REKLAMA
REKLAMA

SANOK: Sesja absolutoryjna w mieście. Jak radni ocenią burmistrza?

SANOK / PODKARPACIE. 30. Sesja Absolutoryjna Rady Miasta Sanoka VIII kadencji, odbędzie się w dniu 23 lipca 2020r. (czwartek) o godz. 9:00 w Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Jana III Sobieskiego 5 w Sanoku. Publikujemy porządek obrad.

1. Otwarcie obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Raport o stanie Gminy Miasta Sanoka.

a) debata nad raportem,
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sanoka wotum zaufania.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe za 2019 rok.

6. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w/s sprawozdania Burmistrza Miasta Sanoka z wykonania budżetu miasta za 2019 rok.

7. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu miasta za 2019 rok.

8. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Sanoka za 2019 rok.

9. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sanoka za rok 2019.

10. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.

11. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie dot. zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Sanoka z wykonania budżetu miasta za 2019 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sanoka absolutorium z tytułu wykonania bdżetu za 2019 tok.

13. Zamknięcie obrad sesji.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Grzegorz Kozak

Foto: archiwum redakcji / archiwum UM Sanok

21-07-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)