REKLAMA
REKLAMA

Sprzęt budowlany na drodze – czy wolno się nim poruszać?

Takie pytanie zadają sobie nie tylko nowi nabywcy maszyn budowlanych, którzy w jakiś sposób muszą dostać się na miejsce budowy ale także i pozostali uczestnicy ruchu, gdy jadąc za koparką lub walcem często zastanawiają się, czy pojazd taki może poruszać się po drodze. Postaramy się więc rozwiać wszelkie wątpliwości i zwięźle odpowiedzieć na pytanie.

Maszyna budowlana w rozumieniu prawa jest pojazdem, który może poruszać się po drodze publicznej w sposób szczególny. Ustawodawca zwolnił właścicieli pojazdów wolnobieżnych, czyli takich, których prędkość nie przekracza 25 km/h (wyjątkiem jest ciągnik rolniczy) ich rejestracji. Nie zwalnia to jednak właścicieli z obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz ważnego uprawnienia do prowadzenia takiego pojazdu.

Maszyny budowlane dzielimy na kilka kategorii: 

  • maszyny samojezdne (które mogą poruszać po drogach publicznych samoczynnie);
  • maszyny samojezdne- pojazdy na gąsienicach, walce itp., które nie powinny poruszać się po drogach publicznych;
  • maszyny zainstalowane na podwoziu pojazdów (np. pompy do betonu, betonomieszarki itp.).

ladowarki-kolowe-everun

Ładowarki teleskopowe – Everun

Pojazdy budowlane muszą więc przemieszczać się zgodnie z przepisami prawa drogowego. Wszelkie zagadnienia o warunkach transportu oraz dopuszczeniu maszyn budowlanych do ruchu drogowego znajdziemy w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku – prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z nim właściciele pojazdów kołowych mogą bez przeszkód przemieszczać się po drogach publicznych samoczynnie (przy użyciu własnego napędu kołowego). Jedyne ograniczenie jakie nałożył ustawodawca na tego typu maszyny to odległość, jaką może pokonać pojazd do wskazanego celu. Maszyna budowlana, np. koparka, może oddalić się od placu budowy nie dalej niż na dystans 20 km. Dłuższe trasy powinny odbywać się na lawetach, niskopodwoziówkach lub innym transportem do tego przeznaczonym.

Najprostszym rozwiązaniem jest użycie własnego napędu przez maszynę, jednak nie może być on stosowany we wszystkich maszynach jezdnych, dlatego w niektórych przypadkach lepszym rozwiązaniem będzie doposażenie maszyny w podwozie samochodowe lub innego typu podwozie umożliwiające transport pojazdu z prędkością co najmniej 40 km/h. Transport maszyn budowlanych na podwoziach kołowych można przeprowadzać na odległość nie większą niż 25-35 km. Maszyny gąsienicowe nie powinny poruszać się po drogach gruntowych oraz nie powinny przemieszczać się po innego rodzaju drogach na odległość większą niż 2 km.

Innym rozwiązaniem transportu maszyn bez własnego napędu jest holowanie. Przystosowany do holowania pojazd, za ciągnikiem lub samochodem, może rozwinąć prędkość nie większą niż 25 km/h. Pojazdy wyposażone w stalowe koła bez ogumienia mogą być holowane z prędkością do 5 km/h na odległość nie przekraczająca 15 km. Maszyna holowana powinna mieć sprawne hamulce i powinna być prowadzona przez wykwalifikowanego operatora.

Podczas transportu kierującego pojazdem budowlanym obowiązują przepisy o ruchu drogowym. Pojazdy te nie powinny przekraczać dopuszczalnej szerokości oraz nacisków na oś. Jeżeli warunki te zostały niespełniony, należy oznaczyć pojazd oraz uzyskać specjalne pozwolenie, które może wydać zarządca drogi.

Transport maszyn budowlanych wymaga także bezwzględnego przestrzegania zasad BHP, dlatego przy transporcie mogą przebywać tylko i wyłącznie osoby, które zapewniają bezpieczeństwo oraz przeszkolony personel. Wszystkie inne osoby postronne znajdujące się w pobliżu maszyny powinny zostać ostrzeżone lub usunięte na bezpieczną odległość. Pracownik, który obsługuje taką maszynę, powinien posiadać przy sobie ważny dokument potwierdzający uprawnienia oraz dowód osobisty. Pojazd poruszający się po drodze publicznej powinien być wyposażony w światła, kierunkowskazy, światła stopu.

Ważnym elementem, który przyczynia się do zwiększenia wydajności wykorzystania maszyn budowlanych, jest ich odpowiednia logistyka pomiędzy placem budowy a bazą. Bierze się tu pod uwagę warunki ekonomiczne, tj. czy dany transport danego pojazdu odbywać się ma samoczynnie i czy pozwoli to zredukować koszt takiego przejazdu; czy czas jaki będzie potrzebowała maszyna na przemieszczenie się z punktu A do punktu B będzie skrócony do minimum, nie tworząc przy tym bezproduktywnych postojów.

Sporym problemem wywoływanym przez maszyny budowlane jest zaś zaśmiecanie drogi, np. błotem wywożonym na kołach z miejsca pracy. To zarówno kwestia estetyki, jak i bezpieczeństwa poruszania się, gdyż na takiej drodze utrudnione jest hamowanie, zwłaszcza po deszczu. Pracownicy budowy mają więc obowiązek dbanie o czystość ulicy a w przypadku wystąpienia zabrudzeń o ich natychmiastowe usunięcie.

Artykuł sponsorowany
materiały nadesłane

24-06-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym: