REKLAMA
Praca Auto Serwis
Janas Podłogi
REKLAMA

SANOK: Wkrótce X sesja rady miasta. Zobacz porządek obrad

SANOK / PODKARPACIE. We wtorek, 28 maja 2019 r. o godzinie 9.00 odbędzie się X Sesja Rady Miasta Sanoka VIII kadencji. Miejscy Radni będą obradować w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka. Przedstawiamy porządek obrad, nad którym pochylą się radni.

Porządek obrad X sesji Rady Miasta Sanoka:

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2019, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku za rok 2018, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek dziennych tej opłaty oraz zasad jej poboru, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie obciążenia służebnością przesyłu, nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasta Sanoka położone w Sanoku, obr. Śródmieście oznaczone jako działka nr 747/1, 747/5 i 1535, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka, obr. Śródmieście oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 486/4 o pow. 0,0182 ha zabudowana budynkiem garażowym dwustanowiskowym, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Dzielnicy Posada miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie nadania nazwy nowej ulicy położonej w Dzielnicy Śródmieście miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych lub schronisku dla osób bezdomnych z uchwały w tej sprawie.
15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany uchwały dot. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z „Boisk Sportowych Miasta Sanoka”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu Miasta Sanoka przez Uczniowski Klub Sportowy Sprint Sanok, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Nagród Miasta Sanoka za szczególne osiągnięcia w dziedzinie „KULTRURA I SZTUKA” w roku 2018.
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sanoku.
20. Interpelacje.
21. Wolne wnioski i zapytania.
22. Zamknięcie obrad sesji.

foto: archiwum Esanok.pl

źródło: materiały nadesłane

23-05-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)