REKLAMA
REKLAMA

8 mln złotych dla Sanoka i powiatu sanockiego. Ważne dla mieszkańców inwestycje (VIDEO)

8 mln złotych dla Sanoka i powiatu sanockiego. Ważne dla mieszkańców inwestycje (VIDEO)

SANOK / POWIAT SANOCKI / PODKARPACIE. 8 mln zł trafi do samorządów z terenu powiatu sanockiego w ramach rządowego programu wspierającego realizowanie ważnych dla mieszkańców inwestycji. To istotny zastrzyk pieniędzy w czasie, gdy większość gmin i powiatów zmaga się z problemami finansowymi w związku z pandemią koronawirusa. Poznaliśmy zadania, które będą wykonywane w Sanoku i okolicy przy wsparciu środków centralnych.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów i miast, w wysokości od 0,5 mln zł do aż ponad 93 mln.

Łącznie w skali całego kraju do samorządów trafi 12 mld złotych. Na Podkarpacie 789 mln zł. Z perspektywy zarządzających gminami i powiatami to niezwykle ważne wsparcie. W dobie pandemii koronawirusa wiele samorządów zmaga się z poważnymi problemami finansowymi.

Źródłem przyznawanych dotacji jest Fundusz COVID-19. Wsparcie jest bezzwrotne.

Pozyskane środki będzie można wykorzystać na bliskie mieszkańcom inwestycje, m.in. na budowę żłobków, przedszkoli czy dróg – a także inne niezbędne lokalnie działania.

RFIL (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych-red.) to kolejny przykład dobrych praktyk realizowanych przez polski rząd. Samorządy odpowiadają za 40% publicznych wydatków inwestycyjnych. Środki, które trafiły na ich konta są kluczowe z punktu widzenia dalszego rozwoju. Obecnie jest to szczególnie istotne. Z uwagi na pandemię COVID-19 gminy borykają się z wieloma problemami – m.in. uzyskują obniżone dochody z podatków. Z tego względu wsparcie, którego udziela rząd jest na wagę złota i ma duże znaczenie dla nas wszystkich. Samorządy będą realizować kolejne inwestycje bez konieczności zadłużania się, z kolei lokalne firmy – często wykonawcy tych zadań – zachowają miejsca pracy. Konsekwencją takich działań będzie poprawa jakości życia mieszkańców, bo to ich potrzebom starają się sprostać włodarze gmin. Dlatego tym bardziej cieszę się, że rząd znów zauważa potrzeby mieszkańców mniejszych miejscowości. Jako przedstawiciel rządzącej koalicji wyrażam zadowolenie z faktu, że po latach inwestowania w duże, miejskie ośrodki – co niestety odbywało się kosztem małych i średnich samorządów – obecnie kładziemy nacisk na zrównoważony rozwój wszystkich regionów kraju – mówi Piotr Uruski, poseł na Sejm RP.

Do Sanoka i powiatu sanockiego trafi kwota 8 mln zł

Zrealizowanych zostanie szereg inwestycji

materiały nadesłane

Powiat sanocki

Powiat sanocki – 4 000 000,00 – Budynek SOSW – przebudowa części istniejącej (nowe zaplecze sanitarne na dwóch kondygnacjach wraz z sieciami użytkowymi), rozbudowa o nową część budynku (szatnie na poziomie piwnic, na pozostałych kondygnacjach – sale dydaktyczne, węzły sanitarne, pomieszczenia pomocnicze) wraz z sieciami użytkowymi, instalacją fotowoltaiczną OZE, przyłączami elektrycznymi, kanalizacją sanitarną i wyposażeniem. Obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych (winda wewnętrzna, komunikacja pozioma, toalety, pomoce dydaktyczne). Zagospodarowanie terenu – utwardzony parking, ciągi jezdne i piesze, plac zabaw, ogrodzenie.

Powiat sanocki – 4 000 000,00 – „Bieszczadzkie Centrum Zdrowia – restrukturyzacja i modernizacja SP ZOZ w Sanoku – jako odpowiedź na potrzeby zdrowotne i uwarunkowania ekonomiczne oraz konieczność integracji systemu usług medycznych na poziomie regionalnym (ponadpowiatowym)” Zadanie 1 – „Przebudowa pomieszczeń Budynku Głównego Szpitala na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii” Zadanie 2 -„Alokacja Zakładu Analityki oraz Zakładu Mikrobiologii do Pawilonu Diagnostyczno- Zabiegowego”.

