REKLAMA
REKLAMA

SESJA/SANOK: Dopłaty do wody i średnie ceny paliw

SANOK / PODKARPACIE. 24. sesja rady Miasta Sanoka odbędzie się 30 stycznia. początek o godzinie 9:00. Publikujemy porządek obrad.

1. Otwarcie obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.

4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.

5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.

7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta zmiany uchwały budżetowej na rok 2020, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

8.Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania „Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Sanoka w roku szkolnym 2019/2020, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zamiaru przekształcenia Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 3 w Sanoku poprzez zmianę siedziby przedszkola oraz ustalenie jego innej lokalizacji, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie wskazania gminnych jednostek budżetowych, które utworzą rachunki dochodów, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku, przy ul. Konarskiego oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3517 o pow. 0,0923 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz zwolnienia z tej opłaty, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Sanoka na rok 2020, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie dopłat do ceny dostarczonej wody i odprowadzenia ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu miasta Sanoka przez firmę Arkadiusz Andrejkow – malarstwo ścienne i sztalugowe, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrz Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu miasta Sanoka przez Miejskie Stowarzyszenie Sportowe „GRYF” Sanok, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020.

21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Krośnie w wyborach uzupełniających na kadencję 2020-2023.

22. Sprawozdanie Komisarza Wyborczego z przeprowadzonych wyborów uzupełniających do Rady Dzielnicy Zatorze.

23. Interpelacje.

24. Wolne wnioski i zapytania.

25. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miasta
Andrzej Romaniak

Foto: archiwum eSanok.pl

28-01-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)