REKLAMA
REKLAMA

SANOK: Sosenki, Sanoczanka i Czołgowisko na sprzedaż. Znamy ceny wywoławcze

SANOK / PODKARPACIE. Na początku maja Urząd Miasta w Sanoku ogłosił przetargi na sprzedaż nieruchomości należących do gminy. Działki, które będzie można kupić to dobrze znane w Sanoku miejsca: Sosenki, Sanoczanka i tzw. Czołgowisko. Znamy ceny wywoławcze w poszczególnych przetargach.

1. SOSENKI

Popularne „Sosenki” to działka położona w dzielnicy Olchowce. Dawna jednostka wojskowa, a w ostatnich latach Ośrodek Wypoczynkowo-Rekreacyjny. Działka zlokalizowana jest przy ul. Gajowej 35, oznaczona w ewidencji gruntów m. Sanoka jako działka nr 58/150.

Jest objęta księgą wieczystą nr KS1S/00061742/8. Dział III i IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem stołówki wraz z kuchnią, budynkiem „stanicy”, budynkiem hydroforni, budynkiem recepcji, budynkiem magazynowym, budynkiem rozdzielni prądu, budynkiem w.c., budynkiem łaźni i 14-stoma domkami letniskowymi.

Powierzchnia: 4,1772 ha

Cena wywoławcza: 2 334 000,00 zł netto

Wadium: 230 000,00 zł
Postąpienie: 23 340,00 zł

Sprzedaż jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Olchowce d. Jednostka Wojskowa, uchwalonym przez Radę Miasta Sanok Uchwałą Nr XXIII/242/04 z dnia 17 lutego 2004 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 20 poz. 216 z dnia 23.03.2004r., zmienionym Uchwałą Nr LI/418/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego położonego w dzielnicy Olchowce d. Jednostka Wojskowa – ETAP 1, – ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 10.01.2014r., poz. 127, nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolami: 1UT – teren usług turystycznych wielofunkcyjnych (teren istniejącego ośrodka wczasowego z bazą noclegową), 1 US – teren usług sportu i rekreacji.

archiwum Esanok.pl

2. SANOCZANKA

Sanoczanka, czyli dawne przedszkole w dzielnicy Wójtostwo pomiędzy ul. Kwiatową a ul. Krasińskiego. W ostatnich latach budynkiem administrowało TS „Sanoczanka”. W lokalach swoje firmy prowadzą lokalni przedsiębiorcy.

Działki wchodzące w skład całego kompleksu:

  • nr 540/1 o powierzchni 0,0287 ha – niezabudowanej, objętej księgą wieczystą nr KS1S/00022415/2;
  • nr 540/2 o powierzchni 0,0324 ha – niezabudowanej, objętej księgą wieczystą nr KS1S/00022420/0;
  • nr 540/3 o powierzchni 0,0721 ha – niezabudowanej, objętej księgą wieczystą nr KS1S/00022527/0;
  • nr 540/4 o powierzchni 0,4571 ha – zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, objętej księgą wieczystą nr KS1S/00022519/1;
  • nr 536/3 o powierzchni 0,0072 ha – niezabudowanej, objętej księgą wieczystą nr KS1S/00022426/2;
  • nr 537/5, 539/13 o powierzchni 0,0065 – niezabudowanej, objętej księgą wieczystą nr KS1S/00037206/2.

Działy III i IV powołanych wyżej ksiąg wieczystych wolne są od wpisów (obciążeń).

Budynek handlowo-usługowy usytuowany na działce 540/4 obciążony jest 5-cioma umowami najmu, zawartymi na czas określony, tj. do 31.12.2020 r. (z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia) oraz umową użyczenia, zawartą na czas określony, tj. do 01.09.2020 r. Umowy zostaną przeniesione na nabywcę nieruchomości z dniem podpisania umowy notarialnej (art. 678 k.c.).

Powierzchnia: 0,6040 ha

Cena wywoławcza: 1 499 250,00 zł netto

Wadium: 140 000,00 zł
Postąpienie: 15 000,00 zł

Sprzedaż jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.).

Dla terenu na którym położone są w/w nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku planu ustalenie przeznaczenia terenu, określenie sposobu zagospodarowania i warunków jego zabudowy następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Wydanie takiej decyzji może nastąpić na wniosek inwestora, w odniesieniu do konkretnego zamierzenia inwestycyjnego.

foto: archiwum Esanok.pl

3. CZOŁGOWISKO

Teren po dawnym poligonie niedaleko jednostki wojskowej. Dzielnica Olchowce, w sąsiedztwie Osiedla Nad Stawami. Działka nr 870/3.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Olchowce d. Jednostka Wojskowa, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Sanoka Nr XXIII/242/04 z dnia 17 lutego 2004 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 20, poz. 216 z dnia 23.03.2004 r., zmienionym Uchwałą Nr LI/418/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego położonego w dzielnicy Olchowce d. Jednostka Wojskowa – ETAP I, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 10.01.2014 r., poz. 127, nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 7U – tereny zabudowy usługowej.

Działka objęta księgą wieczystą nr KS1S/00069060/9. Dział III i IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów (obciążeń).

Powierzchnia: 2,6643 ha

Cena wywoławcza: 1 500 000,00 zł netto

Wadium: 150 000,00 zł
Postąpienie: 15 000,00 zł

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%.

TERMIN

Przetargi odbędą się w dniu 6 lipca 2020 roku, w budynku Urzędu Miasta w Sanoku, Rynek 1, w Sali Herbowej Nr 64, w następującej kolejności:

godz. 9:00 – działki nr 540/1, 540/2, 540/3, 540/4, 536/3, 537/5, 539/13, obr. Wójtowstwo;
godz. 10:30 – działka nr 870/3, obr. Olchowce;
godz. 11:00 – działka nr 58/150, obr. Olchowce.

LINK DO SZCZEGÓŁÓW PRZETARGÓW

grafika poglądowa / archiwum

źródło: Red., BIP UM Sanok

18-05-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)