REKLAMA
REKLAMA

DZISIAJ / SANOK: Sesja w mieście. Publikujemy program

SANOK / PODKARPACIE. 27 lutego 2020r. o godz. 16:00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku odbędzie się XXVI sesja Rady Miasta Sanoka VIII kadencji. Publikujemy porządek obrad.

1. Otwarcie obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.

4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.

5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.

7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 2161/3 o pow. 0,0049 ha położonej w Sanoku stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 2162, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka położonych w Sanoku przy ul. Okulickiego oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 2612 o pow. 1,2531 ha i nr 1341/7 o pow. 0,9395 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka położonych w Sanoku przy ul. Kwiatowej jako działki nr 536/3 o pow. 0,0072 ha, 539/13 o pow. 0,0001 ha, 537/5 o pow. 0,0064 ha, 540/1 o pow. 0,0287 ha, 540/2 o pow. 0,324 ha, 540/3 o pow. 0,0721 ha, 540/4 o pow. 0,4571 ha zabudowane budynkiem handlowo – usługowym, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zaliczenia ul. Iwaszkiewicza do kategorii dróg gminnych, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu miasta Sanoka przez właściciela winnicy „Dolina Sanoku” w Sanoku – Olchowcach, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

16. Informacja Burmistrza Miasta na temat suburbanizacji miasta Sanoka.

17. Interpelacje

18. Wolne wnioski i zapytania.

19. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miasta
Andrzej Romaniak

Archiwum eSanok.pl

27-02-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)