REKLAMA
REKLAMA

STAROSTA: Bezustanna krytyka utrudnia funkcjonowanie szpitala

SANOK / PODKARPACIE. Problemami sanockiego szpitala zajęło się ostatnio radio RMF FM. Dziennikarz tej stacji zwrócił się do starosty sanockiego Stanisława Chęcia z pytaniami dotyczącymi aktualnej sytuacji lecznicy. Gospodarz powiatu udzielił informacji. Publikujemy ją również my.

Informacja dotycząca stanu SPZOZ w Sanoku przesłana do radia RMF

W związku z informacjami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej w sprawie Szpitala Specjalistycznego w Sanoku Zarząd Powiatu Sanockiego przedstawia informację w tym zakresie.

Do końca 2007 roku szpital nie posiadał zobowiązań wymagalnych, a wysokość zaciągniętych kredytów wynosiła 260 000 zł. W latach 2000-2007 placówką kierował Henryk Przybycień. Zostały wtedy ze środków własnych szpitala zrealizowane takie inwestycje jak m.in. Blok Operacyjny i Centralna Sterylizacja w stanie surowym, budowa, wyposażenie i uruchomienie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Pracowni Tomografii Komputerowej, a także przygotowanie lokalizacji na potrzeby Oddziału Kardiologii i Oddziału Neurologii.

Od roku 2009 szpital zaczął zaciągać kredyty i pożyczki na potrzeby inwestycyjne. Wskutek tego na koniec roku 2014 zostały wygenerowane zobowiązania wymagalne w wysokości 3 121 535 zł, a kwota zaciągniętych kredytów wynosiła 10 190 041 zł. W efekcie zakład utracił płynność finansową. W tym okresie na zlecenie ówczesnego Starosty Powiatu Sanockiego Sebastiana Niżnika przygotowano Program Naprawczy, który zawierał zalecenia m.in. zmniejszenia kadry lekarskiej. Odbija się to negatywnie na działalności szpitala do dnia dzisiejszego, a przy tym nie doprowadziło do poprawy kondycji finansowej jednostki. Wygenerowana wówczas sytuacja finansowa spowodowała konieczność zaciągnięcia przez SPZOZ w 2015 roku pożyczki w wysokości 4 279 361 zł na finansowanie działalności bieżącej.

Pod koniec roku 2016, po postępowaniu konkursowym, Henryk Przybycień ponownie objął stanowisko dyrektora SPZOZ w Sanoku. Jednostka, oprócz niełatwej sytuacji finansowej (zobowiązania wymagalne w wysokości 4 011 041 zł), była przede wszystkim zagrożona wykreśleniem z rejestru podmiotów leczniczych, ponieważ nie posiadała zapasowego źródła wody oraz Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizacji spełniających określone prawem wymogi.

Konieczność dokończenia budowy Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizacji sygnalizowali już na początku 2013 roku ówczesnemu Staroście Powiatu Sanockiego Sebastianowi Niżnikowi ordynatorzy oddziałów zabiegowych oraz dyrekcja sanockiego szpitala, jako warunek podstawowy dalszego istnienia szpitala („List otwarty do Samorządowców Ziemi Sanockiej” zob. https://esanok.pl/2013/sanocki-szpital-potrzebuje-od-25-do-35-mln-zl-mamy-xx-wiek-nie-da-sie-operowac-w-szopie-film.html). Jednak pomimo deklaracji starosty Sebastiana Niżnika, szpital nie otrzymał wówczas wsparcia tej inwestycji (zob. https://www.youtube.com/watch?v=eHrReWQz7VU).

W roku 2017 wykonano w trybie pilnym projekt budowlany i kosztorys na dokończenie budowy oraz wyposażenie Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizacji. Pozyskano na ten cel dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz wsparcie finansowe ze strony Powiatu Sanockiego. Wykonano także zasilanie szpitala przez zapasowe źródło wody. Na przełomie kwietnia i maja 2019 roku uruchomiono nowy Blok Operacyjny, co umożliwiło dalsze funkcjonowanie szpitala. Do pracy na Bloku Operacyjnym pozyskano dodatkowych lekarzy z zakresu ortopedii i neurochirurgii. Stworzono program stypendialny dla lekarzy chcących pracować i specjalizować się w Szpitalu Specjalistycznym w Sanoku. Ponadto w okresie ostatnich trzech lat uruchomiono nową działalność: Stacjonarny Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu, Dzienny Oddział Psychiatryczny, Poradnię Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, Pracownię Endoskopową Przewodu Pokarmowego – Kolonoskopia dla Pacjentów Ambulatoryjnych, Poradnię POZ Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Szpital przy wsparciu samorządów powiatowego i wojewódzkiego, posłów oraz urzędu wojewódzkiego stara się nadrobić stracony czas, jednak to kosztuje. Na Blok Operacyjny i Centralną Sterylizację została zaciągnięta pożyczka w wysokości 13 629 690 zł. Jednocześnie szpital zmuszony był zaciągnąć pożyczki na obsługę zobowiązań wymienionych na wstępie, a także na sfinansowanie wzrostu kosztów działalności bieżącej, spowodowanego m.in. podwyżkami wynagrodzeń personelu, które w poprzednich latach zostały zamrożone.
Na koniec III kwartału 2019 roku szpital posiada zobowiązania wymagalne w wysokości 7 620 610 zł. Wartość aktywów wynosi 59 909 279 zł, zaś roczny budżet – 74 680 818 zł.

Aktualna sytuacja finansowa SPZOZ w Sanoku wynika z zaciągniętych uprzednio zobowiązań finansowych, ale też wiąże się ze zmianami w systemie ochrony zdrowia oraz presją na szybszy niż obecnie wzrost wynagrodzeń personelu. Niezależnie od obecnych problemów szpital zobowiązany jest do kontynuowania swojej misji w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz naszej lokalnej społeczności. Jednakże realizację tego zadania znacznie utrudnia bezustanna krytyka zarządzania i działalności placówki. Krytyka ta polega na przedstawianiu nieprawdziwych lub niepełnych informacji, z jednoczesnym pomijaniem okoliczności i czasu, w jakim doszło do pogorszenia kondycji finansowej szpitala. Atmosfera towarzysząca ostatnim dyskusjom na temat finansów SPZOZ negatywnie wpływa na powodzenie prób pozyskiwania niezbędnych środków na dalsze inwestycje oraz kadry lekarskiej.

Mając na względzie powyższe, a przede wszystkim potrzeby zdrowotne lokalnej społeczności, Zarząd Powiatu Sanockiego apeluje o powszechne wsparcie działań mających na celu poprawę sytuacji szpitala, jak również o konstruktywne podejście do debaty nad wskazanymi problemami w sferze publicznej. Wszystkim nam powinno zależeć na podniesieniu standardów i powszechnej dostępności usług medycznych w naszym powiecie. Ochrona zdrowia powinna być wspólną sprawą i priorytetem dla nas wszystkich.

Starosta Sanocki
Stanisław Chęć

archiwum P24.pl

źródło: materiały nadesłane

07-12-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)