Gmina Komańcza (powiat sanocki) – 980 000,00 – Budowa pierwszego w Gminie Komańcza przedszkola przy Szkole Podstawowej w Rzepedzi na działce ewid. Nr 165/45, 165/18, 165/19, 164/2, 164/1. Przedszkole będzie się składało z sal przedszkolnych, sanitariatów, łazienek, rozdzielni, zmywalni, pokoju socjalnego, szatni, pomieszczenia porządkowego oraz WC dla personelu. Będzie wyposażone w podjazd dla niepełnosprawnych. Toalety będą przystosowane dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Gmina Besko ( powiat sanocki) – 1 500 000,00 – Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa z dobudową istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia w Besku wraz z przebudową kotłowni gazowej. Inwestycja ma za cel rozdzielenie traktów komunikacyjnych dla osób zdrowych i chorych, zapobiegając ich wzajemnym kontaktom. Ma to pozwolić na ograniczanie rozprzestrzeniania się m.in. COVID-19. W ramach inwestycji wymienione zostaną instalacje oraz zagospodarowane otoczenie obiektu.

Gmina Bukowsko (powiat sanocki) – 1 800 000,00 – realizować będzie zadanie pn. „Budowa wodociągu w miejscowości Pobiedno w gm. Bukowsko”. Inwestycja obejmuje budowę sieci wodociągowej przesyłowo–rozdzielczej z uzbrojeniem, budowa nadziemnego zbiornika retencyjno–wyrównawczego z instalacjami i uzbrojeniem technicznym oraz budowa budynku hydroforni sieciowej z instalacjami, uzbrojeniem technicznym i ogrodzeniem. Wybudowane zostanie 15,80 km sieci wodociągowej oraz system kanalizacji zbiorczej z oczyszczalnią dla przysiółka Sanoczki.

Gmina Sanok (powiat sanocki)- 3 000 000,00 – Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Sanoczek wraz z częścią obejmującą miejscowości: Prusiek, Czerteż i Zabłotce na terenie Gminy Sanok w województwie podkarpackim. Planowana długość sieci to 31 612 mb, dodatkowo wykonane zostaną dwie pompownie oraz zbiornik wody. Planowana ilość przyłączy wynosi 150 budynków.

Gmina Tyrawa Wołoska (powiat sanocki ) – 500 000,00 – Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Tyrawa Wołoska.

Gmina Tyrawa Wołoska (powiat sanocki ) – 500 000,00 – Przedmiotem inwestycji jest budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości: Tyrawa Wołoska, Siemuszowa oraz Rakowa.

Gmina Zagórz (powiat sanocki) – 3 184 154,96 – W ramach projektu zaplanowano rozbudowę kanalizacji sanitarnej w gminie Zagórz wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kW wspierającej proces oczyszczania ścieków. Kanalizacja w miejscowościach Poraż, Morochów i Łukowe składać się będzie z trzech części o łącznej dł. 5 886,6 m. W ramach inwestycji przewidziano wydatki związane z nadzorem autorskim.

Gmina Bukowsko (powiat sanocki) – 1 800 000,00 – gmina Bukowsko realizować będzie zadanie pn. „Budowa wodociągu w miejscowości Pobiedno w gm. Bukowsko”. Inwestycja obejmuje budowę sieci wodociągowej przesyłowo–rozdzielczej z uzbrojeniem, budowa nadziemnego zbiornika retencyjno–wyrównawczego z instalacjami i uzbrojeniem technicznym oraz budowa budynku hydroforni sieciowej z instalacjami, uzbrojeniem technicznym i ogrodzeniem. Wybudowane zostanie 15,80 km sieci wodociągowej.

Gmina Miejska Sanok (powiat sanocki) – 2 600 000,00 – Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sanoka i zminimalizowanie szkód w środowisku związanych z brakiem odpowiedniej infrastruktury. Inwestycja polega na wybudowaniu sieci wod – kan w celu przyłączenia budynków już istniejących oraz uzbrojenia terenów pod budowę ok. 150 nowych budynków. Długość sieci kanalizacyjnej wyniesie 3 028,00 mb, zaś wodociągowej 3 165,00 mb. Zakres obejmuje też nadzór inwestorski.

Gmina Miejska Sanok (powiat sanocki) – 2 000 000,00 – Zapewnienie nowych miejsc przedszkolnych w Sanoku poprzez przebudowę Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 3 (dostosowanie pomieszczeń do sal dydaktycznych, przebudowa klatki schodowej, budowa parkingu, oznakowanie ciągów komunikacyjnych, przebudowa sali gimnastycznej, przebudowa węzła c.o. i c.w.u, modernizacja oświetlenia wewnętrznego, montaż instalacji fotowoltaicznej, nadzór inwestorski.

materiały nadesłane

foto nagłówek: poglądowe

artykuł aktualizowany

12-12-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)