REKLAMA
REKLAMA

MIASTO SANOK: Jak pomóc przedsiębiorcom? Oddajemy głos radnym miasta (OPINIE)

SANOK / PODKARPACIE. Jak pomóc sanockim przedsiębiorcom? Jakie kroki powinien podjąć burmistrz Sanoka? O opinię poprosiliśmy radnych Rady Miasta Sanoka. Komentarze zamieszczamy w kolejności alfabetycznej (nazwiska naszych rozmówców). 

AGNIESZKA KORNECKA-MITADIS:

Czas pandemii koronawirusa odbija się na wszystkich, na każdej warstwie społecznej jak i na kondycji firm począwszy od tych małych jednoosobowych poprzez średnie i duże. Wiemy już, że rząd RP przyjął „Tarczę Antykryzysową”, której celem jest ochrona miejsc pracy i zapewnienie bezpieczeństwa finansowego firm. Moim zdaniem działania samorządu powinny wzmocnić program rządowy.

Samorząd naszego Miasta poprzez działania pana Burmistrza podjął decyzję by pomóc przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą w lokalach będących własnością miasta Sanoka. Aby taką pomoc uzyskać należy złożyć stosowny wniosek.

Podjęta działania na pewno nie będą ostatnimi, kolejne zaś są uzależnione od pojawiających się potrzeb i możliwości finansowych Miasta Sanoka.

W razie potrzeby jako radna miasta będę wspierać takie działania.

ADAM KORNECKI:

Jest ciężko. Największy kryzys związany z epidemią dopiero jednak przed nami. Ja osobiście konkretnych sygnałów od przedsiębiorców nie otrzymałem. Nie rozmawialiśmy też o tym na forum rady, bo sesje czy komisje zostały zawieszone, w związku z kwarantanną, w której musimy pozostać.

PIOTR KOT:

Jak każdy, także i my jako radni musieliśmy ograniczyć kontakty do minimum, także zawodowo. Na forum rady nie rozmawialiśmy dotychczas na temat działań związanych z pomocom przedsiębiorcom. Pewne kroki podjął natomiast burmistrz Sanoka, Tomasz Matuszewski, proponując pomoc dla przedsiębiorców. Należy złożyć stosowny wniosek, który następnie zostanie rozpatrzony. Jeżeli my jako radni będziemy mieli podjąć jakieś decyzję, na pewno się tym zajmiemy. Musimy być świadomi, ze ciężkie czasy przed nami.

GRZEGORZ KOZAK:

Jednym z zadań gminy powinno być tworzenie korzystnych warunków rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Epidemia koronawirusa w znaczący sposób dotknęła firmy z branży handlowej, usługowej, gastronomicznej, hotelarskiej, turystycznej i transportowej.

Biorąc pod uwagę ciężką sytuację lokalnych przedsiębiorców oraz pracowników wywołaną epidemią Miasto Sanok powinno zaproponować przedsiębiorcą rozwiązania, które zminimalizują skutki zaistniałego kryzysu gospodarczego i zapobiegną likwidacji miejsc pracy.

Dla małych podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa można zaoferować całkowite zwolnienie z podatku od nieruchomości. W stosunku do dużych firm można byłoby rozważyć zwolnienie częściowe z płacenia tego podatku.

Względem przedsiębiorców prowadzących działalność w lokalach będących w zasobach miasta wskazanym byłoby czasowe umorzenie czynszów, które w chwili obecnej stanowią duże obciążenie dla podmiotów gospodarczych.

W podobny sposób można postąpić z opłatami za wywóz nieczystości stałych – przedsiębiorcy mogliby występować do miasta z wnioskami o zmianę deklaracji śmieciowej w zakresie ilości wywożonych odpadów – dla podmiotów, które ograniczyły działalność lub o umorzenie opłat śmieciowych – w przypadku całkowitego zaprzestania działalności.

Aby inicjować powstawanie owych miejsc pracy po ustaniu epidemii zasadnym byłoby zmniejszenie wysokości czynszów za lokale użytkowe znajdujące się w zasobach miasta. Już dziś widać, że wiele lokali jest pustych, a wieloletnie sklepy zmuszone są do zmiany miejsca działalności. Pomijam fakt, że pustostany ulegają dalszej degradacji, co powoduje kolejne wydatki miasta na prowadzenie prac remontowych.

Zdaję sobie sprawę, że powyższe działania pogorszą sytuację finansową miasta, co przełoży się na ograniczenie realizowanych przez miasto inwestycji. Środki finansowe na uruchomienie pomocy dla podmiotów gospodarczych mogłyby pochodzić z wcześniej zaplanowanych wydatków budżetu miasta na: inwestycje z zakresu rekreacji i sportu, organizacji wydarzeń sportowych i kulturalnych oraz działań promocyjnych miasta. Kolejnym obszarem funkcjonowania miasta, na którym można byłoby poczynić oszczędności są wydatki bieżące.

Epidemia koronawirusa pokazuje również, jak ważny jest Szpital Sanocki dla naszego regionu. Aby zapewnić mieszkańcom dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej Miasto Sanok oraz gminy wchodzące w skład powiatu sanockiego powinny corocznie w swoich budżetach zabezpieczać środki na działalność i rozwój naszego szpitala.

SŁAWOMIR MIKLICZ:

Samorząd musi reagować na potrzeby przedsiębiorców bardzo szybko, ale przede wszystkim czytelnie i jasno. Tak, aby nasi lokalni przedsiębiorcy wiedzieli na jakie wsparcie mogą liczyć od władz miasta. Kilka kroków Burmistrz powinien podjąć natychmiast – one już powinny być wdrożone. Przede wszystkim należy wytypować przedsiębiorców, którzy najbardziej cierpią na wprowadzonych ograniczeniach, tych, którzy będą najbardziej potrzebować wsparcia.

Burmistrz powinien jasno zakomunikować im, że z powodu pandemii i braku możliwości funkcjonowania ich zakładów, usług itp., umorzy im zaległości w podatku od nieruchomości za marzec, kwiecień, maj.

Przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność w lokalach wynajmowanych od miasta, należy obniżyć na trzy miesiące czynsz do przysłowiowej złotówki

Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestora powinien w obecnej chwili w sposób szczególny zadbać o wsparcie merytoryczne dla przedsiębiorców przy obsłudze tzw. tarczy antykryzysowej. Powinien świadczyć pomoc w wypełnianiu wszelkiego rodzaju dokumentów, wniosków, które przedsiębiorcy mogą składać celem złagodzenia negatywnych skutków kryzysu. To tutaj właśnie nasi przedsiębiorcy powinni mieć ogromne wsparcie.

Są to działania, które w mojej opinii powinny być już wdrożone. Nie ma czasu na nagrywanie „orędzi do sanoczan” czy też powielanie informacji ogólnopolskich na stronach internetowych urzędu miasta. W sytuacjach kryzysowych trzeba podejmować decyzje, które mogą w skuteczny sposób pomóc walczyć o utrzymanie miejsc pracy oraz utrzymanie się na rynku przedsiębiorców.

I na koniec, apeluję do Burmistrza o podjęcie działań zmierzających do zakupu materiałów ochrony osobistej personelowi medycznemu naszego szpitala ze środków, które w budżecie mamy zapisane na promocję miasta. Dzisiaj nie można marnować środków na kupowanie smyczy, reklamówek i gadżetów. Nie czas na wydawanie środków finansowych na współpracę zagraniczną czy filmy promocyjne o Sanoku. Dzisiaj te środki finansowe trzeba przeznaczyć na ochronę zdrowia i życia mieszkańców Sanoka. I to będzie najlepsza promocja miasta, a tych środków jest w budżecie całkiem sporo. Na początek proponuję przeznaczyć co najmniej pół miliona złotych z tych środków na zakup niezbędnych środków ochronny osobistej. To będzie dobra i potrzebna decyzja.

JAKUB OSIKA:

Pomoc dla przedsiębiorców to jeden z głównych priorytetów. To własnie nasi przedsiębiorcy (ich kondycja) będą na głównej linii frontu w powrocie do normalności gdy uporamy się medycznie z pandemią.

Samorząd już teraz musi bardzo mocno wsłuchać się w potrzeby żeby minimalizować straty bo te mogą być ogromnie dotkliwe dla całego społeczeństwa. Z pewnością należy jak najbardziej uelastycznić politykę czynszowa bo ta wymaga naprawdę odważnych decyzji i może okazać się kluczowa dla przetrwania wielu firm. Jest także narzędzie pomoc publicznej de minimis, ulg podatkowych i tu rola burmistrza aby uaktywnił odpowiednie procedury.

Jednym słowem jest co robić i o co walczyć. Czas najwyższy zająć się tymi realnymi problemami. Instrukcje i informacje o koronawirusie są już powszechne, więc szkoda tracić energię na ich powielanie.

Z całą pewnością będą wspierał i bronił burmistrza, jeżeli zajdzie taka potrzeba, w decyzjach wspierających naszych przedsiębiorców.

HENRYKA TYMOCZKO:

Należałoby, trzeba koniecznie umorzyć czy obniżyć podatki, przedsiębiorcom, którzy tracą na tej epidemii.  Muszą pochylić się nad tym burmistrzowie miasta. Są na pewno jakieś pieniądze w rezerwie budżetowej. Świat musiał się zatrzymać. Powiem nawet na przykładzie Rady Miasta. Komisja za komisją, sesja, przekomarzanie się. Ciągle pośpiech.

Ludzie zapomnieli, co jest w życiu najważniejsze. To, w czy teraz trwamy Pan Bóg wyprowadza najpiękniejsze dobro, bo jest miłością. Pokazuje człowiekowi współczesnego świata, co w życiu jest najważniejsze. Zdrowie i życie jest najważniejsze. To najcięższy post w historii świata. Mamy wielkiego patrona Świętego Michała Archanioła, Świętego księdza Zygmunta Gorazdowskiego,  Matkę Boską Sanocką. Oni stawiają się za nami u pana Boga w niebie, który uchroni nas od wszelkiego złego. 

red. / mp
foto: archiwum redakcji / archiwum prywatne

09-04-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)