REKLAMA
REKLAMA

Burmistrz Leska ujawnił zarobki Dawida Lipki. To jest dużo, czy mało?

LESKO/PODKARPACIE. Mieszkaniec Leska otrzymał wreszcie informacje, o którą zabiegał od kilku miesięcy. Chodzi o zarobki kierownika Biura Promocji Kultury i Turystyki.

Dorota Mękarska

Cała „epopeja” zaczęła się jeszcze w czerwcu b.r., kiedy to Paweł Kusal, mieszkaniec Leska, wystosował do magistratu pytanie w tej sprawie. Burmistrz odmówił podania informacji, zasłaniając się ustawą o dostępie do informacji publicznej. W jego ocenie kierownik Dawid Lipka nie pełni funkcji publicznej, a w myśl ustawy tylko w takim przypadku informację można ujawnić. Adam Snarski wydał więc decyzję odmowną.

Na zdjęciu Adam Snarski, burmistrz Leska. Foto: archiwum UMiG Lesko

Burmistrz musi ujawnić, inaczej złamie prawo

Innego zdania było jednak Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie, które w lipcu wydało decyzję o uchyleniu w całości decyzji burmistrza i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia. W sierpnia Adam Snarski wydał drugą decyzję odmowną. Kusal ponownie złożył więc skargę, podpierając ją Regulaminem Organizacyjnym UMiG w Lesku, z którego wynika, że Biuro Promocji, Kultury i Turystyki wykonuje zadania z zakresu administracji publicznej, a zatem Dawid Lipka jako jego kierownik jest osobą publiczną.

Pod koniec września br. SKO znowu uchyliło decyzję odmowną burmistrza Leska, uznając, że decyzja tego organu została wydana z naruszeniem prawa. Kolegium nie miało wątpliwości co rozstrzygnięcia prawnego, wskazując, że w tej sprawie występuje jednolite orzecznictwo sądów administracyjnych, które podkreślają konstytucyjne gwarancje dostępu do informacji publicznej.

Zgodnie z tym orzecznictwie definicja funkcjonariusza publicznego jest bardzo szeroka. To nie tylko osoba zatrudniona w organach władzy publicznej, która ma związek z dysponowaniem majątkiem państwowym lub samorządowym, ale także zarządzająca wykonywaniem zadań nałożonych na władze publiczne.

Według sądu Dawid Lipka jest funkcjonariuszem publicznym, choć nie wydaje decyzji administracyjnych. Jako kierownik Biura Promocji, Kultury i Turystyki nie pełni funkcji usługowej, a piastowane przez niego stanowisko ma bezpośredni wpływ na gospodarkę finansową gminy.

Na takie dictum nie mogło być już odmowy. Dlatego Paweł Kusal otrzymał z Urzędu Miasta i Gminy w Lesku pismo datowane na 19 października br., w którym ujawniono informację dotycząca zarobków Dawida Lipki. Ponieważ jest to informacja publiczna możemy ją również przedstawić.

Nagród nie dostał

I tak Dawid Lipka jako kierownik Biura Promocji Kultury i Turystyki otrzymuje miesięczne łączne wynagrodzenie w kwocie 5.300,00 zł brutto. Jest to mniej więcej na poziomie średniej krajowej. Na Podkarpaciu średnia wynosi 4 794 zł brutto. Jak oceniają eksperci tylko trochę ponad 40% pracowników może pochwalić się takimi zarobkami. Ponad 50 procent pracujących obywateli zarabia dużo mniej niż wynosi średnia krajowa.

Na zarobki Dawida Lipki składa się wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4 550,00 zł brutto i dodatek funkcyjny, który wynosi 750,00 zł brutto. W okresie sprawowania przez pracownika funkcji kierowniczej nie przyznano mu nagród. Jak zaznaczono w piśmie na stanowiskach kierowniczych w UMiG Lesko zarobki kształtują się od 4 944,00 zł do 5 970,00 zł.

Zdjęcie poglądowe

Kierownik może podpisywać korespondencję, a jego głos jest tylko doradczy

Trudno oceniać, czy zarobki Dawida Lipki są wysokie, niskie, czy przeciętne. Na uwagę zasługuje natomiast analiza kompetencji służbowych, uprawnień i odpowiedzialności kierownika Biura Promocji Kultury i Turystyki. Przedstawił ją sam burmistrz miasta i gminy Lesko tłumacząc odmowę decyzji o ujawnieniu zarobków pracownika.

Otóż kierownik może podpisywać korespondencję w zakresie zadań realizowanych w biurze, ale nie zastrzeżonych do podpisu przez burmistrza. Nie ma kompetencji do wydawania w imieniu burmistrza decyzji administracyjnych, a także uprawnień do kształtowania treści wykonywanych zadań, nie dysponuje środkami publicznymi i nie wykonuje władczych uprawnień o charakterze publicznoprawnym. Jak napisano w decyzji odmownej: „Zakres zadań wykonywanych przez Dawida Lipkę ma charakter wyłącznie pomocniczy, doradczy, opiniujący, konsultujący, których wyniki nie są wiążące, tzn. mogą być uwzględnione (lub nie)…”.


O SPRAWIE INFORMOWALIŚMY W TEKŚCIE: Burmistrz Leska musi ujawnić zarobki Dawida Lipki. Decyzja jest ostateczna

21-10-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)