REKLAMA
REKLAMA

SANOK: Nowatorski sposób kształcenia

Wielu spośród ponad miliona studentów w nowym roku akademickim zamiast w salach wykładowych uczyć się będzie przed ekranami komputerów. Jak będzie wyglądała nauka w sanockiej Alma Mater, z nowym rektorem dr. inż. Mateuszem Kaczmarskim rozmawia rzecznik prasowy Uczelni Wojciech Pajestka.

– Panie Rektorze, czy wzorem innych uczelni w całym kraju, sanocka Uczelnia przygotowuje się do kształcenia zdalnego?

MK: Podstawowym zadaniem naszej Uczelni jest solidne przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy zawodowej zgodnej z ukończonym kierunkiem studiów poprzez wyposażenie go we właściwe kompetencje zawodowe. Dlatego uznaliśmy, że kierować będziemy się nie tylko kwestiami epidemicznymi, ale także społecznymi i edukacyjnymi. Oczywiście zdrowie naszych wykładowców i studentów jest dla nas najważniejsze, dlatego wprowadzamy wypracowany i udoskonalony podczas trwania pandemii hybrydowy model nauki. Niektóre wykłady odbywały się będą w czasie rzeczywistym, a część realizowana będzie zdalnie. Ćwiczenia i pozostałe zajęcia, które dla osiągnięcia przez studenta wszystkich efektów uczenia się wymagają kontaktu bezpośredniego z nauczycielem akademickim, odbywały się będą na Uczelni, zgodnie z zasadami zapewniającymi bezpieczne funkcjonowanie w sytuacji zagrożenia zakażeniem SARS-CoV-2.

– Czy nie obawia się Pan, że potencjalni studenci Uczelni (rekrutacja cały czas trwa), zwłaszcza uczniowie szkół średnich będą mieli złe doświadczenia ze zdalnej formy nauki?

MK: Sytuacja w jakiej wszyscy się znaleźliśmy była nowa i zaskoczyła wszystkich, także nas wykładowców. Nie wszystkie szkoły miały wdrożone odpowiednie narzędzia do nauki zdalnej albo nigdy wcześniej z nich nie korzystały. Jednak dzisiaj mogę stwierdzić, że każdy kto rozpocznie lub będzie kontynuował naukę w Uczelni Państwowej w Sanoku nie ma się czego obawiać.

– Jakimi narzędziami do nauki zdalnej dysponuje w tej chwili Uczelnia?

MK: Już w minionym roku akademickim nasza Uczelnia oddała bezpłatnie do dyspozycji wykładowcom i studentom edukacyjny pakiet MS Office 365 z narzędziem Microsoft TEAMS do pracy zdalnej. Jest to zaawansowane narzędzie, które łączy typowe zadania z możliwością prowadzenia wideokonferencji i połączeń głosowych, ustalania spotkań dla zespołów, wymianą i udostępnianiem plików, dostępem do innych aplikacji oraz repozytorium plików. Z Teams można korzystać zarówno poprzez przeglądarkę internetową, aplikację desktopową, jak i klienta zainstalowanego na urządzeniu mobilnym, pracującym pod kontrolą Androida czy iOS-a.

– Jakie są wg Pana czynniki świadczące o sukcesie sanockiej Alma Mater i jak zachęciłby Pan potencjalnych studentów do rozpoczęcia nauki właśnie w Sanoku?

MK: Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku ma charakter regionalny, znamy potrzeby rynku pracy oraz oczekiwania przyszłych absolwentów i dostosowujemy odpowiednio naszą ofertę edukacyjną. Osoby podejmujące studia oczekują uzyskania wyższego wykształcenia zawodowego zgodnego z zainteresowaniami, pozwalającego na znalezienie w wyuczonym zawodzie dobrze płatnej pracy dającej satysfakcję oraz możliwość samorealizacji. Ukończenie studiów w sanockiej Uczelni pozwala absolwentom na podjęcie pracy zgodnej z posiadanym wykształceniem, często w miejscu zamieszkania lub w jego pobliżu. Taka polityka wynika nie tylko z oczekiwań studentów, ale również ze strategii rozwoju, w której określono iż misją Uczelni jest wspieranie rozwoju regionu poprzez udział w kształtowaniu jego polityki gospodarczej i zdrowotnej, a także otwarcie dla lokalnej społeczności nowych możliwości jakie niesie ze sobą wykształcenie.

– Dziękuję za rozmowę i życzę udanego roku akademickiego 2020/2021, mimo szczególnych warunków w jakich wszyscy się znaleźliśmy.

materiały nadesłane

04-09-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook