REKLAMA
REKLAMA

SANOK: Wkrótce X sesja rady miasta. Zobacz porządek obrad

SANOK / PODKARPACIE. We wtorek, 28 maja 2019 r. o godzinie 9.00 odbędzie się X Sesja Rady Miasta Sanoka VIII kadencji. Miejscy Radni będą obradować w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka. Przedstawiamy porządek obrad, nad którym pochylą się radni.

Porządek obrad X sesji Rady Miasta Sanoka:

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2019, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku za rok 2018, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek dziennych tej opłaty oraz zasad jej poboru, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie obciążenia służebnością przesyłu, nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasta Sanoka położone w Sanoku, obr. Śródmieście oznaczone jako działka nr 747/1, 747/5 i 1535, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka, obr. Śródmieście oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 486/4 o pow. 0,0182 ha zabudowana budynkiem garażowym dwustanowiskowym, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Dzielnicy Posada miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie nadania nazwy nowej ulicy położonej w Dzielnicy Śródmieście miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych lub schronisku dla osób bezdomnych z uchwały w tej sprawie.
15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany uchwały dot. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z „Boisk Sportowych Miasta Sanoka”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu Miasta Sanoka przez Uczniowski Klub Sportowy Sprint Sanok, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Nagród Miasta Sanoka za szczególne osiągnięcia w dziedzinie „KULTRURA I SZTUKA” w roku 2018.
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sanoku.
20. Interpelacje.
21. Wolne wnioski i zapytania.
22. Zamknięcie obrad sesji.

foto: archiwum Esanok.pl

źródło: materiały nadesłane

23-05-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)