REKLAMA
REKLAMA

PONIEDZIAŁEK: Jaki będzie budżet 2020 powiatu sanockiego?

SANOK / PODKARPACIE. Na poniedziałek 27 stycznia na 16.30 zaplanowano sesję budżetową Rady Powiatu Sanockiego.

 

Poniżej prezentujemy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Powołanie sekretarza.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XV i XVI sesji Rady Powiatu Sanockiego.
5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.
6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.
7. Debata nad uchwałą budżetową na 2020 rok:
a/ przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem
b/ odczytanie Uchwały Nr 6/46/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2020
c/ przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych w tym Komisji Budżetu, Finansów i
Rozwoju Gospodarczego .
d/ przedstawienie autopoprawek oraz stanowiska Zarządu Powiatu do nieuwzględnionych propozycji zmian budżetu wynikających ze złożonych wniosków przez komisje stałe Rady Powiatu
e/ dyskusja nad wnioskowanymi poprawkami i ich głosowanie,
f) dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały budżetowej
8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na
lata 2020 – 2039.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Sanoku wchodzącej w skład Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sanockiego na rok 2020.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Wnioski i oświadczenia.
13. Zamknięcie obrad sesji.

23-01-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

| Zaloguj się
Pokaż więcej komentarzy (0)