REKLAMA
REKLAMA

Rusza kwalifikacja wojskowa. Wezwanych ponad 1,5 tys. osób

SANOK / PODKARPACIE. Od 3 lutego do 30 kwietnia br. w kraju prowadzona jest kwalifikacja wojskowa. W powiecie sanockim rozpocznie się 24 lutego i potrwa do 26 marca. Powiatowa Komisja Lekarska w Sanoku pracować będzie w budynku byłego Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Jagiellońskiej 22 i obejmie 687 mężczyzn oraz 26 kobiet.

Powiatowa Komisja Lekarska w Lesku urzędować będzie w terminie 10 – 27 lutego w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Bieszczadnik” przy ul. Jana Pawła II 18 b, obejmując swoim zasięgiem działania powiat leski i bieszczadzki. Tutaj liczba podlegających wezwaniu do kwalifikacji wojskowej wynosi 342 mężczyzn i 3 kobiety.

Powiatowa Komisja Lekarska w Brzozowie jak co roku pracować będzie w budynku Brzozowskiego Domu Kultury przy ul. Armii Krajowej 3 w dniach 2-24 marca, obejmując 463 mężczyzn i 28 kobiet.

W tym roku do kwalifikacji wojskowej wezwani zostaną:
– mężczyźni urodzeni w 2001 r.;
– mężczyźni urodzeni w latach 1996-2000, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
– osoby urodzone w latach 1999-2000, które zostały przez powiatowe komisje lekarskie uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
– osoby urodzone w latach 1999-2000, które zostały przez powiatowe komisje lekarskie uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej , jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, a osoby te złożyły lub złożą w trybie art. 28 ust. 4 i 4 b ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony RP wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Sanoku o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
– kobiety urodzone w latach 1996 – 2001, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz. 944) (studia wyższe na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko–dentystyczny, pielęgniarstwo, weterynaria, psychologia i ratownictwo medyczne; oraz szkół policealnych kształcących w zawodach: technik farmaceutyczny oraz technik weterynarii), jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
– ponadto osoby które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa nie oznacza powołania do wojska, a każdy zgłaszający się do niej, zostanie przeniesiony do rezerwy i tym samym uzyska uregulowany stosunek do służby wojskowej bez jej odbycia. Powołanie do służby wojskowej może nastąpić wyłącznie na wniosek zainteresowanego ochotnika.

05-02-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)