REKLAMA
REKLAMA

Sytuacja na rynku pracy w powiecie sanockim

Do Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku zwróciliśmy się z prośbą o informację na temat sytuacji na rynku pracy w naszym powiecie. 

Ilu jest zarejestrowanych bezrobotnych? Ile osób zarejestrowało się w marcu? Ile w kwietniu? Ile w maju? 

Ilość osób zarejestrowanych według stanu na poszczególne miesiące:

Proszę o podanie informacji dotyczącej stopy bezrobocia?

 

Jakie jest zainteresowanie świadczeniami w ramach tarczy antykryzysowej? Jakie podmioty korzystają?  Z jakich świadczeń? Jaka to jest skala? Jak długo trwa procedura wypłacania świadczeń? 

Dane według stanu na 14.05.2020r.

Zostało złożonych 165 wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, o którym mowa w art. 15zzb Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. (w pierwszym naborze).

Podobnie wnioski o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, o których mowa w art. 15 zzc (samozatrudnieni) w ilości 161 oraz 6 wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, o którym mowa w art. 15zze (organizacje pozarządowe).

W chwili obecnej w/w wnioski rozpatrujemy i rozpoczynamy wypłacać dofinansowanie.

W dniu wznowiliśmy kolejny nabór na ww. formy pomocy, który będzie trwał przez 14 dni.

Natomiast na bieżąco przyjmujemy wnioski o jednorazową pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15zzd

Do dnia 14.05.2020r. złożonych zostało 1699 wniosków, natomiast rozpatrzonych i wypłaconych zostało 1399 wniosków na kwotę około 7 milionów zł.

Dane za: Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku

20-05-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)