REKLAMA
REKLAMA

WRACAMY DO TEMATU: Mieszkańcy Rzepedzi skarżą się na awarie wodociągów. Kto jest winny?

GMINA KOMAŃCZA / PODKARPACIE. Otrzymaliśmy oficjalne stanowisko Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o z siedzibą w Szczawnem w gminie Komańcza, w związku z zapytaniami dotyczącymi awarii sieci wodociągowej w Rzepedzi. To pokłosie interwencji jednej z mieszkanek tej miejscowości. Według niej kłopoty z wodą zaczęły się w minioną sobotę. Przedsiębiorstwo zapewnia, że były to czasowe przerwy w dostawie wody, a sytuacja jest opanowana.

 

Przypomnijmy, że Mieszkanka Rzepedzi zwróciła się do nas z prośbą o interwencję. Jak relacjonowała w poniedziałek 3 czerwca, od soboty w miejscowości nie było wody.

Wróciła na godzinę w niedzielę. Nikt nas o niczym nie informował, nie było ogłoszeń na słupach o awarii, na stronach gminy czy GPGK, nikt z pracowników nie pofatygował się i nas nie uprzedził, jaka jest sytuacja, abyśmy mogli sami się zabezpieczyć – mówi Internautka.

Dodaje, że to nie pierwsza taka sytuacja, ale tym razem przekroczono wszelkie granice.

ZOBACZ TAKŻE: INTERWENCJA: „Albo wcale nie ma wody, albo jest brudna i śmierdząca”

Była awaria i nie mieliśmy wody. Od soboty do poniedziałku rano. Nie było żadnego, oficjalnego komunikatu ani informacji na stronie gminy. Do Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej trudno było się dodzwonić. W zasadzie to nawet nie było skąd wziąć wody do toalet, tym bardziej, że niedziela była niehandlowa, więc nawet nie można było nic kupić. Skąd mamy wiedzieć, że woda nadaje się teraz do spożycia? Wróciła w poniedziałek po 8 rano, jak dzieci poszły do szkoły. Przecież nie jesteśmy zwierzętami, tylko ludźmi! Awarie nie raz już miały miejsce, ale teraz zostały przekroczone wszelkie granice – mówiła Internautka.

Nie dość, że za wodę płacimy więcej niż w samym Sanoku (zgodnie z informacją jaką uzyskaliśmy, mieszkańcy Rzepedzi płacą 6,46 zł brutto za 1 m sześcienny wody, gdzie w Sanoku cena ta to 6,04 złotego przyp. red.), to ciągle są problemy, woda jest brudna i śmierdząca, niejednokrotnie pod słabym ciśnieniem. Przypominam, że tu mieszkają ludzie, często starsi, jak mają sobie poradzić? Wypada wziąć wiadro i nosić wodę nie wiadomo skąd. Bo woda ze studni w Rzepedzi też pozostawia wiele do życzenia i nadaje się tylko do toalety – kontynuowała Czytelniczka.

Jak zaznacza nasza rozmówczyni, w weekend wody nie było też w hydrantach

– Proszę sobie wyobrazić, co by się działo, gdyby doszło do jakiegoś pożaru? – pyta retorycznie.

Poprosiliśmy o wyjaśnienie w Gminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej. Wiemy, że wszyscy pracownicy zostali zaangażowani w prace w związku z awarią. Dzisiaj otrzymaliśmy wiadomość mailową z oficjalnym stanowiskiem Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o z siedzibą w Szczawnem na nasze zapytania:

Odpowiedź na pytania z maila  z dnia  03.06.2019 r.:

1. 1. W dniu 01.06.2019r. doszło do przestoju w działaniu jednej z pomp służących do utrzymania właściwego ciśnienia wody w sieci wodociągowej w miejscowości Rzepedź. Spadek ciśnienia mógł spowodować czasowy brak wody u odbiorców, których przyłącza wodociągowe znajdują się w najwyżej położonych miejscach. Pomimo problemów z utrzymaniem właściwego ciśnienia w sieci wodociągowej, Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z/s w Szczwanem (dalej GPGK) nie zaprzestało świadczenia usług dostawy wody. Krótkotrwałe przerwy w dostawie wody związane były jedynie z konserwacją i koniecznością uruchomienia pomp.

2. 2. Mieszkańcy zostali powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie pisemnych komunikatów oraz za pośrednictwem profilu internetowego Gminy Komańcza.

3. 3. GPGK nie stwierdziło przerwania bądź nieszczelności sieci wodociągowej, jednakże w związku z przestojem w działaniu urządzeń SUW GPGK obowiązane jest dokonać badania celem ustalenia, czy woda spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

4. 4. GPGK stosownie do treści komunikatu zapewniło punkt dostępu do wody zdatnej do spożycia. Woda zdatna do spożycia będzie dostarczana Mieszkańcom do czasu uzyskania przez GPGK wyników badań wskazujących, iż woda w sieci wodociągowej spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

5.5. Na dzień dzisiejszy przywrócono normalną pracę pomp. GPGK wyciągnęło konsekwencje wobec pracownika, którego zaniedbania pozostają w związku z przerwą w prawidłowym funkcjonowaniu pomp.

Odpowiedź na pytania z maila z dnia 04.06.2019 r.:

1. 1. Stawki cen wody zostały określone w taryfie zatwierdzonej przez organ regulacyjny. Stosownie do treści art. 24e ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta) zamieszcza zatwierdzoną taryfę albo tymczasową taryfę na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej właściwej gminy. Stawki dopłat określa właściwa uchwała rady gminy wydana na podstawie art. 24 ust. 6 w/w ustawy.

2. 2. Dane dotyczące kosztów naprawy stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa stosownie do treści art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

3. 3. Badania jakości dostarczonej wody prowadzone były zgodnie z obowiązującymi przepisami pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

4. 4. Uzyskanie dostępu do wody jest działaniem indywidualnym każdego Mieszkańca. Stosownie do treści art. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług, zatem nie leży w możliwościach GPGK udzielenie odpowiedzi na pytanie czy „wszyscy mieszkańcy Rzepedzi mają dostęp do wody”. (na podstawie art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984r. prawo prasowe GPGK udziela autoryzacji jedynie do dokładnego zacytowania wskazanej odpowiedzi i jedynie w związku z dokładnym zacytowaniem postawionego zapytania).

Uzupełniając, sprawdziliśmy, czy komunikaty o awariach są w sieci. I tak na głównej, oficjalnej stronie gminy Komańcza do dzisiaj w aktualnościach nie ukazał się komunikat o ewentualnych przerwach w dostawie wody. Podobnie wygląda dział „Komunikaty i ostrzeżenia”.

zrzut ekranu, z dnia 5 czerwca 2019 r.

 

Z kolei na facebookowym profilu gminy Komańcza pierwsza informacja o przerwach w dostawie wody pojawiła się o godzinie 10.45, 3 czerwca w poniedziałek.

 

 

Słowo o studni głębinowej

W związku z awaria i kłopotami, jakie zgłaszali mieszkańcy, zapytaliśmy także o realizację zadania, związanego z budową nowej studni głębinowej. Poruszyliśmy tę kwestię przed rokiem, reagując na podobną interwencję mieszkańców Rzepedzi.

W odpowiedzi udzielonej przez GPGK znalazło się takie wyjaśnienie:

– W ramach realizacji zadania dokonano odwiertu dodatkowej studni (S-4) w miejscowości Rzepedź. W dniu 14.03.2019 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie udzieliło pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. studni głębinowej S-4 na działce ewid. 213/4 w miejscowości Rzepedź dla potrzeb wodociągu komunalnego zaopatrującego w wodę miejscowości: JAWORNIK, RZEPEDŹ i TURZAŃSK. Z uwagi na trudną sytuację finansową GPGK, jak również Gminy Komańcza nie jest możliwe na dzień dzisiejszy kontynuowanie prac związanych z podłączeniem w/w studni do sieci wodociągowej. Ponadto GPGK wskazuje, że stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, w tym w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, należy do zadań własnych gminy.

ZOBACZ TAKŻE:

INTERWENCJA Gmina Komańcza: „Brak wody, zero informacji. Nie jesteśmy zwierzętami tylko ludźmi!”

05-06-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)