REKLAMA
REKLAMA

SANOK: Wkrótce remont Piastowskiej i Pomorskiej. Będzie nowe oświetlenie (ZDJĘCIA)

SANOK / PODKARPACIE. Burmistrz Tomasz Matuszewski podpisał umowę z firmą Strabag Sp. z o. o., wykonawcą zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr G117012R (ul. Piastowska), G117035R (ul. Pomorska) w Sanoku”. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Wartość robót wg kosztorysu inwestorskiego to 4 711 553,46 zł, dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 60 proc.: 2 766 474,00 zł, środki własne – 1 844 316,61 zł.

Projekt obejmuje przebudowę ul. Piastowskiej i ul. Pomorskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej i budową oświetlenia ulicznego. Początek odcinka przebudowy drogi ul. Piastowskiej to okolice skrzyżowania z ul. Okulickiego – km 0+000 – km 1+292,16 oraz ul. Pomorskiej na odcinku km 1+292,16 – km 1+862, a koniec to skrzyżowanie z ulicą Kalinową. Długość przebudowywanego odcinka: 1862 m, zgodnie z zatwierdzonymi projektami budowlanymi i pozwoleniami na budowę obejmującymi przebudowę dróg gminnych.

Foto: Red.

Planowany harmonogram prac obejmuje:

– Wzmocnienie istniejącej nawierzchni, rozebranie istniejącej nawierzchni z płyt drogowych oraz z betonu asfaltowego, wykonanie podbudowy i ułożenie nowych warstw bitumicznych.

– Wymianę krawężników na nowe.

– Budowę wyniesionego przejścia dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej.

– Przebudowę nawierzchni chodników polegającą na rozebraniu istniejącej nawierzchni z płyt chodnikowych oraz betonu asfaltowego i wykonaniu nowej nawierzchni z kostki betonowej, na całej długości o szer. 2 m wraz z wymianą nawierzchni zostaną wymienione obrzeża.

– Przebudowę zjazdów – ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej lub betonu asfaltowego bez zmiany geometrii i lokalizacji.

– Wykonanie nowego oświetlenia drogowego – 15 słupów oświetleniowych wraz z oprawami.

– Budowę kanalizacji deszczowej.

– Oznakowanie pionowe i poziome drogi, zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu.

Firma Strabag Sp. z o. o. jest wykonawcą remontu ulic Krakowskiej i Rymanowskiej, nadzorowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

źródło: Urząd Miasta Sanoka

27-06-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)