REKLAMA
REKLAMA

DZISIAJ / SANOK: Sesja w mieście. Publikujemy program

SANOK / PODKARPACIE. 27 lutego 2020r. o godz. 16:00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku odbędzie się XXVI sesja Rady Miasta Sanoka VIII kadencji. Publikujemy porządek obrad.

1. Otwarcie obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.

4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.

5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.

7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 2161/3 o pow. 0,0049 ha położonej w Sanoku stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 2162, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka położonych w Sanoku przy ul. Okulickiego oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 2612 o pow. 1,2531 ha i nr 1341/7 o pow. 0,9395 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka położonych w Sanoku przy ul. Kwiatowej jako działki nr 536/3 o pow. 0,0072 ha, 539/13 o pow. 0,0001 ha, 537/5 o pow. 0,0064 ha, 540/1 o pow. 0,0287 ha, 540/2 o pow. 0,324 ha, 540/3 o pow. 0,0721 ha, 540/4 o pow. 0,4571 ha zabudowane budynkiem handlowo – usługowym, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zaliczenia ul. Iwaszkiewicza do kategorii dróg gminnych, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu miasta Sanoka przez właściciela winnicy „Dolina Sanoku” w Sanoku – Olchowcach, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

16. Informacja Burmistrza Miasta na temat suburbanizacji miasta Sanoka.

17. Interpelacje

18. Wolne wnioski i zapytania.

19. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miasta
Andrzej Romaniak

Archiwum eSanok.pl

27-02-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)