REKLAMA
REKLAMA

Tłumy młodzieży na Dniach Otwartych ZS3

Zespół Szkół Nr 3 w Sanoku to bardzo dobrze znana i pozytywnie odbierana w sanockim środowisku średnia szkoła techniczna, której nikomu zachwalać, ani polecać szczególnie nie trzeba. Od wielu lat funkcjonuje jako najlepsze Technikum, nie tylko w Sanoku, ale również okolicznych powiatach. Oferowane atrakcyjne i stałe kierunki kształcenia, wyspecjalizowani nauczyciele przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących, życzliwa atmosfera panująca w szkole i realne perspektywy podjęcia zatrudnienia w wyuczonym zawodzie, nie tylko na lokalnym rynku pracy – to wizytówka naszej Szkoły. Obecnie kształcimy ponad 850 uczniów na 5 kierunkach kształcenia, które niezmiennie od lat, są gwarantem uzyskania bardzo dobrego zawodu, ale także podjęcia dalszej nauki na wybranych studiach. Oferowane przez ZS3 kierunki to: technik mechanik, technik informatyk, technik mechatronik, technik elektryk, technik pojazdów samochodowych.

Szkoła dysponuje bogatą bazą dydaktyczną i sportową, licznymi pracowniami specjalistycznymi i komputerowymi, jak również współpracuje z Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku, gdzie uczniowie korzystają z warsztatów oraz wyposażonych w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie pracowni zawodowych. ZS3 oferuje także praktyki i staże zagraniczne w ramach projektów Erasmus+, liczne zajęcia dodatkowe oraz udział w inicjatywach kulturalnych i wychowawczych.

W dniach 29-30.01.2019 po raz kolejny zorganizowane zostały Dni Otwarte ZS3, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów kończących naukę w gimnazjum oraz ósmoklasistów. Ich celem było przedstawienie oferty kształcenia w 4 i 5 – letnim Technikum w roku szkolnym 2019/2020 na dostępnych w szkole kierunkach, które są stale unowocześniane, aby zagwarantować odpowiednio wysoki poziom nauczania, dostosowany do wymogów rozwijających się technologii oraz zapotrzebowania na rynku pracy. Z Dni Otwartych skorzystała w tym roku rekordowa liczba osób: 1600 uczniów z 34 miejscowości, w tym 7 szkół z miasta Sanoka.

Tłumy uśmiechniętej i ciekawej młodzieży na szkolnych korytarzach, w pracowniach zawodowych i szkolnej hali sportowej, wzbudzały zainteresowanie uczniów przywykłych do spokojnej, szkolnej codzienności. Uczniowie klas gimnazjalnych i ósmych klas szkół podstawowych pod opieką młodzieży ZS3 zapoznawali się z różnorodną i interesującą ofertą kształcenia w 4 i 5- letnim Technikum na wybranych kierunkach, uczestniczyli również w pokazach z chemii i fizyki.

Kierunek kształcenia: technik mechanik

Zaprezentowane zostały specjalistyczne oprogramowania, maszyny CNC oraz urządzenia specjalistyczne z których korzystają uczniowie podczas zajęć w szkole i w RCRE (byłych warsztatach szkolnych)

  • program CAD/CAM, na którym uczniowie kształcą się w zawodzie,
  • program Solid Edge 2019 – najnowszy program do projektowania części i zespołów oraz tworzenia dokumentacji technicznej,
  • program MTS 2018 do symulacji obróbki pracy maszyny CNC w różnych systemach sterowania z wirtualnymi maszynami (możliwość nauki programowania w wybranym systemie sterowania),
  • program EdgeCAM 2018 do Komputerowego Wspomagania Wytwarzania z symulacją pracy maszyny CNC oraz możliwością generowania kodu na podstawie bryły 3D,
  • program ESPRIT CAM za pomocą którego uczniowie programują tokarkę oraz frezarkę HAAS w pracowni RCRE,
  • specjalistyczne oprogramowanie NX CAD/CAM/CAE w wersji 12 które jest zintegrowanym programem do projektowania, analiz inżynierskich, umożliwiającym realistyczną symulację obróbki części w przestrzeni kinematyki 3D obrabiarki w oparciu o kod NC.

Zwiedzający mieli możliwość obserwacji nowoczesnych maszyn CNC: tokarki i frezarki CNC, wycinarki plazmowej, robota spawalniczego CNC, zaginarki CNC podczas ich pracy oraz samodzielnego wykonania części w Laboratorium Technicznym Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii mieszczącym się w RCRE Sanok, gdzie uczniowie ZS3 odbywają zajęcia praktyczne.

 

Kierunek kształcenia: technik informatyk

Prezentacja kierunku technik informatyk odbyła się w jednej z wielu dostępnych pracowni komputerowych (w szkole funkcjonuje 5 w pełni wyposażonych pracowni informatycznych, oprócz tego jedna „mobilna”) Zaprezentowano zalety kształcenia w różnych dziedzinach informatyki. Uczniowie mogą zostać specjalistami poszukiwanymi obecnie na rynku pracy : programista i projektant aplikacji, administrator sieci, twórca aplikacji mobilnych i administrator baz danych. Przedstawiono także zastosowanie technologii komputerowych oraz zasad egzaminu z kwalifikacji technik informatyk: E.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci oraz E.09 – Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami.

Najlepsi uczniowie na tym kierunku zdobywają kwalifikacje w irlandzkich firmach informatycznych, uczestnicząc w projektach Erasmus+, które cieszą się wśród młodzieży dużym zainteresowaniem.

Opiekunowie tego stoiska zaprezentowali także praktyczne umiejętności instalowania oprogramowania, pokazali demontaż i montaż jednostki centralnej komputera, zarabianie kabli sieciowych i ich testowanie. Zwiedzający mogli zobaczyć również efekty pracy naszych informatyków: filmy, grafiki, prezentacje czy programy. W trakcie pokazu na żywo uczniowie tworzyli skrypt PHP którego zadaniem było wysyłanie do bazy danych informacji z formularza, pobieranie danych z bazy SQL z wykorzystaniem pętli i wyświetlanie ich na stronie www.

Kierunek kształcenia: technik mechatronik

Uczniowie z klasy o profilu technik mechatronik na swoim stanowisku informowali, jak wygląda nauka na tym kierunku w poszczególnych klasach. Tłumaczyli, czym jest mechatronika i jaką pracę można wykonywać po ukończeniu szkoły. Zaprezentowali gimnazjalistom i ósmoklasistom drukarkę 3D oraz omówili zasady jej działania. Przedstawili również robota FESTO, który służy do symulacji pracy ciągu produkcyjnego. Aby zainteresować przybyłych, pokazali własnoręcznie wykonane przedmioty: kostkę, która wyświetla znaki z klawiatury w 3D, zegarek obrotowy ledowy, ramię robota działające jak ludzka ręka, jeżdżącego robota, który po wykryciu przeszkody zmienia kierunek jazdy

Kierunek kształcenia: technik pojazdów samochodowych

Uczniowie z klasy o profilu technik pojazdów samochodowych prezentowali tablice z zasadami działania poszczególnych układów, komponentów i modelów elektronicznych, w które wyposażone są pojazdy samochodowe np : nową tablicę symulacyjną układu wtryskowego Motronic, stanowiska ćwiczeniowe służące do badania podzespołów pojazdów samochodowych. Uczniowie zapoznawali się z przedmiotami kształcenia na tym kierunku oraz zdobywali informacje o zajęciach praktycznych. Szkolna pracownia dysponuje specjalistycznymi programami: Integra 7, Workshopdata Vivid oraz oprogramowanie Audatex, za pomocą którego można wykonać kosztorysowanie napraw samochodów. Szkoła oferuje uczniom tego kierunku darmowy kurs na Prawo Jazdy.

Drugie stanowisko kierunku kształcenia technik pojazdów samochodowych znajdowało się w RCRE i prezentowano na nim możliwości programu ESI TRONIC współpracującego ze skanerem diagnostycznym KTS, nowoczesnym urządzeniem do diagnozowania usterek w samochodach oraz stanowisko do napraw nadwozi samochodowych wyposażone w ramę naprawczą.

Kierunek kształcenia: technik elektryk

Stanowisko technika elektryka przedstawiało kilka podstawowych działów, którymi zajmują się pracownicy tej branży na ryku pracy, mianowicie: fragment klasycznej instalacji natynkowej z elementami automatyki, instalację „inteligentnego domu” opartą na serwerze i modułach bezprzewodowych z podłączeniem do sieci Internet, obwód konwencjonalnego sterowania silnikami – ramię robota, obwód wykorzystujący przekaźnik programowalny do sterowania bramą garażową zaopatrzoną w tor podczerwieni i czytnik RFID.

Układy takie wykonane są przez uczniów w ramach ćwiczeń na pracowniach elektrycznych podnosząc ich umiejętności i rozwijając zainteresowania. Dodatkowo można było obejrzeć część narzędzi monterskich oraz urządzeń pomiarowych wykorzystywanych na zajęciach.

Rolę gospodarzy pełnili uczniowie klas maturalnych, którzy wraz z opiekunami prezentowali przybyłym informacje na temat wszystkich kierunków kształcenia. Na terenie szkoły zostały przygotowane stanowiska, a na nich odpowiednie rekwizyty, materiały dydaktyczne, plansze, modele i prezentacje multimedialne. Na hali sportowej prezentowane były głównie doświadczenia z fizyki i chemii, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem młodzieży.

Pokazy z fizyki i chemii

Prezentowane były głównie doświadczenia z ciekłym azotem, który w temperaturze -196 st. C jest cieczą. Substancja ta w kontakcie z różnymi przedmiotami zmienia ich właściwości. Zanurzano w niej kwiatki, baloniki oraz piłeczki kauczukowe. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się też „gotowane” w ciekłym azocie słodycze. Na koniec tej serii doświadczeń została wykonana bomba azotowa. Uczniowie wykonali dwa doświadczenia chemiczne: efektowną pastę dla słonia oraz spalanie nadmanganianu potasu za pomocą gliceryny. Ogromne poruszenie wśród widowni wywołały dymne kółka, za pomocą których nasi uczniowie strącali z głów gimnazjalistów plastikowe kubki. Eksperyment, w którym wytworzono chmurę w butelce, wzbudził lawinę braw. Na koniec tej części zostało wykonane bardzo spektakularne doświadczenie: „wybuch azotu”, którego efekt był bardzo efektowny.

 

Następnie gimnazjaliści i ósmoklasiści podzieleni na mniejsze grupy, uczestniczyli w dalszej części pokazów z fizyki i chemii. W pracowni fizycznej zostały zaprezentowane proste doświadczenia fizyczne, które można wykonać, wykorzystując ogólnodostępne przedmioty. Większa część pokazów związana była z próbą „oszukania grawitacji”, np. lewitron magnetyczny, lewitron optyczny, czy lewitująca piłka i balony. Uczniowie dowiedzieli się, jak można wykonać proste efektowne doświadczenia z podciśnieniem i jak wykonać efektowne tornado w butelce. Trzecia część doświadczeń dotyczyła zjawiskowych doświadczeń optycznych. Zaprezentowane zostały doświadczenia takie jak: tuba Rubensa, wyładowania elektryczne przy wysokim napięciu, oraz szereg doświadczeń z optyki geometrycznej i falowej.

 

Gimnazjaliści i ósmoklasiści zapytani, dlaczego zastanawiają się nad podjęciem dalszej nauki w Technikum ZS3, odpowiadali: „bo jest tu technik informatyk”, „chcę uczyć się w mechatroniku”, „mam tu dużo znajomych”, „bo nauczyciele są normalni” (cokolwiek to znaczy w kolokwialnym języku młodzieży), „bo słyszałem od kolegów, że są fajne kierunki”.

W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy: dyrektorowi RCRE – panu Wacławowi Żuchowskiemu za pomoc w organizacji i udostępnienie specjalistycznych pracowni, nauczycielom przedmiotów zawodowych i uczniom z poszczególnych klas za pracę i trud włożony w przygotowanie stanowisk, nauczycielom przedmiotów fizyka i chemia za przygotowanie interesujących pokazów oraz wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i organizację Dni Otwartych ZS3.

Serdecznie zapraszamy młodzież gimnazjalną i uczniów ósmych klas szkół podstawowych do podjęcia nauki w Zespole Szkół Nr 3 w Sanoku – prestiżowym Technikum sanockim o wielkim sercu dla uczącej się w nim młodzieży.

 

Artykuł sponsorowany
materiały nadesłane

08-02-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook