REKLAMA
REKLAMA

SANOK: Sytuacja na rynku pracy. Rozmowa z dyrektorem urzędu pracy

SANOK / PODKARPACIE. Ogłoszony stan epidemii ma ogromy wpływ na to jak sytuacja kształtuje się na rynku pracy. Czy przybyło osób bezrobotnych? Jak przedsiębiorcy korzystają z Tarczy Antykryzysowej? Na te pytania odpowie nam dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku, Wojciech Wydrzyński.

Mateusz Pniewski: W związku z wprowadzonym stanem epidemii macie więcej czy mniej pracy? 

Wojciech Wydrzyński: Uważam, że więcej. Po pierwsze choćby dlatego, że oprócz dotychczasowych zadań doszły nam te związane z obsługą przedsiębiorców zainteresowanych pomocą w ramach tarczy antykryzysowej. I choć wstrzymaliśmy bezpośrednie przyjmowanie klientów w Powiatowym Urzędzie Pracy, to pracy wcale nie mamy mniej. 

M.P.: W dobie elektronicznego obiegu dokumentów chyba automatycznie przeszliście na prace zdalną?

W.W.: Wszelkie kontakty inicjowane są za pomocą narzędzi teleinformatycznych. Większość wniosków i innych dokumentów można złożyć za pośrednictwem portalu praca.gov.pl lub poprzez  ePUAP. Uzupełnienia lub wyjaśnienia, które nie wymagają podpisu można składać drogą mailową. Na bieżąco przyjmujemy także dokumenty w wersji papierowej. Można je zostawiać w skrzynce podawczej znajdującej się przed wejściem do głównego budynku Urzędu lub przesłać pocztą tradycyjną. Z doradcami klienta w sprawie potwierdzenia gotowości podjęcia pracy należy kontaktować się telefonicznie. W przypadku podjęcia pracy przez osobę bezrobotną można przesłać informację (pismo o wyrejestrowanie, umowa) na adres e-mail Urzędu. Jeżeli chodzi natomiast o rejestrację osoby bezrobotnej to jest możliwa elektroniczne poprzez praca.gov.pl, tutaj wymagane jest posiadanie elektronicznego profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Drugą możliwością jest zgłoszenie chęci rejestracji na stronie praca.gov.pl. W takim przypadku po przyjęciu zgłoszenia pracownik kontaktuje się z osobą celem przedstawienia dalszej drogi postępowania.

Na zdjęciu Wojciech Wydrzyński, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku. foto: archiwum prywatne

M.P.: Jak sytuacja z wypłatami zasiłków czy stypendiów?

W. W.: Zasiłki, stypendia i dodatki aktywizacyjne są wypłacane terminowo. Na bieżąco realizujemy wszystkie formy pomocy wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, niemniej jednak odnotowujemy znacznie mniejsze zainteresowanie przedsiębiorców i osób bezrobotnych tymi formami, większość z nich wnioskuje o przesunięcie terminu zawarcia umowy na okres późniejszy.

M.P.: Wspomniał Pan, że macie więcej pracy jeżeli chodzi o udzielaną pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej.

W.W.: Tak. W chwili obecnej skupiamy się głównie na realizacji zadań związanych z wejściem w życie Tarczy Antykryzysowej. Działania te mają na celu ochronę przedsiębiorców oraz miejsc pracy. Na bieżąco realizujemy nabór wniosków i wypłacamy środki w postaci pożyczek w kwocie 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców, które po spełnieniu określonych warunków mogą być umorzone. Ogłoszony został nabór wniosków na dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz dla organizacji pozarządowych oraz dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności przez samozatrudnionych.

M.P.: Chyba wszyscy stąpamy po nowym gruncie. Zarówno osoby fizyczne, przedsiębiorcy, jak i urzędnicy zajmuący się rozdysponowywaniem środków czy weryfikacją wniosków. 

W.W.: Zdecydowanie tak. Dlatego zachęcam do śledzenia informacji dotyczących realizacji wyżej wymienionych form pomocy na naszej stronie Urzędu (sanok.praca.gov.pl). Znajdują się tam ponadto niezbędne wnioski do pobrania. W zakładce „Tarcza antykryzysowa COVID-19 pytania i odpowiedzi” zamieszczane są na bieżąco pytania i odpowiedzi z zakresu tych form pomocy. A wiele rzeczy zmienia się nawet w ciągu jednego dnia. 

M.P.: Czy duże zakłady pracy w Sanoku planują zwolnienia? 

W.W.: Na chwilę obecną nie posiadamy informacji o planowanych zwolnieniach w zakładach pracy znajdujących się na terenie powiatu sanockiego. Porównując dane tegoroczne do ubiegłorocznych, nie widać również dużych zmian. Zobaczymy co przyniosą kolejne tygodnie. 

M..P: Dziękuje za rozmowę. 

W.W.: Dziękuje.

22-04-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym: