
kpt. Witold SURA
rzecznik prasowy
3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej
Im. płk. Łukasza Cieplińskiego

31-12-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)