REKLAMA
REKLAMA

Sesja w powiecie. „Bogaty” program

SANOK / PODKARPACIE. 17 czerwca 2020 r. o godz. 17:00 w Zespole Szkół Nr 5 w Sanoku odbędzie się 21. sesja Rady Powiatu Sanockiego. Publikujemy porządek obrad. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XIX i XX sesji Rady Powiatu Sanockiego.

5. Sprawozdanie przewodniczących komisji z pracy komisji między sesjami.

6. Sprawozdanie Starosty z prac zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku za 2019 rok.

8. Sprawozdanie z efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jako Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Sanockim za 2019 rok.

9. Ocena zasobów pomocy społecznej.

10. Sprawozdanie z realizacji w 2019 roku programu współpracy Powiatu Sanockiego z organizacjami  pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę w szkołach na terenie Powiatu Sanockiego”.

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania stypendiów w ramach „Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę w szkołach na terenie Powiatu Sanockiego”, zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych sprawach.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2020 (zwrot dochodów).

14. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na obszarze Powiatu Sanockiego od dnia 1 września 2019r.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok (kwota 17.500 zł).

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok (kwota 175.000 zł).

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok (kwota 4.133.398 zł).

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok (kwota 160.000 zł).

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok (kwota 85.166 zł).

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok (kwota 1.132.077 zł).

21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na niewłaściwe działanie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku.

24.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Sanockiego.

25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku.

26. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbywania aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku i Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku oraz oddawania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie i użyczenie.

27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych dla szkół publicznych i niepublicznych oraz placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Sanockiego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji.

28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok (kwota 170.768 zł).

29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok (kwota 526.744 zł).

30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok (kwota 101.000 zł).

31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok (kwota 8.500 zł).

32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok (kwota 68.500 zł).

33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok (kwota 16.000 zł).

34. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok (kwota 7.498.228 zł ).

35. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok (kwota 202.690 zł ).

36. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok (kwota 105.000 zł ).

37. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2020-2039.

38. Interpelacje i zapytania radnych.

39. Wnioski i oświadczenia.

40. Zamknięcie obrad sesji.

foto: archiwum eSanok.pl

17-06-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)