REKLAMA
REKLAMA

Jest kontrola w Wydziale Komunikacji i Transportu, ale radny jest nieusatysfakcjonowany

SANOK/PODKARPACIE. Do 30 października br. w Wydziale Komunikacji i Transportu Starosta Powiatowego w Sanoku trwa kontrola. Zarządził ją starosta sanocki po ujawnieniu przez prokuraturę nieprawidłowości, których miała dopuścić się urzędniczka Grażyny R-Ch.

Dorota Mękarska

56-letnia kobieta miała wykorzystywać bazę danych urzędu i bezprawnie przekazywać je osobom trzecim. Wiedza ta była używana w komercyjnej działalności firmy ubezpieczeniowej, która tak jak urzędniczka, miała osiągać z tego tytułu korzyści majątkowe. W ramach postępowania zatrzymano 6 osób, w większości ze sobą spokrewnionych, z czego trzy osoby, w tym urzędniczkę, aresztowano na wniosek prokuratury tymczasowo na 3 miesiące.

Urzędniczce i zarazem radnej miejskiej postawiono zarzut przekroczenia uprawnień i niedopełnieniea obowiązków. Za przestępstwo grozi jej kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Radny pyta, starosta odpowiada

W związku z tymi wydarzeniami starosta sanocki Stanisław Chęć poinformował w specjalnym oświadczeniu, że w Wydziale Komunikacji i Transportu zostanie przeprowadzona kontrola wewnętrzna. Jak zapowiedział, ponieważ trwa śledztwo, nie będzie w tej sprawie udzielał wyjaśnień.

Radny powiatowy Sebastian Niżnik wystosował jednakże w dniu 12 października br. interpelację dotyczącą kontroli wewnętrznej. Dzisiaj, 26 października, otrzymał odpowiedź.

Wynika z niej, że już 9 października br. starosta wydał zarządzenie w sprawie wszczęcia postępowania wyjaśniającego, które ma ustalić, czy w Wydziale Komunikacji i Transportu doszło do naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, czy też nie. Kontrola ma potrwać do 30 października br.

Zadanie zlecono jednemu pracownikowi

Zgodnie z informacją przekazaną przez starostę nie powołano do przeprowadzenia tej czynności komisji, gdyż zgodnie ze strukturą organizacyjną Starostwa Powiatowego w Sanoku, w urzędzie jest zatrudniony pracownik na samodzielnym stanowisku do spraw kontroli i to jemu zlecono to zadanie.

Ponadto Stanisław Chęć, ze względu na obowiązujące prawo, skierował do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wstępne zgłoszenie o możliwości naruszenia w Wydziale Komunikacji i Transportu danych osobowych.

Radny Niżnik jest jednak tą odpowiedzią nieusatysfakcjonowany.

– Cel tej interpelacji była taki, by dowiedzieć się jakie wnioski i konkluzje wyciągnięto z tej sprawy, gdyż z informacji przekazanej przez starostę nic nie wynikało. Niestety z odpowiedzi na interpelację też nic nie wynika – zaznacza Sebastian Niżnik.

Jak podkreśla radny, będzie przyglądał się tej sprawie, gdyż jako jedyny ze starostów podjął decyzję, które miała zlikwidować nieprawidłowości w Wydziale Komunikacji i Transportu, które mu zgłaszano.

– Starosta jako jedyny sprawuje kontrolę nad pracownikami – podkreśla Niżnik. – Podejrzewam, że w tym wypadku starosta Chęć będzie czekał na ustalenia prokuratury, choć powinien podjąć natychmiast decyzje, gdyż cała ta afera jego obciąża. To zbyt poważna sprawa, by kontrolę powierzać jednemu pracownikowi. Należałoby powołać zespół, w skład którego ten pracownik by wszedł.

Jak starosta usprawiedliwia nieobecność urzędniczki w pracy?

Niżnik przypomina też ustawę o pracownikach samorządowych, która mówi „pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy”. Powyższa ustawa nakazuje, by w przypadku stwierdzenia naruszenia przez pracownika samorządowego któregokolwiek z zakazów, niezwłocznie rozwiązać z nim, bez wypowiedzenia, stosunek pracy lub odwołać go ze stanowiska.

– Nie można udawać, że bada się sprawę, nie podejmując decyzji – podkreśla radny. I dodaje. – Jestem ciekawy jak starosta sanocki usprawiedliwia nieobecność aresztowanej urzędniczki w pracy?

Grafika poglądowa

26-10-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)