REKLAMA
REKLAMA

SESJA MIASTO: O nowych zobowiązaniach finansowych i kredytach

SANOK / PODKARPACIE. W najbliższy czwartek 25 kwietnia zaplanowano kolejną sesję Rady Miasta Sanoka VIII kadencji.

W czwartek, 25 kwietnia 2019 r. o godzinie 16.00 odbędzie się IX Sesja Rady Miasta Sanoka VIII kadencji. Miejscy Radni będą obradować w Sali Herbowej (Pokój nr 64) Urzędu Miasta Sanoka.

Poniżej przedstawiamy porządek obrad, nad którym pochylą się radni:

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2019, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego przez Samodzielny Publiczny Miejski Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki umownej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Śródmieście oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 764/53 o pow. 0,3314 ha na rzecz Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu zabezpieczenia spłaty kredytu inwestycyjnego, który zostanie zaciągnięty przez SPMZPOZ w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położone w Sanoku obr. Posada oznaczone jako działki nr 1583,1584,1585,1587/1,1587/2,1587/3, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Dąbrówka oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 640/9 o pow. 0,0054ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie projektu zmiany uchwały dot. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Burmistrza Miasta Sanoka zobowiązania finansowego na realizację zadania pod nazwa: „Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z terenu miasta Sanoka, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są tej pomocy pozbawione – z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
15. Interpelacje.
16. Wolne wnioski i zapytania.
17. Zamknięcie obrad sesji.

 

materiały nadesłane/UM Sanok

25-04-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)