REKLAMA
REKLAMA

Jaki był 2019 rok? Sesja absolutoryjna w powiecie

W dniu 30 lipca 2020 r. o godz. 17:00 w I LO w Sanoku odbędzie się 24. Sesja Rady Powiatu Sanockiego z następującym porządkiem obrad. 

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXI i XXII sesji Rady Powiatu Sanockiego.

5. Sprawozdanie przewodniczących komisji z prac komisji między sesjami.

6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

7. Raport o stanie Powiatu Sanockiego za rok 2019

a) debata nad raportem,
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Sanockiego wotum zaufania.

8. Debata w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Sanockiego za 2019 rok:
a) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Sanockiego za 2019 rok oraz informacja o stanie mienia Powiatu Sanockiego,
b) Sprawozdanie finansowe Powiatu Sanockiego za rok 2019,
c) odczytanie uchwały RIO w sprawie sprawozdania rocznego Zarządu Powiatu Sanockiego z wykonania budżetu Powiatu za 2019 rok,
d) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej oceny wykonania budżetu Powiatu Sanockiego za 2019 rok oraz sprawozdań finansowych za 2019 rok,
e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Sanockiego za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu,
f) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2019 rok,
g) odczytanie uchwały RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sanockiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Sanockiego za 2019 rok,
h) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Sanockiego za rok budżetowy 2019.

foto: archiwum eSanok.pl

9. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Sanoku na obszarze Powiatu Sanockiego za rok 2019.

10. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Jaśle na obszarze Powiatu Sanockiego za rok 2019.

11. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Lesku na obszarze Powiatu Sanockiego za rok 2019.

12. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Krośnie na obszarze Powiatu Sanockiego za rok 2019.

13. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Brzozowie na obszarze Powiatu Sanockiego za rok 2019.

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na Starostę Sanockiego.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok (kwota 36.700 zł).

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok (kwota 893.000 zł).

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok (kwota 240.000 zł).

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok (kwota 28.000 zł).

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok (kwota 38.745 zł).

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok (kwota 300.000 zł).

21. Interpelacje i zapytania radnych.

22. Wnioski i oświadczenia.

23. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Robert Pieszczoch

30-07-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)