REKLAMA
REKLAMA

Radny odpowiada staroście w sprawie mostu. „Nie ma uchwały zarządu powiatu”

SANOK / PODKARPACIE. Publikujemy odpowiedź radnego Rady Miasta Sanoka Sławomira Miklicza na stanowisko starosty sanockiego Stanisława Chęcia w sprawie informacji na temat przejęcia mostu na Białą Górę przez Gminę Miasta Sanoka.

Odpowiedź na stanowisko Stanisława Chęcia, starosty sanockiego, w sprawie informacji na temat podpisanego porozumienia dotyczącego przejęcia mostu na Białą Górę przez Gminę Miasta Sanoka

Zaskoczony byłem stanowiskiem starosty sanockiego, pana Stanisława Chęcia, odnoszącego się do mojej wypowiedzi na sesji Rady Miasta Sanoka, dotyczącej przejęcia przez miasto mostu na Białą Górę.

W swojej wypowiedzi w żaden sposób nie oceniałem podpisania porozumienia przez pana starostę, moja wypowiedź oceniała tylko i wyłącznie relację między Burmistrzem, a Radą Miasta, w kontekście sporu kompetencyjnego. Jednak, skoro pan starosta zaprosił mnie do publicznej dyskusji na ten temat, to w kilku zdaniach doprecyzuję kwestie, które najwyraźniej zostały źle zinterpretowane przez pana starostę.

Pan starosta twierdzi, że w porozumieniu zawartym 27 marca 2019 roku „tylko zasygnalizowano” przejęcie mostu przez Gminę Miasta Sanoka. Zatem zacytuję zapisy § 3, ust. 2 porozumienia „Gmina Miasta Sanoka zobowiązuje się, że po wybudowaniu stałego obiektu mostowego na rzece San przejmie od Powiatu Sanockiego i zaliczy do kategorii dróg gminnych tymczasowy most na rzece San w ciągu ulicy Białogórskiej wraz z dojazdami”. Według mnie burmistrz jednoznacznie zobowiązuje się do przejęcia mostu, a nie, jak ocenia ten zapis starosta, „tylko sygnalizuje”.

Sławomir Miklicz

W swoim stanowisku pan starosta przywołuje podstawy prawne, ale niestety dość wybiórczo je traktuje i pomija te najważniejsze w tym zakresie. Ustawa o samorządzie, zarówno gminnym, jak i powiatowym, jednoznacznie określa kompetencje Rady do podejmowania uchwał w sprawach majątkowych dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości (art. 18 pkt 9a dla samorządu gminnego oraz art. 12 ust 8a dla samorządu powiatowego). Obydwa samorządy takie uchwały podjęły, stanowiąc zasady, do których władza wykonawcza musi się stosować (uchwała RM z dnia 18.01.2011 nr IV/22/11 oraz uchwała RP z dnia 16.01.2015 nr V/26/2015). Porównując te dwie uchwały wyraźnie widać, że uchwała Rady Powiatu jest zdecydowanie bardziej rygorystyczna niż uchwała Rady Miasta. Wyraźnie widać, że Zarząd Powiatu ma zdecydowanie mniej swobody w gospodarowaniu majątkiem niż Burmistrz Miasta, aczkolwiek zarówno w mieście, jak i w powiecie, decyzja Rad jest niezbędna i decydująca.

Pan starosta twierdzi, że ze strony Powiatu Sanockiego porozumienie zostało zawarte przez Zarząd Powiatu Sanockiego, który jest organem wykonawczym. Z analizy dokumentów w tym zakresie wynika coś zupełnie innego. Otóż nie ma podjętej przez Zarząd Powiatu uchwały w tym zakresie oraz nie ma podjętej uchwały przez Radę Powiatu. Zatem w mojej opinii porozumienie podpisał starosta i wicestarosta, bez wymaganej w tym zakresie delegacji Zarządu Powiatu oraz Rady Powiatu. Nie oceniam tej sytuacji, nie jestem radnym powiatu, tylko radnym miasta, zostawiam ocenę tej sytuacji radnym Powiatu Sanockiego, jeżeli będą chcieli się tym zająć.

Przywołane przez pana starostę zapisy ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 13 ust. 2 i ust 2a) potwierdzają i wzmacniają tylko moje argumenty przedstawione w dyskusji na sesji rady miasta. Potwierdzają one potrzebę wypowiedzenia się rady w tym zakresie. Zapisy mówią jednoznacznie „(…) (darowizny nieruchomości) stanowiącej przedmiot własności jednostki samorządu terytorialnego jej organ wykonawczy – za zgodą rady albo sejmiku (…)”. Zatem nawet nie bardzo wiem, co pan starosta chciał powiedzieć, powołując się na te regulacje prawne.

Szanowni Państwo, im wnikliwiej bada się tę sprawę, tym więcej pytań i wątpliwości się pojawia. Nie oceniam pracy Zarządu Powiatu i Rady Powiatu Sanockiego w tej kwestii. To sprawa tego samorządu. Natomiast jako radny Miasta Sanoka czuję się w obowiązku stawiać pytania, które przecież Państwo do mnie różną drogą sami kierujecie. Np. dlaczego Rada Miasta Sanoka nie została poinformowana o takim porozumieniu, dlaczego przez 20 miesięcy trzymano tę sprawę w tajemnicy, wreszcie, co miasto zamierza zrobić z mostem na Białą Górę po oddaniu do użytku nowego mostu na Sanie? Tych pytań jest znacznie więcej, staram się na bieżąco udzielać Państwu tych odpowiedzi, które znam, natomiast na pozostałe postaram się uzyskać odpowiedź.

I na koniec. Po lekturze mojej odpowiedzi na stanowisko Stanisława Chęcia, starosty sanockiego, sami muszą Państwo odpowiedzieć sobie na pytanie, kto stara się być precyzyjnym w przekazywaniu informacji. Ze swojej strony pozostaję do dyspozycji mieszkańców Sanoka.

Sławomir Miklicz
Radny Miasta Sanoka

Most na Białą Górę w Sanoku / archiwum Esanok.pl

źródło: materiały nadesłane

01-12-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)