REKLAMA
REKLAMA

W Mechaniku ,,na bogato”. Dostawali świadectwa i pieniądze (ZDJĘCIA)

Zakończenie roku w ZS 2 „na bogato”- 8500 zł na nagrody za wyniki w nauce, podsumowanie projektu POWER VET, czyli koniec roku w sanockim MECHANIKU

W tym roku szkolnym z powodu pandemii COVID-19 ostatnie brzmienie szkolnego dzwonka nie mogło wezwać całej społeczności Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku na uroczystą akademię. Odbyło się tylko spotkanie w kameralnym gronie, które było okazją na podsumowania pracy w kończącym się roku szkolnym, do nagrodzenia najlepszych oraz podziękowania firmom patronackim, które mimo pomimo kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią ufundowały wysokie nagrody pieniężne za wyniki w nauce szkolnej oraz kształceniu praktycznym.

Firma DOMET od kilku lat patronuje kierunkowi technik mechanik i jak co roku doceniła swych najlepszych podopiecznych.

Jan Leśniak z klasy 1cm, Krystian Barszczowski z klasy 2cm oraz Kinga Potomska z klasy 1cmg otrzymali 500 złotowe nagrody za trud włożony w naukę w bieżącym roku szkolnym.

Nad technikiem ochrony środowiska „ochronny” parasol otworzyła firma Sanok Rubber Company i uczennice klasy 1to Wioletta Pałys i Katarzyna Pełdiak otrzymały po 1000 zł premii za wyjątkowe zaangażowanie w pracę i wysokie wyniki w nauce.

ADR Polska S.A współpracuje ze szkołą przy kształceniu praktycznym uczniów z kierunku technik automatyk w Technikum nr 2 oraz operator obrabiarek skrawający w Branżowej Szkole I stopnia Oprócz comiesięcznej wypłaty dla pracowników młodocianych w branżówce znalazły też środki na gratyfikację dla uczniów z najlepszymi wynikami w nauce. I tak Maksymilian Pańczyk, Kamil Pisiak i Kamil Urban dostali po 500 zł na wakacyjne wydatki za wysokie osiągnięcia i wzorowe zachowanie. Firma nie zapomniała też o Łukaszu Piotrowskim z klasy 1aeg, przyszłym techniku automatyku i ufundowała mu również 500 złotową premię jako motywację do dalszej nauki.

Technik elektronik to „oczko w głowie” firmy EAE Elektronik. Kierownictwo firmy doceniło uczniów szczególnie uzdolnionych i zaangażowanych w pracę. Adam Pilawski z klasy 1 ae otrzymał 500 zł, jego kolega z tej samej klasy Adrian Kociuba 200 zł, a z klasy 1aeg Adrian Żarski 300 zł.

O dobrych uczniach nie zapomniała też Rada Rodziców i tradycyjnie część swojego budżetu przeznaczyła na nagrody dla młodzieży. Wśród wyróżnionych uczniów znaleźli się: uczennica klasy 1to Klaudia Gaworecka, (500 zł), uczeń klasy 1ae Adam Pilawski (300 zł) oraz uczeń klasy 1aeg Mikołaj Żarski (200 zł).

– Gratyfikacja finansowa jest niewątpliwie sporą motywacją do rzetelnej i systematycznej pracy, uczy młodzież odpowiedzialności, sumiennego wykonywania powierzonych zadań, co przekłada się na wysokie wyniki z egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe – komentuje kameralną galę wręczenia nagród Dyrektor Szkoły Jowita Nazarkiewicz. – Swą obecnością mury szkoły zaszczycili też przedstawiciele firm patronackich i Rady Rodziców, dzięki którym w tym roku dysponowaliśmy łączną kwotą nagród w wysokości 8500 zł, za którą bardzo jesteśmy wdzięczni.

Jak co roku Samorząd Uczniowski zgłosił też kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Są to uczniowie z najwyższą średnią ocen w szkole. Najlepsze wyniki w nauce w 5- letnim Technikum nr 2 osiągnęła Klaudia Gaworecka ( kierunek: technik teleinformatyk) oraz w 4-ro letnim Technikum nr 2 Krystian Barszczowski ( kierunek: technik mechanik) i to oni będą beneficjentami comiesięcznie wypłacanego stypendium.

