REKLAMA
REKLAMA

PONIEDZIAŁEK: Sesja w powiecie. Zmiany w budżecie na ponad milion złotych

SANOK / PODKARPACIE. W poniedziałek o 16:30 w hali sportowej I LO w Sanoku odbędzie się XXVIII sesja Rady Powiatu Sanockiego. W porządku obrad między innymi: programy związane z przemocą w rodzinie, powołanie Rady Muzeum Historycznego, a także dwie znaczące zmiany w budżecie.

OGŁOSZENIE
RADA POWIATU SANOCKIEGO

21 grudnia 2020 r. o godz. 16:30 w I Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku odbędzie się XXVIII sesja Rady Powiatu Sanockiego z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad sesji.
2.Powołanie sekretarza.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIV/568/2014 Rady Powiatu w Sanoku z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Sanockiego”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w roku 2021 na terenie Powiatu Sanockiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/211/2020 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2020 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w I kwartale 2021 roku .
9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Sanockim na lata 2021-2023.”
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2021 – 2024” ”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „ Programu działań profilaktycznych mających na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, na lata 2021 – 2024”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Sanockiego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Historycznym w Sanoku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2020 (zwrot dochodów).
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok (kwota 39.350 zł).
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok (kwota 661.000 zł).
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok (kwota 10.000 zł) .
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok (kwota 489.996 zł).
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok (kwota 4.211 zł).
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok (kwota 4.882 zł).
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok (kwota 4.000 zł).
23. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2020-2039.
24. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Robert Pieszczoch

archiwum Esanok.pl

źródło: materiały nadesłane

20-12-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)