REKLAMA
REKLAMA

Inicjatywa uchwałodawcza. Jerzy Ginalski Honorowym Obywatelem Sanoka

Wspólnie z grupą sanoczan reprezentującą różne środowiska doszliśmy do wniosku, że przyszedł czas, aby uhonorować Pana Jerzego Ginalskiego tytułem Honorowego Obywatela Miasta Sanoka. Założyliśmy Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej, w skład którego weszło 16 osób.

Korzystając z możliwości, jakie daje nam ustawa o samorządzie gminnym, złożyliśmy do Przewodniczącego Rady Miasta wymagane dokumenty i rozpoczęliśmy zbiórkę podpisów pod tą inicjatywą uchwałodawczą. Spotkaliśmy się z wielką przychylnością, która przekłada się na ogromne poparcie naszej inicjatywy. Zbiórka podpisów przebiega bardzo dobrze, a ciepłe słowa na temat tego pomysłu przekonują nas o właściwej decyzji Komitetu. Niewątpliwie, będzie to chwila bez precedensu, gdyż pierwszy raz uchwała zostanie podjęta z inicjatywy mieszkańców Sanoka. Jeżeli wszystko się uda, to będzie to wyjątkowa uchwała, mająca mocny mandat wśród mieszkańców. W dniu 25 lutego złożyliśmy w biurze Rady Miasta pierwszą partię podpisów pod Obywatelską Inicjatywą Uchwałodawczą. Podpisy zbieramy zgodnie z uchwałą Rady Miasta do dnia 20 marca 2020, następnie po weryfikacji poprawności podpisów poparcia złożonych przez mieszkańców Sanoka, uchwała zostanie skierowana przez Przewodniczącego pod obrady Rady Miasta. Biorąc pod uwagę entuzjazm, z jakim sanoczanie przyjęli naszą inicjatywę oraz to, że swoje podpisy złożyła większość radnych Rady Miasta na czele z Przewodniczącym, który jest też w Komitecie Inicjatywy Uchwałodawczej, liczymy, że uchwała zostanie przyjęta jednogłośnie.

Wszystkich chętnych do wyrażenia swojego poparcia dla tej inicjatywy zapraszamy do Antykwariatu przy ulicy Mickiewicza 6, gdzie można złożyć swój podpis.

Sławomir Miklicz
Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej

W Komitecie Inicjatywy Uchwałodawczej w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa panu Jerzemu Ginalskiemu znaleźli się: Wojciech Blecharczyk,  Monika Czech, Maciej Drwięga, Grzegorz Dudziński, Anna Hałas, Elżbieta Kadłuczka, Bogusław Kmieć, Zdzisław Kowalski, Teresa Lisowska, Sławomir Miklicz, Bartosz Mrugała, Sebastian Niżnik, Jakub Osika, Hubert Ossadnik, Andrzej Romaniak oraz Piotr Rychter.

Na zdjęciu Sławomir Miklicz, Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej (po lewej), Andrzej Romaniak, przewodniczący Rady Miasta Sanoka, członek komitetu oraz Marzena Dziurawiec, radna Rady Powiatu Sanockiego, jedna z inicjatorek tego projektu.


Uzasadnienie do uchwały dołączone przez wnioskodawców.

Jerzy Józef Ginalski urodzony 19 marca 1957 w Krośnie – absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie. Ukończył studia na kierunku archeologia Polski i powszechna na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Po ukończeniu archeologii na Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczął pracę w Zbiorczej Szkole Gminnej w Jedliczu, gdzie jako referent ds. administracyjnych rozdawał nauczycielom kartki żywnościowe w stanie wojennym. Później zajmował się muzealnictwem w Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie. Następnie trafił do miejscowego Muzeum Okręgowego, gdzie prowadził badania archeologiczne, a później pełnił funkcję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Archeologicznych w Państwowej Służbie Ochrony Zabytków w Krośnie. W roku 1999 Jerzy Ginalski wygrał konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Historycznego – Pałacu w Dukli. Po krótkim okresie kierowania Pałacem w Dukli na stałe związał swoje losy z Sanokiem, obejmując 15 lipca 1999 roku stanowisko Dyrektora Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, którym zarządza do dnia dzisiejszego.

Był kierownikiem misji archeologicznych w Niemczech i Bułgarii. Brał udział w wykopaliskach nad Renem, w Dusseldorfie, gdzie od Niemców, Holendrów i Anglików uczył się nowoczesnej metodologii badań. Jego badania na terenie Pogórzy Karpackich, Dołów Jasielsko-Sanockich, Beskidu Niskiego i Bieszczadów odsłoniły nowy obraz osadnictwa pradziejowego i wczesnośredniowiecznego na Podkarpaciu. Jego odkrycie archeologiczne, które na stałe wpisało się w historię Sanoka to „Horodyszcze” – grodzisko w Trepczy. To miejsce, gdzie zlokalizowany został pierwotny Sanok, wzmiankowany po raz pierwszy w staroruskich źródłach w 1150 roku. Odkrył tam pozostałości drewnianej, wczesnośredniowiecznej cerkwi otoczonej rozległym, bo liczącym ponad 100 pochówków cmentarzyskiem oraz setki wspaniałych zabytków, wśród których znajdują się najstarsze na Podkarpaciu relikty związane z chrześcijaństwem.

