REKLAMA
REKLAMA

SANOK: Otrzymane i nieotrzymane dotacje na miejskie inwestycje

SANOK / PODKARPACIE. W ostatnich tygodniach mieliśmy do czynienia z rozstrzygnięciem kilku istotnych konkursów / naborów związanych z centralnymi dotacjami na różnego rodzaju inwestycje. Urząd Miasta Sanoka brał w nich udział. Na część pomysłów włodarzy przyznano środki, inne będą musiały poczekać.

W ostatnim czasie rozstrzygnięto kilka konkursów i naborów wniosków, w ramach których można było otrzymać dotacje ze środków centralnych na realizację różnorodnych zadań inwestycyjnych. Udział w nich brał Urząd Miasta Sanoka. Cześć złożonych wniosków spotkała się z akceptacją, inne nie przełożyły się na decyzję o dofinansowaniu lub muszą czekać na liście rezerwowej na ewentualne oszczędności, które mogą powstać podczas przeprowadzania przetargów.

Fundusz Dróg Samorządowych

15 kwietnia br. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań powiatowych oraz zadań gminnych objętych dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 r.

Na listach podstawowych znalazło się 103 zadania gminne o wartości dofinansowania 90 344 737,00 mln zł oraz 45 zadań powiatowych o wartości dofinansowania 83 902 607 mln zł.

Długość dróg lokalnych planowanych do przebudowy lub remontu wynosi łącznie 192,8 km.

Udało się

Urząd Miasta Sanoka otrzymał pozytywną ocenę wniosku o przebudowę ulicy Stawiska (dzielnica Zatorze). Łączna wartość zadania wynosi 1 202 250 zł. Kwota dotacji wyniesie 601 125 zł.

Nie udało się

Urząd Miasta Sanoka wnioskował również o przyznanie dotacji na remont czterech innych dróg w Sanoku. Chodzi o: ul. Poprzeczną, ul. Szafera, ul. Krasińskiego i ul. Sadową. Na ten moment nie udało się otrzymać dofinansowania. Zadanie znalazło się na liście rezerwowej. Łączna wartość planowanej przebudowy to 2 344 285,85 zł.

Gratuluję wszystkim samorządom, którym udało się znaleźć na liście zadań zakwalifikowanych do realizacji. Cieszą zadania, które będą realizowane w gminach Besko, Bukowsko, Nozdrzec, Zarszyn, Zagórz, Lesko, Dukla, Zarszyn, Ustrzyki Dolne, również gmina miasta Sanoka zakwalifikowała się do realizacji jednego zadania, którym jest ul. Stawiska – mówi Piotr Uruski, poseł na Sejm RP

Szkoda, że nie przeszedł wniosek na przebudowę ul. Poprzecznej, ul. Szafera, ul. Krasińskiego i ul. Sadowej, choć liczę na to, że uda się w kolejnym naborze. Gratulacje należą się też dla powiatów: sanockiego, brzozowskiego, leskiego i bieszczadzkiego, które uzyskały wspólnie wsparcie dla 11 zadań – dodaje poseł.

Warto dodać, że dofinansowanie na cztery zadania otrzymał wspomniany przez Piotra Uruskiego powiat sanocki. Łączna kwota potrzebna do realizacji projektów to ponad 22 mln zł. Środki, które wspomogą inwestycje wynosić będą ponad 16 mln zł. Chodzi o:

  • Przebudowę mostu z dojazdami w ciągu drogi Mrzygłód – Tyrawa Wołoska, wartość: 7 734 650,23, dofinansowanie: 6 187 720 zł,
  • Przebudowę drogi Wzdów – Besko, wartość: 957 510,53 zł, dofinansowanie: 670 257 zł,
  • Przebudowę drogi Czerteż – Strachocina, wartość: 12 063 003,20 zł, dofinansowanie: 8 444 102 zł,
  • Przebudowę ul. 800-lecia w Sanoku, wartość: 1 370 020,11 zł, dofinansowanie: 959 014 zł.

Dane na podstawie publikacji PUW w Rzeszowie / nadesłane


Prace remontowo-konserwatorskie

W ostatnim czasie opublikowano również zestawienie dotacji w roku 2020 na prace remontowo-konserwatorskie obiektów nieruchomych ze środków Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu na terenie woj. podkarpackiego.

Łącznie do instytucji wpłynęło 422 wnioski o przyznanie dotacji. Na dofinansowanie prac remontowo konserwatorskich przy obiektach architektury 256 wniosków, na prace konserwatorskie obiektów ruchomych 166 wniosków. Przyznano 205 dotacji na kwotę 9 392 000 zł w tym:
– 123 dotacje na prace remontowo konserwatorskie przy obiektach architektury na kwotę 6 100 000 zł,
– 82 dotacje na prace konserwatorskie przy obiektach ruchomych na kwotę 3 292 000 zł.

Nie udało się

Miasto Sanok wnioskowało o remont kanalizacji deszczowej i elewacji od strony podwórza kamienic przy ul. Rynek 14 i Rynek 16. Kwota kosztorysu oszacowana była na 282 784,83 zł.

Dane na podstawie publikacji Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu / nadesłane


Kocioł ekologiczny na biomasę

Udało się

W poniedziałek burmistrz Tomasz Matuszewski poinformował o pozytywnie zakończonym naborze, efektem którego jest dofinansowanie na budowę kotła ekologicznego na biomasę w zakładzie ciepłowniczym przy ul. Kiczury. Całkowita wartość projektu to 11 551 000 zł, z czego kwota dotacji ma wynieść 3 447 300 zł.

Pozostała kwota inwestycji zostanie sfinansowana z nisko oprocentowanej pożyczki z NFOŚiGW. Bezpośrednim celem budowy tego kotła jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła w miejskiej sieci ciepłowniczej w Sanoku – mówi Tomasz Matuszewski, burmistrz Sanoka.

grafika poglądowa

źródło: Red., PUW w Rzeszowie, Facebook, materiały nadesłane

foto: archiwum Esanok.pl / nadesłane, UM Sanok

02-05-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)