REKLAMA
REKLAMA

WOLNE WNIOSKI: Radni miejscy mają głos (VIDEO)

WOLNE WNIOSKI: Radni miejscy mają głos (VIDEO)

SANOK / PODKARPACIE. Wolne wnioski i zapytania radnych to stały punkt sesji. O co pytali podczas ostatniej sesji? Zobaczcie materiał filmowy.

AKTUALIZACJA 10.02. 2020: 
Radny Roman Babiak zgłosił się do naszej redakcji, przynoszą wspomniane interpelacje. W komentarzach bowiem pojawiły się one, ale z błędami i nieczytelnie przedstawione.

Na prośbę radnego publikujemy obie interpelacje.10-02-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (67)

Komentarze niezarejestrowanych czytelników:

ninastek2020-02-07 18:19:28
0 0
można te interpelacje radnego Babika gdzieś poczytać?
anka2020-02-07 18:21:40
0 0
na BIPie są
interpelacje radnego2020-02-07 18:27:06
0 0
W oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, proszę o: 1) przekazanie mi do wglądu kopii wszystkich dokumentów dotyczących konkursu zotganizowanęgo na stanowisko Kięrownika Biura Burmistrza Miasta Sanoka na podstawie, którego została w lJrzędzie Miasta Sanoka zatrudniona Pani Małgorzata Sienkiewicz-Woskowicz, a w tym w szczegolności ogłoszenia o koŃursie wraz Ze wskazaniem daty publikacji ogłoszęnia na BIP UM w Sanoku, zgłoszeń jakte nadesłały osoby chcące ubiegać się o zatrudnienie na tym stanowisku vn. az z CY i listami motywacyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymt posiadane kwalifikacje i doświadc zenie zawodowe, protokoły z rczmów kwalifikacyj nych z kandYdatami lub też z tnnych egzaminów, o ile byĘ przeprowadzone, rczstrzygnięcie koŃursl wraz Ze wskazaniem daty jego publikacji na BIP UM w Sanoku 2) udostepnienie mi do wglądu akt osobowych pracownika Pani MałgorzatY SieŃiewicz_Woskowicz, zatrudnionej w UM w Sanoku na stanowisku Kierownika Biura Burmistrza Miasta Sanoka 3) wskazanie na jakim stanowisku w ramach jednostek prowadzonych lub finansowanych ze środków publicznych Gminy Miasta Sanoka była zatrldniona Pani Małgorzata Sienkiewicz-Woskowicz, przed objęciem stanowiska Kierownika Biura Burmistrza Miasta sanoka Dotyczy: interpelacja radnego Sytuacja finansowa Miasta Sanoka zmusza władzę miasta do podejmowania oszczędnoŚci w rożnych obszarach jego działalności. W związku z trwającymi pracami związanymi zuregulowaniem działalności gazety samorządowej ,,Tygodnik Sanockl" Zy,{tacam się do Pana Burmistrza z bardzo ważnymi pltaniami, które będą pomocne całej Radzie Miasta w podjęciu decyilt dotyczącej przyszłości gazety. Ato: 1. W jakiej wysokości ksaałtowały się: a) przychody, w tym przychody ze sprzedaży b) koszty działalności c) wynik działalności począwszy od czasów włączenia w struktury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku ,,Tygodnika Sanockiego", osobno dla: MBP w Sanoku, dla BWA otaz ,,Tygodnika Sanockiego" zakażdy rok oddzielnie, czyli od 2010 do 2019 roku oraz prognozowane dane na cały 2020 rok. ż. W jakiej wysokości ksźałtował się nakład ,,Tygodnika Sanockiego" oraz procentowY wskaźnik zwrotu - przy danym poziomie nakładu, obowiązujący w danYm czasie: na koniec kazdego roku, począwszy od 2010 do 2019 roku? 3. W jakiej wysokości wynosiły rzeczywiste (planowane i poniesione po zmianach budzetu) dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku w kazdym z tych, yqżęJ analizowanych lat? Jaka kwota z tych dotacji kazdorazowo przypadaŁa tygodnikowi? W jakiej wysokości zaplanowano dotację na rok 20ż0 dla biblioteki, a w tym dla,,Tygodnika Sanockiego"? 4. Jakie kwoty przelałlJrząd Miasta Sanoka do ,,Tygodnika Sanockiego" za publikację ogłoszeń itp. na łamach gazety w poszczegolnych latach od 2010 do 20|9? 30, c1, jfll0 5. PrŃzę o Podanie kwoty miesięcznego najwyższego wynagrodzenia brutto dla redaktorów naczelnych pełniących swoją fuŃcję w tym okresie, tj. Pana Mariana Strusia, Pani Doroty Mękarskiej, Pani Jolanty Ziobro, Pani MałgorzaĘ Sienkiewicz- Woskowicz oraz obecnej redaktor naczelnej TS.
Xxx2020-02-07 18:44:35
0 0
"interpelacje radnego" Tego bełkotu nie można zrozumieć. Czytaj co piszesz
iji2020-02-07 18:51:03
0 0
To jest wierna kopia tej interpelacji?Jeżeli tak,to jakaś masakra!!!Zastanawiam się dlaczego pan radny w poprzedniej kadencji,wtedy kiedy był w koalicji, nie chciał likwidacji tej gazety?Wiem, wiem,głupie pytanie.Wtedy była bezstronna.
Czarna Basia .2020-02-07 19:04:32
0 0
Roman jest wyśmienity to wspaniały EURUDYTA ! . Zapamietajcie dzieci Moje że : Jeśli po takim wykładzie ktoś nas nazwie ERUDYTĄ, to dobrze. ERUDYTA to bowiem osoba mająca rozległą wiedzę, odznaczająca się erudycją, czyli wszechstronną znajomością jakiegoś przedmiotu, oczytaniem, gruntownym wykształceniem w danej dziedzinie.
Do Pana Radnego Babiaka2020-02-07 19:14:50
0 0
Panie Babiak proszę również o interpelacje na temat kiedy był rozpisany ostatni przetarg na obsługę finansową Miasta Sanoka. Ilu było oferentów. Jeżeli był robiony ostatnio to czy w warunkach przetargu można było zawrzeć klauzule eliminującą oferenta u którego toczy się program naprawczy. O kłopotach banku było wiadomo od wielu lat. Może poniesionych strat można było uniknąć. Jest Pan jedynym radnym który który wnosi do tej rady wartość dodaną.
i2020-02-07 19:20:14
0 0
Bez obrazy,ale w takim wypadku, wolę już wartość odjętą.Hahaha!!!
ha2020-02-07 19:34:08
0 0
Nie ważne jak się mówi , ważne co się mówi i na jaki temat To co pisze to elementarz oceny jakiegokolwiek biznesu.
Do Pana Radnego Babiaka2020-02-07 19:48:14
0 0
Panie Babiak proszę również o interpelacje na temat kiedy to zatrudniono w spółce SPGK żonę i to którego radnego?.
Melpomena2020-02-07 19:54:20
0 0
bip.um.sanok.pl/Interpelacje_i_odpowiedzi_na_interpelacje_Radnych_Miasta_Sanoka W dniu 30 stycznia 2020 r., Pan Radny Roman Babiak złożył dwie interpelacje ( w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.): pierwsza dotyczy działalności Tygodnika Sanockiego - (pytania postawione przez Radnego mają pomóc Radzie w podjęciu decyzji dotyczących przyszłości gazety) - - w latach 2010 - 2019 czyli od włączenia w struktury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku ,,Tygodnika Sanockiego"" 1. W jakiej wysokości kształtowały się: a) przychody, w tym przychody ze sprzedaży b) koszty działalności c) wynik działalności z uwzględnieniem / porównaniem innych jednostek MBP w Sanoku, czyli samej Biblioteki, Biura Wystaw Artystycznych oraz ,,Tygodnika Sanockiego - w tym jakie kwoty przelał Urząd Miasta Sanoka do ,,Tygodnika Sanockiego" za publikację ogłoszeń itp. na łamach gazety w poszczególnych latach od 2010 do 2019? - podania kwot miesięcznego najwyższego wynagrodzenia brutto dla redaktorów naczelnych pełniących swoją funkcję w tym okresie, tj. Pana Mariana Strusia, Pani Doroty Mękarskiej, Pani Jolanty Ziobro, Pani Małgorzaty Sienkiewicz- Woskowicz oraz obecnej redaktor naczelnej TS. - druga interpelacja dotyczy konkursu zorganizowanego na stanowisko Kierownika Biura Burmistrza Miasta Sanoka - na podstawie, którego została w Urzędzie Miasta Sanoka zatrudniona Pani Małgorzata Sienkiewicz-Woskowicz: - w tym samego ogłoszenia o konkursie na stanowisko Kierownika Biura Burmistrza Miasta Sanoka wraz ze wskazaniem daty publikacji ogłoszenia na BIP UM w Sanoku; - innych zgłoszeń jakie nadesłały osoby ubiegające się o zatrudnienie na tym stanowisku wraz z CV i listami motywacyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, protokoły z rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami; - rozstrzygnięcie konkursu wraz ze wskazaniem daty jego publikacji na BIP UM w Sanoku - udostępnienie do wglądu akt osobowych pracownika Pani Małgorzaty Sieniewicz - Woskowicz, zatrudnionej w UM w Sanoku na stanowisku Kierownika Biura Burmistrza Miasta Sanoka - wskazanie na jakim stanowisku w ramach jednostek prowadzonych lub finansowanych ze środków publicznych Gminy Miasta Sanoka była zatrudniona Pani Małgorzata Sienkiewicz- Woskowicz - przed objęciem stanowiska Kierownika Biura Burmistrza Miasta Sanoka czyli Pan Radny prześwietla
urząd2020-02-07 20:07:53
0 0
Brawo Pan radny Roman Babiak. Ktoś coś nie rozumie?? bardzo jasno wyrażona interpelacja! i dobrze że ktoś wreszcie pyta, bo reszta radnych choć dobrze wie! niczego nie robi, skandal! kogo zatrudnia burmistrz??? a inne stanowiska??? w UM i jednostkach???
wiedza2020-02-07 20:36:55
0 0
Pan Struś nie ośmieszaj się!!! wszystko co powiedział Pan Babiak jest prawda! kto jak kto ale każdy radny powinien mieć dobrą wiedzę! sekretarz też. Chwała esanok, że to pokazujecie. Pełna kompromitacja sekretarza! kolejny bez trybu. Wstyd! A Kuba - trzeba było mieć odwagę poprzeć Pana Babiaka, bo dobrze wiesz jak jest!
sesja2020-02-07 20:58:27
0 0
Panie burmistrzu, wypromował Pan nie tych ludzi, co trzeba. Czy ktoś wreszcie powie to Panu głośno? radni łns, gdzie jesteście? niech Pan posłucha co mówi ulica. Niech Pan posłucha jak przebiegała rekrutacja która prowadził sekretarz i mysza, boże, widzisz i nie grzmisz. Z tym już są żarty po mieście.Przypuszczam niestety że wiadomości są Panu filtrowane, żeby Pan słyszał tylko to co chcą. Pewno się kiedyś Pan o tym przekona,ale bedzie za pózno.
olek2020-02-07 21:33:24
0 0
Chodzę po mieście i nie słyszę,że z tym są żarty na mieście.Panie radny Babiak.Za kadencji burmistrza WB jeżeli dobrze sobie przypominam,pisał pan interpelacje na temat parkingu na Zamkowej i budynku na przeciw,czyli starej bursy.Może teraz należałoby do tego wrócić? Ten budynek wygląda strasznie i niebezpiecznie.Powybijane szyby,tynk,który w każdej chwili może na kogoś spaść,jakaś szmata upchnięta za rynnę.Dlaczego nikt z miasta się tym nie zajmie.Przejście chodnikiem przy tym budynku,graniczy z wysokim ryzykiem.Dlaczego nikt tego nie zabezpieczy.Raz,że jest niebezpiecznie,to jeszcze budynek usytuowany przy zamku, ma bardzo zły wpływ na wizerunek miasta.Wygląda jak po bombardowaniu w czasie wojny. Ale rozumiem,ważniejsze jest to,co ktoś pisze w Tygodniku Sanockim.
Z radnym2020-02-07 21:57:06
0 0
Zgadzam się Panie Struś. Wszyscy zatrudnieni zgodnie z prawem bo każdy wie ze każdy następny burmistrz zatrudnia swoich. Tak robili poprzednicy, tak będą robić następcy. Jeżeli obecny burmistrz uważa ze obecna ekipa to ludzie na odpowiednich stanowiskach to super. Ma do tego prawo. Czy to z korzyścią czy nie, przekonamy się przy wyborach chyba w 2023. A co do Tygodnika to wszyscy widzą czym jest ta gazeta i czemu ma służyć. Chwalić obecnego i zero krytyki. Obiektywizm żadny a jakość treści oraz zdjęć ? Tu bez komentarza.
Wnioski 2020-02-08 06:18:29
0 0
Są takie że PiS dba o wasze zdrowie pośrednio .Za dużo cukru jecie i woda jest słodzona, podatek nowy nałożymy wam dla waszego zdrowia.
Tlusta Goska.2020-02-08 09:04:33
0 0
Bardzo dobrze Panie radny Babiak. Panie Strus to jest chore. mysza przestan razem z recepcjonistka paulinkom. praktykantkom edziom. pisac jedno i to samo. Grut wam sie pali pod łapami a tym tego nie ukryjecie.
Dżepetto 2020-02-08 09:54:03
0 0
Chciałem zapytać sekretarza czy czytał kiedyś bardzo modrą powieść Carla Collodiego pod tytułem "Pinokio" ? Jak nie, to chciałem przypomnieć: - Pinokio jest drewnianym pajacem - Cechą charakterystyczną Pinokia jest nos, który wydłuża się, kiedy Pinokio kłamie. Jeżeli sekretarz nie czytał, to polecam.
bajeczka2020-02-08 10:19:22
0 0
do Dzepetto - w punkt!
Radni miejscy mają głos2020-02-08 10:25:35
0 0
A ja się pytam gdzie byli ci sami radni w poprzedniej kadencji, kiedy miały niezgodne z prawem zwolnienia pracowników? 1. Nieprawne zwolnienie "dyscyplinarne" byłego dyr. MOSIRU i uchylenie niezgodnej z prawem decyzji przez sąd. Wypłata "odszkodowania" z kasy miejskiej. 2. Nieprawne zwolnienie prezesa SPGM i wypłata należnego zadośćuczynienia. 3. Nieprawne zwolnienie byłej rzeczniczki Urzędu Miasta i przegranie sprawy w sądzie. Wypłacenie zaskarżonego przez sąd zadośćuczynienia. . Gdzie byli wówczas radni? Może pilnowali swoich spraw......? POPRZEDNIA KADENCJA:Zatrudnianie w miejskich placówkach rodzin radnych PIS, m.in. SPGK - żona radnego MOSIR - żona radnego oraz córka miejskiego radnego Urząd Miasta - radnego MOPS - syn radnej oraz wielu innych "misiewiczów"
Fioletowy czubek2020-02-08 10:42:20
0 0
Do Radni miejscy mają głos Policzyc ci? Naprawde tego chcesz? Czy kierowniczka poza wyplata z urzedu osiaga dochod z TS? Rzeczniczka z brzozowa? Jej maz jest w wydz. Organizacyjnym? Samo biuro burmistrza ok 8 lub wiecej? Jeden radny spolka zona gazeta, ile osob jest w spgk spgm jaki jest sklad rad nadzorczych skad sa Ci ludzie ponoc nawet z Tarnowa prosze podac zatrudnienia w mosir, sekretarko recepcjonistka urzad miasta jej maz mosir sanok... a to dopiero poczatek i 1,5 roku urzedowania .... Mysza wrzuc na luz po raz albo kaftan bezpieczenstwa. Uaktualnijcie strone urzedu!!! Wystraczy spojrzeć na BIP ile jest zatrudnien w UM i sami inspektorzy?? Biuro audytora ile jest zatrudnionych osob? Obsluga prawna???
Do płaczacych 2020-02-08 10:45:01
0 0
Jeszcze zona poprzedniego dyr mosir rodzina obecnego radnego obecnie pielegnujaca stanowisko urzędnicze? Tego teraz nie pamietaja? Plujecie sami na siebie.
i tak to2020-02-08 10:59:17
0 0
świetne określenie Dżepetto, od teraz wejdzie do kanonu. Mysza i Dżepetto, który wywołuje do odpowiedzi v-ce, a co On biedny miał powiedzieć? macie nas za idiotów??? radny Babiak mówi o konkretach,paragrafach a wy robicie smutną komedię???
dora2020-02-08 11:04:17
0 0
nikt nie płacze, mowa o faktach, konkretach,osobach,
Gienek2020-02-08 11:28:59
0 0
Bardzo dobra sesja.
XxxX2020-02-08 12:59:11
0 0
Brawo panie Romanie Babiak!! Pan Struś jest to chore!
Ewa2020-02-08 13:47:18
0 0
Brawo Roman Babiak! reszta radnych niech idzie do domu! i zabierze P. Strusia!
komuś potrzeba odświeżyć pamięć?2020-02-08 13:56:07
0 0
Za poprzedniej kadencji "Tygodnik" był bardzo obiektywny?!!!! Chyba tylko dlatego, ze wybrani radni mogli sobie publikować wywiady pod zamówienie, uruchomiono rubrykę dla oka wielce obiektywnego miejskiego audytora (śmiechu warte!!!) i trzeba było akceptacji przed drukiem wiadomo czyjej..... To było wszystko Super!!!! Tak? Już za poprzedniej kadencji Tygodnik przynosił straty, ale wtedy nie bolało, bo był tuba jedynej słusznej?Tygodnik Sanocki cienko przędzie. Dodatkowe 50 tysięcy zł na ratunek (FILM)- 25,11, 2016 SANOK / PODKARPACIE. Miejska Biblioteka Publiczna otrzyma z magistratu dodatkowe dofinansowanie w kwocie 50 tys. zł. Jak mówi skarbnik miasta, środki zostaną przeznaczone na wsparcie Tygodnika Sanockiego, który gdyby wydzielić go ze struktur MBP, za trzy kwartały 2016 roku notuje stratę w kwocie blisko 115 tys. zł. Wszystko przez zmniejszającą się w ostatnich miesiącach sprzedaż pisma.
mieszkaniec Sanoka2020-02-08 14:10:19
0 0
za co radni biorą pieniądze!!! Tylko radny Babiak, Osika i Miklicz mają coś do powiedzenia. A Pan sekretarz to chyba nie czuje się dobrze - powinien skorzystać z pomocy medycznej. Gdy ktoś zada sensowne pytania to ludzie sanockiego bizancjum ujadają, atakują i prawie gryzą gdy ktoś chce dojśc do prawdy. Brawo Panie Babiak na takie interpelacje czekają mieszkańcy miasta. A tak poza tym, który radny i kiedy zainteresuje się w końcu wzrostem zatrudnienia w urzędzie miasta oraz jednostkach budżetowych oraz spółkach zależnych? To bizancjum rośnie. Kto zajmie się skarbnikiem? Kto znajdzie winnych straty 4,2 mln zł z PBSu? Kto odpowie za basen, za dworzec, za nicnierobienie przez 1,5 roku? Kto odpowie za lans, za wysoką ladę w sekretariacie UM za zatrudnianie nieodpowiednich osób, za przegrywane przez miasto procesy, za wypłacane odszkodowania z kasy miejskiej? KTO????? A trudne czasy dopiero nadchodzą. Ludziska trzymajta się bo będzie trzęsło!
Pamiec...2020-02-08 15:15:08
0 0
Z tygodnika jedna niby redaktoreczka i jej praktykantka zrobila sobie prywatny folwark wykorzystujac go do kampani i swoich podlych planow. Dawno powinni ta osobe zwolnic mogla sobie isc na mosir do kolezanki na recepcje albo pilnowac swojego ulubienca. Brawo radni. Czas najwyzszy. A i jeszcze jedno hitem tego wieku jest zalatwienie 2 odcinka obwodnicy w tydzien!! Pokory. Klamstwo ma krotkie nogi.
Snk aha2020-02-08 16:35:07
0 0
Więcej jak to jest najpierw osoba pozniej konkurs. Zreszta słyszałem od znajomego że coresx więcej osób jedt tam zatrudnianych sooza, Sanoka np Brzozów czy Krosno.? A, czy oni mają miękkie kompetencje na temat wiedzy o mieście i jego o problemach? Bo kwalifikacje twardecti nie wszystko
mieszkaniec Sanoka z dz. Olchowce.2020-02-08 16:47:47
0 0
" Brawo Panie Babiak na takie interpelacje czekają mieszkańcy miasta" … A My Panie Babiak mieszkańcy dzielnicy Olchowce czekamy na realizację tych pana obietnic wyborczych . My mamy już dosyć tych pana dziwnych interpelacji i tego udawania że pan troszczy się o nasza dzielnicę . To już jest pana ostania kadencja i nic już nie pomoże że pan będzie się bawił się w wykrywacza nieprawidłowości . Przypominamy Pan obietnicę " Kaplica na cmentarzu w Olchowcach " ?. resztę przypomnimy Panu na piśmie z podpisami mieszkańców.
do - no komu trzeba odświeżyć pamięć?2020-02-08 16:51:27
0 0
no komu? a kto w tamtej kadencji był redaktorem naczelnym tygodnika ? no kto? kierownica? czy duch?
@mieszkaniec Sanoka z dz. Olchowce.2020-02-08 16:52:29
0 0
Idz sobie do burmistrza swojego i zloz pismo ale o prace na lotnisku.
RudaK69 z MiastA2020-02-08 17:31:28
0 0
Chcialbym zabrac cichutki glos zza granicy! Pewnie mi za chwile napiszecie, ze powinienem milczec, ale to moj dziadek budowal i wspoltworzyl nowy Sanok! Nie byl Sanoczaninem , ale tu budowal z przyjacolmi miasto. I ja sie wychowalem w Sanoku i kocham to miasto. Pracowalem na wykopaliskach przy sanockim zamku. Rozbijalem szyby w Sanoku i pracowalem w Stomilu z takimi wiesniakami, ktorzy nawet nie mogli skojarzyc kto wybudowal fabryke w ktorej pracuja.Dzis ,,moje miasto poniewiera jakis wiesniak, ktory mieni sie burmistrzem, coz wybrali. SANOCZANIE? Sanoczanie wybrali chama na burmistrza .///
mietek2020-02-08 18:17:07
0 0
co ja tu czytam? w UM pracują ludzie z Brzozowa i Krosna? vice z Rzeszowa? to jakieś kpiny z mieszkańców? co oni wiedzą o problemach miasta i ludzi?
Kibol2020-02-08 18:19:29
0 0
Sesja odsluchana jak dla mnie bomba. Teraz tylko czekac jak więcej ludzi sie wypowie.
ha ha ha 2020-02-08 18:40:07
0 0
do Dżepetto - spokojna twoja rozczochrana , dudzie , morawieckiemu czy też kurskiemu nic nie rośnie więc to tylko bajka
@ -@mieszkaniec Sanoka z dz. Olchowce.2020-02-08 18:47:12
0 0
Właśnie wybieramy się na następną sesja jako mieszkańcy dz. Olchowiec ( ci nowi ) żeby publicznie pana radnego Babiaka zapytać co z obiecanymi przez niego głoszonymi w trakcie wyborów w naszej dzielnicy . Będzie ciekawie panie radny jak pan nam będzie odpowiadał . Pan był wybrany z listy PiS i o żadnej opozycji nie było mowy . Jakbyśmy wiedzieli że ponownie jak za burmistrza Blecharczyka będzie pan w opozycji to nie dalibyśmy panu mandat zaufania jako wyborcy z tej dzielnicy . Tak się nie postępuje z wyborcami .
Do @ -@mieszkaniec Sanoka z dz. Olchowce.2020-02-08 19:43:58
0 0
No i co z tego. Przyjdzcie. Pozniej przyjda ci którzy glosowali na obecnego. Bedzie bajkowo a mysza sie skonczy bo na nich tez przyjda ludzie i powiedza zarowno na recepcjonistke i cala reszte.
Heeehhhh2020-02-08 19:46:18
0 0
No i zobaczymy czy wszyscy jednakowo zostaniemy dopuszczeni do glosu czy przewodniczacy rady zabroni ale nie odpuscimy. Ma byc sprawiedliwie. Dobranoc Sanok.
Ewa2020-02-09 11:18:22
0 0
Pan radny Babiak, tak trzymać! Sekretarz - porażka!
punkt widzenia zależy od..... 2020-02-09 14:39:23
0 0
Pan radny sobie przypomniał nagle o Tygodniku? A gdzie był w poprzedniej kadencji, kiedy to do Tygodnika trzeba było słono dopłacać? Ale wtedy tego nie widział? Tygodnika wielokrotnie bronił sam burmistrz T.P. twierdząc, że Tygodnik Sanocki jest to "SWOISTA PROMOCJA". Ale wtedy była to SWOISTA promocja i panu radnemu się podobała, a teraz wg radnego Tygodnik nie jest obiektywny....W tamtej kadencji nie pytał o konkursy, o ilość zatrudnienia w Urzędzie i placówkach podległych....Mieszkańcy oczekują od radnych czegoś więcej niż składania interpelacji...
Pierdu pierdu 2020-02-09 15:28:05
0 0
Brawo Radny Babiak. Poprzednik broni tygodnik a niby naczelna zrobila sobie z tego folwark i promocje swojego wodza. Trzeba bylo zamknąc ten syf to bylby spokoj. Nawiasem mowic ponoc ma byc jakas kontrola zewnetrzna tygodnika i biblioteki?
Jaga2020-02-09 16:55:20
0 0
Kiedy będzie konkurs na redaktora naczelnego tygodnika sanockiego?
sesja2020-02-09 17:00:18
0 0
Brawo Roman Babiak! tego od Pana oczekujemy i dziękujemy! prosze dopytac jeszcze o zatrudnienia, w UM i jednostkach jak wielu tu pisze, bo tylko na Pana można liczyć!
@sesja radny.2020-02-09 17:20:13
0 0
Brawo Roman Babiak! tego od Pana oczekujemy i dziękujemy! prosze dopytac jeszcze o zatrudnienia, w UM. -- Tak, tak, jako radny zapytam o zatrudnienie w UM i SPGK w czasie 2014 - 2018 r gdy Sanokiem rządził burmistrz Tadeusz Pióro .
do burmistrza2020-02-09 17:21:20
0 0
Nie wstyd Panu, że żaden głos radnego nie doczekał się tylu komentarzy, tylko ten P. Babiaka? Nie wstyd że to Pan zatrudnił osobę w biurze i sekretarza, na których teraz ludzie nie zostawili suchej nitki? przecież to Pan dobrał sobie kadry. Jest Pan zadowolony? bo widzę smutną twarz i schyloną głowe. Jest zle i tyle.
do - sesja radny2020-02-09 17:25:50
0 0
To proszę zapytać głośno na sesji, od tego są, złożyć interpelację itp teraz czepiacie się R. Babiaka bo brak argumentów!
Do. @sesja radny.2020-02-09 17:39:25
0 0
Nie osmieszaj sie. Tyle ludzi co jest przyjetych przez 1.5 roku waszych rządów to jest niepojęte! Jakby tak bylo za bylego burmistrz to byscie go zlinczowali. Nie robcie idiotow z ludzi bo na szczescie juz widza i slysza. Macie zero argumentow. Zero! Brawo radny Babiak. Gratuluje.
dla dobra miasta2020-02-09 18:25:34
0 0
Radny Babiak wypowiedział podczas jednej z sesji takie słowa:” politycy powinni odpowiadać materialnie za to do czego doprowadzili…” Kto odpowiada za zalanie nowych wartych 40 milionów basenów? Kto sprawował nadzór nad inwestycją z ramienia Urzędu Miasta? Dlaczego pan radny w tej sprawie milczy? Dlaczego nie składa w tej sprawie interpelacji i nie pyta o straty miasta i nie szuka winnych?
Do dla dobra miasta2020-02-09 18:41:18
0 0
m.in. byly dyrektor a obecny burmistrz i obecny naczelnik od inwestycji.... boli was BARDZO DOBRZE PANIE RADNY!
To jest niesmaczne .2020-02-09 18:43:44
0 0
Żona zatrudniona w SPGK w czasie gdzie zwalniano pracowników nawet z 30 letnim stażem w tej spółce 2015 rok . Zlikwidowano ZOM . Chodzenie do TS i udzielanie wywiadzików np. o stowarzyszeniu zjednoczeni samorządowcy ziemi sanockiej itp. Czas odkurzyć pamięć - jak to było.
Do To jest niesmaczne .2020-02-09 19:00:15
0 0
Przestań sie juz osmieszac. Skup swoj umysl na innych zonach. Zonach obecnej kadencji!!
c.d To jest niesmaczne .2020-02-09 19:01:24
0 0
I ich mezach....
żona 2020-02-09 19:36:15
0 0
A żona Romka to niby gdzie pracuje?
Do. żona2020-02-09 19:47:13
0 0
a gdzie pracuje żona włodarza? maz sekretarki um i recepcjonistki? maz rzeczniczki prasowej um? maz p.o naczelnej TS??
korso2020-02-09 20:35:40
0 0
Do sekretarza Strusia - ogarnij się pan gdy mówisz o słusznie minionej epoce, bo sam pan byłeś sekretarzem następczyni partii, która w tej epoce sprawowała władze. Lecisz tu już słynnym posłem skandujących ,,precz z komuną,,, To już są Himalaje hipokryzji.
.....2020-02-10 09:21:12
0 0
//tygodniksanocki.pl/2018/03/17/cala-prawda-o-wiezieniu-na-strozowskiej/
Apropo....2020-02-10 09:28:45
0 0
//tygodniksanocki.eu/archiwum/2017/TS47.pdf //tygodniksanocki.eu/archiwum/2017/TS48.pdf //tygodniksanocki.eu/archiwum/2017/TS49.pdf
Bona2020-02-10 09:31:34
0 0
//www.korsosanockie.pl/wiadomosci/3973,jest-pomysl-na-zagospodarowanie-budynku-po-areszci
..2020-02-10 18:39:53
0 0
C zgubione
niezorientowana2020-02-10 19:43:48
0 0
Czy mógłby Ktoś z Państwa tu piszących ,wyjaśnić mi o co chodzi z tą " myszą". Kto to jest u diabła.Czy to jakaś osoba wpływowa , czy po prostu robicie sobie jakieś " jaja"?. Będę bardzo wdzięczna za info zwrotne.
Panie radny Babiak2020-02-11 01:46:03
0 0
W czasie kiedy w SPBK mowilo sie o przeroscie administracji dziwnym trafem znalazlo sie miejsce dla panskiej zony. Prosze wytlumaczyc!
A to ciekawe!2020-02-11 21:22:13
0 0
Pisze ktoś o ludziach z poza Sanoka: Brzozów, Krosno, Rzeszów i inne, którzy pracują w Sanoku. A ja o czymś innym: jak to jest że były sekretarz Sanoka jest sekretarzem w Brzozowie? Bo jeśli był dobrym sekretarzem, czemu pozbyto się go z Sanoka? W Sanoku się nie nadawał na sekretarza, a w Brzozowie nadaje się? To czy nie poznali się na człowieku w Sanoku, a w Brzozowie poznali, czy odwrotnie? Nie mówiąc o tym, że "odwrotny przypadek" jest że z Brzozowa urzędnik jest w pewnym wydziale w Sanoku. Ale w końcu to "tylko" inspektor, nie sekretarz. Na inspektora zapewne było wolne miejsce.
INTERPELACJA mieszkańca2020-02-13 08:53:42
0 0
Panie Burmistrzu ILE JESZCZE będziemy czekać na włączenie 9 lamp które postawione były w ramach inwestycji przy ulicy Turystycznej w grudniu 2019r. No nikt mi nie powie że formalności odbiorowe będą trwały 3 m-ce !!!!!!!!!