REKLAMA
REKLAMA

INTERWENCJA: Zawieszane lub „obcinane” kursy MKSów?

SANOK / PODKARPACIE. Do naszej redakcji zgłosił się Czytelnik, który zasygnalizował temat skracania kursów MKS do Bykowiec oraz Wujskiego. Według jego relacji zmiany mają zacząć obowiązywać od 1 czerwca. Chodzi o wszystkie kursy na Wujskie, przez Załuż oraz cześć kursów do Bykowiec. Mieszkańcy, którzy korzystają ze wspomnianych kursów są zaniepokojeni.

Stosowne zapytanie przesłaliśmy wczoraj (27 bm.) do Urzędu Miasta Sanoka oraz do Urzędu Gminy Sanok. W piśmie, które zostało skierowane przez burmistrza Sanoka Tomasza Matuszewskiego do Urzędu Gminy Sanok oraz Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (jako wykonawcę przewozów), można przeczytać między innymi, że powodem wspomnianych korekt i zmian jest to, że: – Gmina Sanok nie uczestniczy w pełni z powierzonego zadania, określonego w zawartym Porozumieniu, w dniu 30.12.2019r., tylko w jego części.

Odpowiedź otrzymaliśmy z Urzędu Gminy Sanok, którą publikujemy poniżej. Czekamy na odpowiedź z Urzędu Miasta Sanoka.

„Zostaliśmy zaskoczeni otrzymanym pismem z Urzędu Miasta Sanoka o zawieszeniu połączeń autobusowych do miejscowości Wujskie. Pismo takie otrzymaliśmy w dniu 21.05.2020r.

Zarzut postawiony przez Urząd Miasta Sanoka o nie uczestniczeniu w pełni z powierzonego zadania, które jest określone porozumieniem międzygminnym zawartym w dniu 30.12.2019r. przedstawia gminę wiejską Sanok w złym świetle. Zarzut jest nieprawdziwy, gdyż zapisy zawarte w porozumieniu są w pełni realizowane przez gminę Sanok, tj. gmina Sanok wnosi comiesięcznie określoną w porozumieniu kwotę rekompensaty za prowadzony przez miasto Sanok transport na terenie gminy wiejskiej.

Zawarcie porozumienia było poprzedzone korespondencją prowadzoną pomiędzy samorządami końcem roku 2019, odbyło się spotkanie w którym udział wzięli pracownicy urzędu gminy Sanok, urzędu miasta Sanoka, przedstawiciele SPGK, przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Gminy Sanok oraz przewodniczący poszczególnych komisji działających w Radzie Gminy Sanok.

Zarówno w kierowanej korespondencji, jak i na spotkaniu, zostało przez stronę Gminy Sanok przedstawione stanowisko, że kwota jaką Rada Gminy Sanok zamierza przeznaczyć na realizację transportu publicznego to 100 tys. złotych, poproszono SPGK o wskazanie kursów nierentownych i ich wyeliminowanie, skierowana została również prośba do miasta o zmianę (podniesienie) cen biletów w strefie poza miejskiej – do dnia dzisiejszego żadne z tych ruchów nie zostały wykonane. Ważnym elementem prowadzonej korespondencji i rozmów była sprawa nie obcinania kursów do miejscowości Wujskie, ale zmiana (podniesienie) cen za bilety. SPGK jest jedynym przewoźnikiem, który świadczy usługi przewozowe do/z Wujskiego.

Pismo Pana burmistrza jest tym bardziej niepoważne i niezrozumiałe.

Zdjęcie poglądowe / archiwum eSanok.pl

Rada Gminy Sanok podjęła ostatecznie uchwałę o przeznaczeniu 100 tys. złotych z przeznaczeniem na transport publiczny i taka kwota w częściowych, comiesięcznych transzach jest przekazywana do miasta Sanoka.

Faktem jest, że miasto przedstawiło kalkulację kosztów utrzymania obecnie funkcjonujących linii autobusowych na terenie gminy Sanok, jednakże kalkulacja ta jest enigmatyczna, zawiła w swej prostocie, niepodpisana przez nikogo, jest niekompletna ( nie ma w niej np. prognozy ze sprzedaży biletów). Jeśli chodzi o kwotę jaką miasto wskazuje w tej kalkulacji, proponuję zapytać miasto.

Nie da się ukryć, że prywatni przewoźnicy działający na terenie gminy Sanok mają problemy, są to problemy odczuwalne przez mieszkańców. Największy problem powstał na trasach Sanok – Niebieszczany – Sanok oraz Sanok – Płowce-Stróże Małe – Sanok, gdzie przewoźnik końcem marca zawiesił całkowicie połączenia autobusowe. Po interwencjach mieszkańców, rozmowach prowadzonych przez urząd gminy Sanok z przewoźnikiem, od 18 maja przewoźnik wznowił połączenia autobusowe na tych trasach, początkowo w bardzo ograniczonym zakresie, na dzień dzisiejszy tych kursów dziennych jest więcej.

Problemy komunikacyjne występują również w innych miejscowościach, choćby Lalin czy Liszna, gdzie nie jeździ żaden przewoźnik, a sytuacja ta miała miejsce jeszcze przed epidemią.

Jako urząd prowadzimy rozmowy z wieloma przewoźnikami, którzy świadczą lub mogliby świadczyć usługi transportowe na terenie gminy Sanok, rozważane są także różne rozwiązania świadczenia tych usług po terenie gminy, o których wewnętrznie rozmawiamy, analizujemy możliwości i pomysły, podjęliśmy rozmowy z osobami, które mają doświadczenie w problematyce transportu autobusowego.

Zwróciliśmy się min. do przewoźników prywatnych oraz do SPGK o zainteresowanie się liniami autobusowymi Sanok – Niebieszczany – Sanok oraz Sanok – Płowce-Stróże Małe – Sanok, SPGK wykonać ma kurs testowy do Niebieszczan w celu oszacowania kosztów takiej linii”.

 

30-05-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)