Globalna pandemia wstrzymała też realizację niektórych projektów mobilności edukacyjnej uczniów i kadry nauczycielskiej. Jednakże częściowo udało się realizować wcześniej zaplanowane działania będące kontynuacją założeń projektów LdV i Erasmus+ realizowanych od 2013 roku.

Właśnie dobiega końca realizacja projektu POWER VET-2018-1-PL01-KA102-048004 Praktyki w Hiszpanii , Niemczech i Włoszech szansa dla uczniów ZS2 w Sanoku. W ramach projektu aż 56 uczniów technikum i szkoły branżowej oraz 6 nauczycieli przedmiotów zawodowych miało możliwość poszerzenia swoich kompetencji zawodowych i językowych w różnych krajach Unii Europejskiej.

Uczniowie kierunków technik teleinformatyk, technik mechanik oraz technik pojazdów samochodowych odbyli miesięczne praktyki zawodowe w Hiszpanii, uczniowie kierunku technik ochrony środowiska oraz branżowej szkoły o kierunku mechanik samochodowy dwutygodniowy staż we Włoszech, a dodatkowy, dwutygodniowy staż z AutoCad-a odbył się w Dreźnie.

Aktualnie w szkole trwają przygotowania do wyjazdu na praktyki, staże oraz kursy z dwóch nowych projektów: POWER VET- 2019-1-PL01-KA102-062671 Praktyki w Niemczech i Hiszpanii szansą dla uczniów ZS 2 w Sanoku oraz POWER SE-2019-1-PL01-KA101-063021 Kreatywny „Mechanik”. W trakcie roku szkolnego odbyła się rekrutacja i są prowadzone kursy językowe (obecnie on-line) oraz z przygotowania kulturowego i pedagogicznego dla 19 osób mających wyjechać do Lipska. Będą to uczniowie z kierunków: technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, mechanik samochodowy i operator obrabiarek skrawających. Planowany jest też wyjazd 16 uczniów na miesięczne praktyki do Salamanki w przyszłym roku szkolnym.

– Wszystkie nasze projekty są powiązane z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy, zarówno treści nauczania w szkole, jak i założenia projektów konsultujemy z lokalnymi firmami, które swym patronatem objęły nauczane w szkole kierunki. Ponadto bardzo istotny jest bezpośredni kontaktu z innymi kulturami i religiami w celu nauki tolerancji oraz poszerzenia kultury ogólnej i zainteresowań. Dlatego też postanowiliśmy zrealizować projekt we współpracy z trzema krajami: Włochami, Hiszpanią i Niemcami – atrakcyjnymi pod względem kulturowym i historycznym, ale także wielokulturowymi i uczącymi obcokrajowców. Zasady rekrutacji uczniów do udziału w projekcie mają zmobilizować młodzież do większych wysiłków w celu uzyskania jak najlepszych wyników w nauce i zachowaniu. Możliwość odbycia praktyki czy stażu za granicą ma stanowić zachętę do nauki i będzie rodzajem nagrody za ich pracę i zaangażowanie. Kolejnym celem projektu jest przygotowanie uczniów do mobilności oraz pokazanie innych wzorców życia niż w środowisku lokalnym, w którym nie jest promowane doskonalenie własnych umiejętności czy wiedzy – o projektach opowiada ich koordynator, wicedyrektor szkoły Bożena Chabros- Jaklik.

Pomimo trudności i niesprzyjającej aury ten rok możemy zaliczyć do udanych. Mówiąc wszystkim „do zobaczenia”, żywię głęboką nadzieję, że za dwa miesiące spotkamy się pełni nowych sił i energii do dalszej pracy i nauki, do odkrywania tajemnic, których wciąż jest tak wiele do odkrycia – tymi słowami pożegnała przed wakacyjną przerwą społeczność Mechanika Pani dyrektor Jowita Nazarkiewicz.

Artykuł sponsorowany

26-06-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym: