REKLAMA
REKLAMA

Uczniowie MECHANIKA (ZS2) zdobywają doświadczenie zawodowe. Praktyki i staże w Hiszpanii i Włoszech

SANOK / PODKARPACIE. Co wpisać do rubryki „doświadczenie zawodowe”, gdy jest się absolwentem technikum lub szkoły branżowej? Co przyciągnie uwagę potencjalnego pracodawcy przeglądającego CV? Czy doświadczenie jest ważne? Jak patrzą na nie pracodawcy?


Nie da się ukryć, że większość pracodawców spojrzy przede wszystkim na doświadczenie zawodowe, nie na umiejętności czy skończoną szkołę wyższą. Chcą wiedzieć, co potencjalny pracownik potrafi, gdzie zdobył doświadczenie, wyciągają z tego wnioski, liczy się dla nich wiedza, jednak praktyka bywa najważniejsza. W przypadku absolwentów, którzy rozpoczynają szukanie pierwszej pracy, mile widziane są staże i praktyki, dodatkowym atutem mogą okazać się te odbywane w krajach Unii Europejskiej poparte odpowiednimi certyfikatami potwierdzającymi wiedzę i umiejętności praktyczne. Jeżeli w czasie nauki szkolnej uczeń podejmuje się innych zadań – pracy, stażu, praktyk -, za pewne uznają go za osobę pracowitą, ambitną, która nie boi się wyzwań.

Od kilku lat uczniowie MECHANIKA mogą do swojego CV wpisywać nie tylko kursy, staże i praktyki zawodowe realizowane w Polsce, ale także w ramach programów Erasmus+, czy POVER VET w różnych krajach europejskich.

W ramach projektu POWER VET „Praktyki w Hiszpanii, Niemczech i Włoszech szansą dla uczniów ZS2 w Sanoku” na początku tegorocznych wakacji szesnaście osób odbyło dwutygodniowy staż we włoskim mieście Martina Franca, w rejonie Apulii. Młodzież kształcąca się na kierunku MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH zdobywała doświadczenie zawodowe w rodzinnej firmie Pana Martina Olivieri zajmującej się diagnostyką, naprawami, przeglądami pojazdów samochodowych. Uczennice kierunku TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA odbywały staże w czterech wysoko wyspecjalizowanych zakładach pracy tj: w firmie Centro Meridionale Chimico zajmującej się oczyszczaniem wody, Comune di Locorotondo zajmującej się gospodarowaniem odpadami, TECSAM SRL, która specjalizuje się w medycynie pracy i bezpieczeństwie w środowisku pracy, SERAPIA, która zajmuje się zrównoważoną turystyką, turystyką pieszą i edukacją ekologiczną, a także badaniami i doradztwem naukowym oraz propagowaniem działania na rzecz bardziej harmonijnego związku miedzy krajobrazem a działalnością człowieka, środowiskiem i gospodarką, technologią i kulturą. Nad organizacją pobytu młodzieży, doborem zakładów pracy i programem kulturalnym czuwała firma Cultura E Dintorni.

W październiku hiszpańska Grenada stała się miejscem odbycia praktyk zawodowych dla uczniów z kierunków: TECHNIK TELEINFORMATYK, TECHNIK MECHANIK i TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH. Organizatorem była firma Europroyectos, która w sposób profesjonalny połączyła tygodniowy rozkład zajęć praktycznych w renomowanych zakładach pracy z weekendowym wypoczynkiem przy zwiedzaniu okolicznych atrakcji turystycznych. Uczniowie MECHANIKA ujęli hiszpańskich pracodawców nie tylko sporą wiedzą teoretyczną i praktyczną zdobytą na zajęciach lekcyjnych i warsztatowych, lecz przede wszystkim pracowitością, zaangażowaniem oraz chęcią poszerzania swej wiedzy i śledzeniem nowości z zakresu swych kompetencji zawodowych.

W ramach tegoż projektu, w okresie ferii zimowych planowany jest wyjazd dla uczniów zarówno Szkoły Branżowej nr 2, jak i dla uczniów Technikum nr 2 na kurs Auto Cad-a do Drezna.
Podjęcie się różnego rodzaju praktyk, czy staży uczy, w jaki sposób współpracować z ludźmi, zachowywać się w firmie, wypełniać obowiązki, nabywa się tam pewnego rodzaju ogłady, uczy się pracować i zdobywa się nie tylko kompetencje twarde, lecz także miękkie. To również z pewnością zostanie dostrzeżone i docenione. A doświadczenie zawodowe zdobyte w krajach Unii Europejskiej dodatkowo korzystnie wpływa na rozwój osobowości młodych ludzi , gdyż uczą się otwartości, tolerancji i zyskują świadomość, że są częścią wielkiej, europejskiej rodziny.

Artykuł sponsorowany
materiały nadesłane

08-11-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym: