REKLAMA
przeprosiny Janas Podłogi
REKLAMA

SESJA: O regulaminie nowego dworca i zmianach w budżecie

SANOK / PODKARPACIE. W czwartek 28 lutego 2019 r. o godzinie 16.00 odbędzie się VI Sesja Rady Miasta Sanoka VIII kadencji. Miejscy Radni będą obradować w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka.

 

Poniżej przedstawiamy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2019, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Miasta Sanoka prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przysługującego Polskim Kolejom Państwowym S.A. z siedzibą w Warszawie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1136/1 o pow. 0,0388 ha oraz jednoczesnego obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu na rzecz Spółki PKP Telkol Sp. z o.o., z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Sanoka prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przysługującego Polskim Kolejom Państwowym S.A. z siedzibą w Warszawie, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Sanoka jako działka nr 913/11 o pow. 0,0241 ha oraz jednoczesnego obciążenia nieruchomości służebnościami przesyłu na rzecz Spółek: PKP Energetyka S.A., PKP Telkol Sp. z o.o., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, PKP S.A., z ewentualnym podjęciem uchwały w tej
sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych, schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi lub noclegowni, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Sanoka na rok 2019, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany Uchwały Rady Miasta Sanoka Nr LVI/467/18 z dnia 19 lipca 2018r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z dworca multimodalnego w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
14. Interpelacje.
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zamknięcie obrad sesji.

UM Sanok

27-02-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)