REKLAMA
REKLAMA

Ruch na granicy. Obywatele Ukrainy w dużej przewadze

GRANICA / PODKARPACIE. W minionym roku 2019 polsko–ukraińską granicę na Podkarpaciu przekroczyło ponad 13,3 mln osób (tj. o 4% osób więcej niż w 2018). Przez podkarpackie przejścia graniczne przejechało ponad 2,5 mln środków transportu.

11,1 mln odprawionych osób to ob. Ukrainy, stanowili oni 84 % całości ruchu osobowego, podczas gdy ob. Polski to jedynie 1,6 mln odprawionych podróżnych.

Najwięcej podróżnych było odprawianych na przejściu granicznym w Medyce (46 % całego ruchu osobowego), natomiast największy ruch środków transportu odnotowano w Korczowej tj. ok. 1 mln środków transportu co stanowi 39% całości ruchu transportowego.

Odnotowano również wzrost liczby odprawianych międzynarodowych pociągów o 13 % w stosunku do roku ubiegłego i jednocześnie wzrost liczby podróżnych korzystających z tego rodzaju połączeń (odprawiono ponad 630 tys. podróżnych). Także o 11% w stosunku do roku 2018 wzrosła liczba autokarów przekraczających podkarpackie przejścia graniczne. W ciągu roku odprawiono ich łącznie ponad 87 tys.).

Z roku na rok na podkarpackiej granicy z Ukrainą ruch podróżnych sukcesywnie wzrasta i na przestrzeni ostatnich 4 lat osiągnął najwyższy poziom.

W minionym roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej odmówili wjazdu do Polski łącznie ponad 24 tys. osób w tym najwięcej bo 22,5 tys. obywatelom Ukrainy.
Głównymi powodami wydania decyzji o odmowie wjazdu do strefy Państw Schengen były kolejno: brak dokumentów potwierdzających cel i warunki wjazdu (ponad 10 tys.), brak środków finansowych (ok. 7 tys.), brak ważnego dokumentu lub wizy (ponad 2 tys.), wykorzystanie dopuszczalnego okresu (pobytu ok. 2 tys.).

Na granicy ujawniono również osoby posługujące się fałszywymi dokumentami. Łącznie stwierdzono ponad 900 fałszerstw dokumentów, z czego największą liczbę stanowiły fałszywe odbitki stempli kontroli granicznej (250), następnie dokumenty komunikacyjne takie jak dowody rejestracyjne, prawo jazdy i ubezpieczenia OC (ponad 500).

Najczęściej fałszywymi dokumentami, podobnie jak w 2018 roku, posługiwali się ob. Ukrainy.

W minionym roku zatrzymano łącznie 189 sprawców przekroczeń granicy, w tym 133 migrantów, którzy przekroczyli granicę w celach osiedlenia się w państwach UE. Polska w dalszym ciągu była traktowana jako kraj tranzytowy.

18 zdarzeń miało charakter przekroczeń grupowych (łącznie w przypadku 87 osób). Grupy liczyły od 3 do 14 osób. Najliczniejszą grupę zatrzymano w dniu 23.01.2019 r. przez funkcjonariuszy z Placówki SG w Horyńcu – Zdroju. Wówczas zatrzymano 14 ob. Iraku oraz Syryjczyka i Tunezyjczyka którzy zorganizowali Irakijczykom przerzut przez ukraińską granicę, a następnie zamierzali przewieźć ich do krajów Europy Zachodniej.

W 9 przypadkach (43 osób) przerzut osób przez granicę miał charakter zorganizowany, co oznacza, że oprócz imigrantów zatrzymano organizatorów bądź pomocników nielegalnego procederu. Łącznie organizatorami było 28 osób. Wśród nich najwięcej ob. Turcji (9 ), Polaków (7), następnie ob. Ukrainy, Tunezji , Syrii a nawet Indii. W większości przypadków osoby te posiadały legalne tytuły pobytowe w krajach UE, a za organizowanie nielegalnego procederu uzyskiwały pieniądze.

Na polsko – słowackim odcinku granicy ochranianej przez BiOSG ujawniono 38 imigrantów, którzy dokonali nielegalnego przekroczenia granicy ukryci w naczepach samochodów ciężarowych. W tego rodzaju przypadkach zdarzało się, że ukryci w przestrzeni bagażowej tira spędzali tam bez jedzenia od 3-5 dni.

W analizowanym okresie funkcjonariusze ujawnili nielegalne towary o łącznej szacunkowej wartości ok. 25 mln zł. Były to głównie papierosy i tytoń, skradzione pojazdy, narkotyki i alkohol. (infografika)

Wartości te utrzymywały się na podobnym poziomie do roku ubiegłego (2018).

W minionym roku funkcjonariusze przeprowadzili 264 kontrole mające na celu zbadanie rynku pracy cudzoziemców pod kątem legalności ich zatrudnienia. W wyniku działań ujawniono 502 cudzoziemców pracujących na Podkarpaciu nielegalnie. Zostali zobowiązani do opuszczenia Polski.

W 2019 roku łącznie 94 funkcjonariuszy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej wzięło udział w misjach zagranicznych. Były to międzynarodowe operacje organizowane przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex. Miały miejsce w Grecji, Bułgarii, Albanii, Hiszpanii, Włoszech. Ponadto, funkcjonariusze byli delegowani na granicę macedońsko-grecką w oparciu o umowy bilateralne.

Funkcjonariusze będący oddelegowani na misje, kontrolowali podróżnych i pojazdy na przejściach granicznych, walczyli z przemytem, ochraniali tzw. zieloną granicę oraz m.in. ustalali kraje pochodzenia przybyłych tam imigrantów. Funkcjonariusze zajmowali również stanowiska kierownicze w europejskich strukturach Frontex. M.in. koordynowali misje międzynarodowych zespołów chroniących granice południowe w Europie.

BiOSG

10-01-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

| Zaloguj się
Pokaż więcej komentarzy (0)