Od momentu przejęcia przez niego kierownictwa w Muzeum Budownictwa Ludowego, w ciągu ponad 20 lat sanocki skansen zmienił swoje oblicze i jednocześnie stał się jedną z wiodących jednostek muzealnych na Podkarpaciu i w kraju.

Na zdjęciu Jerzy Ginalski, dyrektor sanockiego Skansenu. foto: archiwum MBL w Sanoku

W tym okresie wykonano wiele inwestycji, dzięki którym wzrosła liczba turystów odwiedzających MBL. Obecnie każdego roku regularnie muzeum zwiedza około 150 tys. turystów. Do najważniejszych zrealizowanych inwestycji należy zaliczyć:

 • na przedpolu parku, przed wejściem do muzeum powstało zaplecze dla masowych imprez plenerowych. Jest to zadaszona amfiteatralna widownia na ok. 1500 miejsc z estradą,
 • sektor naftowy (powstał w latach 2002-2004),
 • drewniany dwór ze Święcan, w pow. jasielskim z 1861 r., którego zakup, rozbiórka i montaż odbyły się w latach 2005-2011,
 • Rynek Galicyjski, udostępniony dla zwiedzających w 2011 roku. Rynek Galicyjski – na który złożyło się 30 obiektów z 14 podkarpackich miejscowości – to wizja małego miasteczka z przełomu XIX/XX w. Szybko stał się ogólnopolskim turystycznym przebojem i jednocześnie wizytówką muzeum i miasta Sanoka.

Sanocki skansen odwiedzają nie tylko goście ze wszystkich krajów europejskich (przede wszystkim Francuzi i Niemcy), lecz także z innych kontynentów: ze Stanów Zjednoczonych, Chin i Japonii.

Jerzy Ginalski poprzez swoją pracę oraz zaangażowanie w życie społeczno – kulturalne miasta Sanoka w pełni zasługuje na postawienie jego osoby w jednym szeregu z najwybitniejszymi obywatelami naszego miasta. Jego zasługi dla rozwoju oraz promocji naszego miasta w regionie, kraju oraz na całym świecie są bezsprzeczne. Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Sanoka jest formą uznania i potwierdzenia jego zasług dla Sanoka wyrażonego poprzez Obywatelską Inicjatywę Uchwałodawczą.

Dotychczasowe nagrody i odznaczenia:

 • Za zasługi dla województwa krośnieńskiego (1998),
 • Srebrna odznaka Za opiekę nad zabytkami (1998),
 • nagroda Powiatu Sanockiego w dziedzinie Kultury (2000),
 • nagroda Zarządu Województwa Podkarpackiego w dziedzinie ochrony kultury (2002),
 • Za Zasługi dla Turystyki (2004),
 • Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa (2008),
 • nagroda Miasta Sanoka – dziedzina „kultura i sztuka” (2008)
 • Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2008),
  Tytuł „Człowieka Roku Ziemi Sanockiej 2010”,
 • Odznaka „Przyjaciel Dziecka” (2012),
 • Złota odznaka Za opiekę nad zabytkami (2012),
 • Złoty Krzyż Zasługi (2012),
 • Medal Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku (2013),
 • IP Kultura – Najbardziej Wpływowi Podkarpacia (2014),
 • Certyfikat Pracodawca Przyjazny Pracownikom (2015),
 • Honorowy Wolontariusz (2015),
 • Wyróżnienie w uznaniu za realizację Europejskich Dni Dziedzictwa (2015),
 • Statuetka „Za szczególną aktywność w rozwoju turystyki i jej promocji” (2016),
 • Medal XXV-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów (2016)
 • Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa (2016)
 • Srebrna Odznaka Zasłużonego Działacza TPD (2017)
 • Medal Województwa Małopolskiego „Polonia Minor” (2017)
 • Złota Odznaka Zasłużonego Działacza TPD (2019)

Nagrody i odznaczenia dla MBL pod kierownictwem Dyrektora Jerzego Ginalskiego:

 • I nagroda w XXXII Konkursie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sybilla 2011 „Wydarzenie Muzealne Roku” w kategorii „Zarządzanie i organizacja, w tym inwestycje muzealne” (za Galicyjski Rynek);
 • nagroda główna w konkursie „Wzorowe Podkarpackie” (2013);
 • „Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za skuteczne wykorzystywanie środków UE na kulturę w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”;
 • nagroda główna w VII edycji ogólnopolskiego konkursu „Polska pięknieje – 7 cudów funduszy europejskich” w kategorii obiekt turystyczny; nagroda główna głosowania internetowego w VII edycji konkursu „Polska pięknieje – 7 cudów funduszy europejskich”.
 • Krajowy Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej (najważniejsza nagroda w branży turystycznej) w kategorii na „NAJLEPSZY PRODUKT TURYSTYCZNY 2019 ROKU” dla Parku Etnograficznego Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku oraz główna nagroda w konkursie „AMBASADOR WSCHODU”  w kategorii „Turystyka”.
27-02-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)