REKLAMA
REKLAMA

Podkarpaccy Terytorialsi podsumowali miniony rok

PODKARPACIE. Minął kolejny rok intensywnej służby żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług”. 3. PBOT wchodzi w skład formującego się, piątego Rodzaju Sił Zbrojnych – Wojsk Obrony Terytorialnej. Służbę w brygadzie pełnią zarówno żołnierze zawodowi, jak i żołnierze-ochotnicy z województwa podkarpackiego. W skład brygady wchodzi pięć batalionów lekkiej piechoty, które są rozmieszczone w Rzeszowie, Nisku, Dębicy, Jarosławiu i Sanoku. Obecnie w podkarpackiej brygadzie służbę pełni ponad 3,5 tys. żołnierzy.

2019 rok to był czas intensywnego szkolenia i budowania struktur pododdziałów 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług”. W tym okresie na terenie Podkarpacia odbyło się pięć powołań na 16-to dniowe szkolenie do batalionów lekkiej piechoty oraz cztery 8-dniowe – wyrównawcze dla kandydatów, którzy są żołnierzami rezerwy. Uroczyste przysięgi wojskowe odbyły się kolejno w Łańcucie, Lubaczowie, Sędziszowie Małopolskim, Leżajsku oraz w Nisku.

W 2019 roku każdy żołnierz – ochotnik z Podkarpacia obowiązkowo spędził na szkoleniu rotacyjnym co najmniej dwa dni w miesiącu. Zajęcia wypełnione były jedną z opracowanych form szkolenia specjalistycznego. Wszystkie pododdziały brygady od kwietnia do listopada rotacyjnie uczestniczyły w intensywnym 14-dniowym szkoleniu zintegrowanym na poligonie w Nowej Dębie lub w Ośrodku Szkolenia Górskiego w Trzciańcu. Taka forma ćwiczeń w istotny sposób urealnia warunki działań bojowych i bardzo pozytywnie wpływa na zgranie pododdziału. Każde szkolenie zintegrowane zostało zakończone egzaminem końcowym, który pozwolił na rozpoczęcie ostatniego etapu szkolenia zgrywającego.

Szkolenie podkarpackich terytorialsów obfitowało również we wspólne ćwiczenia z innymi służbami. W harmonogramie szkoleń raz na kwartał zaplanowano zajęcia ze służbami z układu pozamilitarnego. Pododdziały uczestniczyły w wielu wspólnych ćwiczeniach. Na szczególne podkreślenie zasługuje ćwiczenie pk. – „RENEGATE”. Żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej w m. Burdzy k. Stalowej Woli współdziałali z policją, strażą pożarną oraz innymi służbami. Sprawdzali gotowość do podjęcia akcji ratunkowej po katastrofie myśliwca MIG-29. We wrześniu żołnierze rzeszowskiego batalionu uczestniczyli w ćwiczeniu obronnym pk. – „WRZESIEŃ 2019”. Organizatorem był marszałek Województwa Podkarpackiego. Kolejnym ważnym sprawdzianem dla naszej formacji był udział w ćwiczeniu ochronno – obronnym pk. „Katastrofa lotnicza – Powiat Przeworski 2019”. W tym przedsięwzięciu po raz pierwszy uruchomiono Naziemny Zespół Poszukiwawczo Ratowniczy (NZPR) 3.PBOT.
W maju podkarpaccy terytorialsi pomagali w gminach dotkniętych klęską żywiołową. Wspierali działania strażaków w gm. Wadowice Górne oraz innych miejscach, gdzie mieszkańcy zostali dotknięci skutkami intensywnych opadów deszczu. Żołnierze – ochotnicy używali specjalistycznego sprzętu pomagając mieszkańcom w zwalczaniu skutków podtopień i powodzi.

Miniony okres to też czas, który charakteryzował się nawiązywaniem kontaktów, współpracy oraz wymianą doświadczeń z naszymi sąsiadami oraz partnerami z innych państw.

7 sierpnia Dowództwo 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej wizytował gen. dyw. Carsten Breuer dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej (Kommando Territoriale Aufgaben) Niemiec. Celem dwudniowej wizyty było przedstawienie działań podkarpackich terytorialsów w czasie sytuacji kryzysowych oraz zapoznanie z możliwościami szkoleniowymi w naszym regionie.

We wrześniu z tygodniową wizytą przyjechali do brygady żołnierze Gwardii Narodowej Stanu Illinois. Tuż po przylocie rozpoczęli dwudniowe zajęcia metodyczne dla instruktorów w niżańskim Batalionie Lekkiej Piechoty. Następnie przebywali w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie, gdzie żołnierze 32. Batalionu Lekkiej Piechoty z Niska realizowali 14-to dniowe szkolenie zintegrowane. Gwardziści wymieniali się wiedzą taktyczną z naszymi żołnierzami oraz uczestniczyli w bojowych strzelaniach z broni snajperskiej, karabinu maszynowego UKM oraz karabinka Beryl.

W przededniu odlotu odwiedzili niemiecki obóz koncentracyjny Auschwitz – Birkenau, miejsce zagłady Żydów oraz męczeństwa Polaków i innych narodów.

Początkiem listopada pododdział terytorialsów z podkarpackiej brygady brał udział w ponad dwutygodniowym szkoleniu specjalistycznym pk. „Ridge Runner” w West Virginia, które obejmowało prowadzenie walki na terenie opanowanym przez przeciwnika. Organizatorem przedsięwzięcia była Gwardia Narodowa Stanu Zachodniej Wirginii. Szkolenie odbywało się w różnych częściach Zachodniej Wirginii. Prowadzili je byli i aktywni żołnierze z jednostek specjalnych oraz Gwardii Narodowej, którzy pokazali naszym terytorialsom wiele ciekawych rozwiązań. Program „Ridge Runner” organizowany jest dla wojsk obrony terytorialnej i wojsk operacyjnych państw NATO. Obejmuje zdobywanie doświadczeń w prowadzeniu działań asymetrycznych. Ćwiczenie przygotowuje żołnierzy głównie do prowadzenia działań partyzanckich.

Żołnierze 3.PBOT w minionym roku uczestniczyli w wielu kursach organizowanych przez Dowództwo WOT oraz inne podmioty działające na potrzeby brygad OT. W 3. Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej został zorganizowany dla żołnierzy – ochotników kurs podoficerski „SONDA”. To pierwsza edycja kursu „SONDA” na Podkarpaciu, który rozpoczął się w październiku br. i zakończył w grudniu. Przez trzy miesiące żołnierze – ochotnicy z Naszej Brygady, którzy zostali zakwalifikowani do projektu wzięli udział w intensywnych zajęciach. To 40 najlepszych żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej w Polsce południowo – wschodniej, którzy zostali wyłonieni w postępowaniu rekrutacyjnym i otrzymali szansę udziału w szkoleniu. Promocję na pierwszy stopień podoficerski otrzymali z rąk płk. Dariusza Słoty – dowódcy podkarpackich terytorialsów podczas ceremonii złożenia przysięgi wojskowej przez ochotników w Nisku.

Końcem października żołnierze 3.PBOT zakończyli kurs dla kandydatów na operatorów bezzałogowców FlyEye Wojsk Obrony Terytorialnej. Już od stycznia 2020 roku kompetencje WOT w zakresie wykorzystania Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) wejdą do systemu zarządzania kryzysowego i będą mogły być wykorzystywane we wsparciu lokalnych społeczności w ramach działań kryzysowych lub poszukiwawczych.

Ponadto żołnierze – ochotnicy podkarpackiej brygady ukończyli wiele szkoleń, które zwiększyły ich kompetencje w wykonywaniu obowiązków służbowych. Osiągnięte nowe kwalifikacje będą również wartością dodaną w życiu cywilnym. Terytorialsi brali udział między innymi w następujących kursach: kwalifikowanej pierwszej pomocy, sterników i ratowników wodnych, operatorów pilarki spalinowej, uzyskania praw jazdy kat. C+E i D, elektromechaników pojazdów mechanicznych, operatorów urządzeń do wydobywania i oczyszczania wody oraz ratownika pola walki (CLS). Tego typu szkolenia są praktycznym przygotowaniem do wspierania lokalnych społeczności, co jest wpisane w misję naszej formacji.

Żołnierze z Podkarpacia w 2019 r. brali udział w wielu krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach sportowo – wojskowych. W dniach od 4 sierpnia do 9 sierpnia 2019 r. w Valgamaa – Estonia drużyna z 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej brała udział w zawodach taktycznych „Admiral Pitka Recon Challenge 2019” w Estonii. To jedne z bardziej elitarnych międzynarodowych zawodów taktycznych, dla zespołów rozpoznawczych, w strukturach NATO na terytorium Europy. Zawody trwały 4 doby. W ogólnej klasyfikacji Nasza reprezentacja zajęła 13 miejsce na 29 drużyn. Pierwsze 11 miejsc zajęły drużyny z Estonii. W rywalizacji międzynarodowej plasowaliśmy się na 3 miejscu – zaraz po Finlandii oraz Kanadzie. Za Polską reprezentacją znalazły się Francja, Belgia, Rumunia, Łotwa, Litwa, USA, Włochy, czy Dania. W konkurencjach indywidualnych terytorialsi zajęli
2 miejsce w strzelaniu z karabinka MSBS „GROT” i wygrali współzawodnictwo w crossficie.

W dniach 14 – 17 października br. terytorialsi znowu udowodnili, że najmłodszy rodzaj Sił Zbrojnych RP może walczyć z najlepszymi i osiągać najwyższe sukcesy. W górskich zawodach bojowych „Mountain Warrior 2019” żołnierze z 3.PBOT zajęli drugie miejsce pokonując między innymi zespoły z Czech, Niemiec oraz doświadczone ekipy z 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, 6. Brygady Powietrznodesantowej i 25. Brygady Kawalerii Powietrznej.

30 listopada Nasz zespół zajął II miejsce w klasyfikacji generalnej wśród 69 drużyn wystawionych przez wszystkie rodzaje Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w maratonie komandosa. Pokonali między innymi drużyny Wojsk Specjalnych. Dodatkowo wygrali klasyfikację Wojsk Obrony Terytorialnej.

W minionym roku żołnierze podkarpackiej brygady uczestniczyli w wielu projektach wspierających społeczność lokalną oraz naszych spadkobierców tradycji. Jednym z kluczowych to regularne wspieranie społeczeństwa poprzez organizację i udział w projektach związanych ze zbiórką krwi. Żołnierze aktywnie angażowali się w przedsięwzięcia wspierające HDK m.in.: w akcję „Terytorialsi mają pomoc we Krwi”, „SpoKREWnieni Służbą”, „Apel Krew”, „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”, „Kropla drąży skały”, „Krwioobieg Terytorialsa” czy też „100 litrów krwi na 100 lecie Niepodległości”. Tylko w 2019 roku żołnierze z Podkarpacia wspierając akcje oddali ponad 100 litrów krwi. W sumie od rozpoczęcia formowania WOT, żołnierze 3.PBOT do zasobów Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie oddali ponad 400 litrów krwi.

23 marca terytorialsi wygrali Smart Medius Hackathon! 24h Zdrowej Technologii organizowany
w Rzeszowie. Wzięło w nim udział osiemnaście zespołów nie tylko z Polski. Wśród nich drużyna
z 3. PBOT. Nasz zespół zaprojektował innowacyjne urządzenie, które trafiło w potrzeby ludzi – seniorów często pozostawionych samym sobie. Nagrodę główną 7 tys. zł zwycięski zespół przekazał na ręce prezesa zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej okręgu podkarpackiego, którego tradycje kultywuje podkarpacka brygada.

Plany na 2020 rok

2020 rok będzie tak samo intensywny jak ubiegły. Już w styczniu żołnierze rozpoczną szkolenie rotacyjne. Podsumowanie nastąpi w czasie 14-to dniowych ćwiczeń zintegrowanych, które żołnierze zrealizują na podkarpackich poligonowych. Brygada we wrześniu 2019 r. rozpoczęła ostatni etap szkolenia zgrywającego. W ostatnim kwartale 2020 roku pododdziały brygady zakończą trzyletni cykl szkolenia, który zostanie poprzedzony oceną poziomu wyszkolenia.

Raz na kwartał żołnierze będą szkolić się w zakresie zarządzania kryzysowego rozwijając swoje kompetencje ale również ucząc się współdziałania z samorządami oraz jednostkami z układu pozamilitarnego. Dodatkowo zorganizujemy wspólne szkolenia z GOPR-em i WOPR-em.

W nadchodzącym roku zaplanowano sześć powołań kandydatów na 16 dniowe szkolenie podstawowe
i 8 dniowe szkolenie wyrównawcze. Już w styczniu podkarpacka brygada przeprowadzi pierwsze wcielenie ochotników w ramach projektu „Ferie z WOT”. Skierowany jest on do uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy ukończyli osiemnasty rok życia i studentów z Podkarpacia.

W pierwszej połowie marca z tygodniową wizytą szkoleniową do brygady przyjadą żołnierze Gwardii Narodowej Stanu Illinois.

Zdjęcia: 3. PBOT

kpt. Witold SURA
rzecznik prasowy
3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej
Im. płk. Łukasza Cieplińskiego

01-01-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

| Zaloguj się
Pokaż więcej komentarzy (0)