REKLAMA
REKLAMA

Zakup wyposażenia do pracowni konserwatorskiej Muzeum Historycznego w Sanoku

Dzięki wsparciu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pracownia konserwacji zabytków Muzeum Historycznego w Sanoku została doposażona w nowy sprzęt.

Muzeum Historyczne w Sanoku przez wiele lat nie posiadało własnej pracowni konserwatorskiej. Pracownia taka powstała w roku 2017 przy wsparciu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zakupiono wówczas wiele sprzętów niezbędnych do pracy konserwatora dzieł sztuki.

W roku 2019 dzięki wsparciu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pracownia została doposażona w następujące sprzęty: dygestorium chemiczne do pracy z substancjami lotnymi, odciąg stanowiskowy do dygestorium, kompresor olejowy do piaskarki w celu oczyszczania zabytków archeologicznych, mikroskop stereoskopowy ze statywem do badań warstw malarskich, PH metr z elektrodą do badań PH różnych materiałów, parownica do oczyszczania zabytków z metalu, destylator do destylowania wody, szafa i szafka narzędziowa do przechowywania większych i mniejszych sprzętów konserwatorskich oraz narzędzi.

Wartość zadania to kwota 35 860 zł, w tym 28 500 zł pokryto z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wkład własny w wysokości 7360 zł został pokryty z:
– 3300 zł – dotacja Województwa Podkarpackiego – współorganizatora Muzeum
– 4060 zł – środki własne Muzeum, z zaznaczeniem, iż Powiat Sanocki jako główny organizator Muzeum wsparł placówkę dodatkową kwotą 3300 zł na działalność bieżącą, stąd Muzeum z własnych środków wygospodarowało pozostałe środki na wkład własny.

Efektem realizacji zadania będzie lepsza jakość wykonywanych prac przy największym zbiorze ikon w Polsce oraz przy wielu innych cennych zabytkach Muzeum.

Trudno jest zauważyć pracę osób zajmujących się konserwacją zabytków, rzemieślników i innych pracowników Muzeum. Odbiorca końcowy, czyli zwiedzający zauważa efekty końcowe, tj. wystawę, piękne ekspozycje, wydane publikacje, itd.

Nie byłoby tego, gdyby nie praca osób „na zapleczach” muzeów. Dzięki wsparciu finansowemu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz organizatorów Muzeum – pracownie używają nowoczesnych urządzeń i narzędzi; tak jak w przypadku zrealizowanego projektu – służących do konserwacji bezcennych zabytków.

Joanna Przybyła

materiały nadesłane
tekst sponsorowany
18-12-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook